Beleidsmedewerker sociaal werk voor domein Jeugd – BPSW

Beleidsmedewerker sociaal werk voor domein Jeugd bij BPSW
De BPSW is dé beroepsvereniging van professionals sociaal werk. De BPSW staat voor beroepsontwikkeling, belangenbehartiging, professionalisering en scholing van verschillende beroepsgroepen zoals sociaal werkers, maatschappelijk werkers, ggz-agogen, jeugdzorgwerkers, begeleiders gehandicaptenzorg, opbouwwerkers. De leden werken samen aan de ontwikkeling en kwaliteitsbewaking van hun vak. Op die manier bouwen zij vanuit hun eigen specialisme aan een gezamenlijke, sterke sociale professie. De BPSW wordt ondersteund door een landelijk bureau in Utrecht.

De BPSW zoekt voor haar landelijk bureau in Utrecht per 1 oktober 2022 een:

Beleidsmedewerker sociaal werk voor domein Jeugd (16-32 uur)
Als beleidsmedewerker jeugd ben je vraagbaak en aanspreekpunt voor de professionalisering van de jeugdhulp en jeugdbescherming. Je geeft antwoord op vragen van professionals en organisaties over vakinhoudelijke ontwikkelingen, beroepscode en registratie. Uit die vragen selecteer je thema’s die voor de beroepsontwikkeling van jeugd- en gezinsprofessionals relevant zijn. In lijn met professionaliseringsprogramma’s geef je gevraagd en ongevraagd advies, zowel intern als aan externe partners. Je vertegenwoordigt de BPSW in samenwerkingsverbanden en programma’s, zoals (nu) de landelijke Hervormingsagenda Jeugdzorg. Door zowel individuele als collectieve belangen te behartigen en beleid mee te ontwikkelen, draag je zorg voor de ontwikkeling van de beroepsgroep en de kwaliteit van sociaal werk.

De omvang van de functie wordt mede bepaald door je eventuele inzet voor andere werkzaamheden van de BPSW voor andere beroepsvarianten van het sociaal werk en/of het geven van scholing en training.

Concreet betekent dit voor deze functie (een deel) van de volgende werkzaamheden:

  • Activiteiten op het terrein van beroepsontwikkeling, zoals het Richtlijnenprogramma Jeugd en Interprofessionele samenwerking in het zorg- en jeugddomein.
  • Samenwerking met partners zoals kennisinstituten, beroepsverenigingen, brancheverenigingen, vakverenigingen en de ministeries VWS en J&V.
  • Begeleiden en ondersteunen van initiatieven van professionals en actieve leden, zoals de functiegroep Jeugd en de ambassadeurs jeugdzorg.
  • Bijdragen aan thema’s en vragen van professionals.
  • Het meedenken over communicatie voor professionals en over communicatiematerialen, zoals berichten op de website, folders, factsheets, nieuwsbrieven, social media.
  • Adviseren over registratie-criteria en beroepsnormen voor beroepsregistratie (SKJ).
  • Het geven van workshops en gastlessen aan studenten en beroepsbeoefenaren over professionalisering in het jeugddomein.
  • Bijdragen aan kennisuitwisseling, scholing en profilering.
  • Bijdragen aan intern en extern beleid met betrekking tot professionalisering en positionering van sociaal werk.

In deze boeiende en veelzijdige functie ben je samen met een klein team collega’s verantwoordelijk voor een aanbod van producten en diensten dat aansluit bij behoeften van professionals in het jeugddomein.

Profiel
Je hebt een aantoonbaar hbo-plus denk-/werkniveau en beschikt over kennis van, en bij voorkeur ervaring met het jeugddomein. Je hebt affiniteit met het versterken van sociaal werk en ervaring met het ondersteunen van professionals. Je kunt je werk zelfstandig organiseren in een open, dynamische omgeving waarin veel verschillende vragen op je afkomen. Ook als er veel tegelijk van je wordt gevraagd behoud je de regie. Je contactuele eigenschappen zijn uitstekend. Je bent collegiaal ingesteld, initiatiefrijk en je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

Ons aanbod
Wij bieden een kleinschalige en dynamische werkomgeving met ruimte voor eigen initiatief in een collegiale en persoonlijke sfeer. De functie valt onder de cao Sociaal Werk Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (schaal 9 of 10 afhankelijk van werkervaring).

Interesse?
Voel je je aangesproken door deze functie en sluiten je ambities en competenties daarbij aan? Dan ontvangen wij graag je sollicitatie. Mail je motivatie en je cv dan uiterlijk 21 augustus naar Gitta Junius, support@bpsw.nl met een cc naar jwbruins@bpsw.nlGesprekken zijn in beginsel gepland op woensdag 24 augustus (mocht dat in je vakantie vallen, zoeken we een ander moment).

Informatie
Voor meer informatie verwijzen we je naar onze website: www.bpsw.nl. Ook kun je terecht bij Jurja Steenmeijer jsteenmeijer@bpsw.nl of jwbruins@bpsw.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

Bekijk vacature