Borgingsexpert re-integratie – Gemeente Amsterdam

Borgingsexpert re-integratie

 • Bijdragen aan de inzet van diverse re-integratie instrumenten zoals trainingen, leerwerktrajecten en jobhunting en het realiseren van het zicht en grip krijgen hierop.
 • Werken voor Werk, Participatie en Inkomen (WPI) en zorgen dat elke Amsterdammer de kans krijgt mee te doen door passende ondersteuning.
 • Werken in het team Inzicht en Advies, een enthousiast multidisciplinair team waar denken in verbeterkansen en procesoptimalisatie voorop staat.

De functie

In de functie van Borgingsexpert re-integratie instrumenten ben je onderdeel van het multidisciplinaire team Inzicht & Advies. Dit multidisciplinaire team met adviseurs, gedragsdeskundigen en de borgingsexpert re-integratie instrumenten adviseert WPI-professionals bij complexe re-integratievraagstukken van klanten richting werk of participatie. Binnen WPI worden verschillende instrumenten ingezet door de WPI-professionals. Een instrument is een tijdelijk middel dat ingezet wordt om een vastgesteld doel te bereiken binnen het ontwikkeltraject richting werk, participatie of school van de klant. Denk hierbij aan trainingen, leerwerktrajecten, jobhunting. Daarnaast heeft het team tot doel om zicht en grip te realiseren op het totaal aan instrumenten dat binnen WPI wordt ingezet om de klant effectief te bemiddelen naar werk of participatie. Datagestuurd en evidence based werken vormen de leidende principes. WPI werkt met SAFe: het Scaled Agile Framework.

Als borgingsexpert optimaliseer en bewaak je het proces waarop re-integratie instrumenten worden beheerd binnen WPI: van beoordeling van nieuwe instrumenten en opvoering in het digitale instrumentenoverzicht (de Instrumentenwaaier) tot monitoring. De instrumentenwaaier biedt klantbegeleiders een totaaloverzicht van het beschikbare aanbod en informatie over hoe zij hun klanten hier op kunnen aanmelden. WPI is een grote directie. De instrumenten komen van 15 verschillende afdelingen en in totaal hebben we tussen 150-200 activiteiten in onze instrumentenwaaier staan.

Ook pak je diverse operationele taken op rondom het up-to-date houden van het overzicht van de instrumenten en bijbehorende contracten.

Je ziet toe op een consequente toepassing van de taken en verantwoordelijkheden van de instrumentbeheerders, instrumentmanagers en instrumenteigenaren. Verder denk je mee over het inrichten van efficiënte werkprocessen en het maken van heldere werkafspraken. Hierbij werk je aan draagvlak bij de betrokkenen. Proactief signaleer je behoeftes, kansen en eventuele verbetermogelijkheden. Jouw doel? Bijdragen aan de inzet van evidence based instrumenten binnen WPI en het realiseren van zicht en grip op het totale instrumentarium.

Dit doe je op een gemiddelde dag

 • Je signaleert en implementeert verbeteringen in het proces waarop instrumenten worden beheerd binnen WPI. Je adviseert en werkt en voert vervolgens zelf de verbetertrajecten uit;
 • Je draagt bij aan het data-gestuurd werken binnen WPI door het inzichtelijk maken van informatie over de instrumenten voor het eigen team en/of andere stakeholders; Je pakt diverse operationele taken op rondom het up-to-date houden van het overzicht van de instrumenten en bijbehorende contracten. Je monitort of de informatie actueel is en stuurt maandelijks een herinnering en overzicht ter controle naar de instrumentbeheerders. Je signaleert foutief ingevoerde contracten of deelnames en zoekt contact met de stakeholders om deze fouten op te lossen. Je fungeert als intermediair tussen de lijn en functioneel beheer;
 • Je geeft voorlichting over het instrumentenproces en het instrumentenoverzicht en bent vraagbaak voor collega’s zoals klantbegeleiders, instrumentbeheerders en -managers, het datateam en OIS over instrumenten, contracten en deelnames. Waar nodig voorzie je hen van data;
 • Je informeert en adviseert teams en medewerkers over het gebruik van de Instrumentenwaaier. Ook evalueer je regelmatig de werking van het systeem en het functioneel beheer om inzicht te krijgen in hoe we de Instrumentenwaaier nóg verder kunnen optimaliseren;
 • Daar komt bij dat je energie steekt in het verder vormgeven van jouw rol. Je pakt de uitdaging om een bijdrage te leveren aan de realisatie van zicht en grip op het omvangrijke instrumentarium binnen WPI met beide handen aan. Dat het soms zoeken, duwen en trekken is, schrikt jou niet af. Als echte verbinder verzamel jij de juiste mensen om je heen en stroop je je mouwen op voor een mooi eindresultaat.

Hier ga je aan de slag

We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega’s zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen collega’s, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad. We streven daarbij naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam. Dus wie jij ook bent: bij ons ben je van harte welkom!

Werk, Participatie en Inkomen (WPI) wil iedere bijstandsgerechtigde zo goed mogelijk binnen het bereik van werk brengen. Daarbij is werken het doel en participeren de norm. De teams ondersteunen mensen die niet op eigen kracht aan het werk of uit de uitkering komen. Het doel hiervan is de uitstroom naar zo regulier mogelijk werk op de arbeidsmarkt, zonder inkomensondersteuning. Het multidisciplinaire team Inzicht en Advies adviseert WPI-professionals bij complexe re-integratievraagstukken van klanten richting werk of participatie naar maximaal vermogen. Daarnaast heeft het team heeft tot doel om zicht en grip te realiseren op de instrumenten die binnen WPI worden ingezet om de klant effectief te bemiddelen naar werk of participatie. Evidence based en datagestuurd werken staan centraal.

Team Inzicht en Advies beheert bijv. de instrumentenwaaier en doet daarin het volgende:

 • Het overzicht van alle WPI-instrumenten en onderliggende contractcodes bijhouden;
 • Ervoor zorgdragen dat contractcodes die dreigen af te lopen verlengd worden;
 • Instrumenten en contractcodes die niet meer gebruikt worden verwijderen;
 • Eigenaren van contractcodes bijhouden;
 • Toegangspoort voor het aanmelden van nieuwe instrumenten. Het team zal aan het ketenoverleg adviseren of de toevoeging hiervan het instrumentarium zal bevorderen;
 • Zorgen voor de continuïteit van de effectiviteit van de instrumenten bijv. steekproefsgewijs controleren;
 • Overzicht van monitorcodes bijhouden.

Binnen WPI willen we ook evidence-based werken en het gebruik en de effectiviteit van onze instrumenten zo goed als mogelijk monitoren. We willen voorkomen dat instrumenten overlappen en dat we instrumenten inzetten die niet goed werken. Daarom wordt er ook een speciaal proces gehanteerd voor het invoeren van nieuwe instrumenten binnen de directie. De borgingsexpert zal dit proces optimaliseren en kijken waar er nieuwe processen moeten worden vormgegeven.

Dit breng je mee

Voor deze functie Borgingsexpert re-integratie instrumenten beschik je over:

 • Een hbo werk- en denkniveau, bij voorkeur in een relevante richting zoals (bedrijfs)informatica, informatiemanagement of bedrijfskunde;
 • Ruime kennis en ervaring met procesoptimalisatie en –verbetering en liaison management;
 • Ervaring met klantvolgsystemen; ervaring met het klantvolgsysteem RAAK is een pré;
 • Ervaring met data-analyse en data(visualisatie)systemen;
 • Ervaring met werken in een complexe organisatie;
 • Affiniteit met het sociaal domein.

Aan competenties breng je mee:

 • Resultaatgericht: je bewaakt het overzicht, richt acties, doelen en prioriteiten op het behalen van een bepaald resultaat. Toont doorzettingsvermogen en vasthoudendheid in het bereiken van een resultaat, ondanks tegenslagen of tegenkrachten. Zoekt nieuwe wegen om een beoogd resultaat te bereiken;
 • Initiatief: je signaleert kansen en mogelijkheden voor verbetering/vernieuwing en vertaalt deze naar actie. Je zoekt actief naar nieuwe informatie en verbetermogelijkheden en combineert bestaande oplossingen en aanpakken. Je neemt het voortouw bij het opstarten van activiteiten, weet anderen daarbij in te schakelen en neemt waar nodig verantwoorde risico’s. Je stimuleert anderen om tot actie over te gaan;
 • Relatiebeheer: je investeert in het netwerk, pakt kansen. Weet van de juiste mensen steun en medewerking te verkrijgen. Je bent op belangrijke gelegenheden aanwezig om nieuw contacten op te doen en bestaande te versterken;
 • Omgevingsbewustzijn: je houdt in de aanpak van een bepaald probleem of plan rekening met omgevingsfactoren. Je hebt oog voor subtiele signalen uit jouw omgeving en reageert daar adequaat op. Je anticipeert op ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de organisatie, haar beleid of de toekomst. Je begrijpt de consequenties van jouw handelen voor het functioneren van de organisatie.

Dit bieden we jou

Als Borgingsexpert re-integratie instrumenten kom je ons 32 – 36 uur per week versterken en kun je rekenen op onderstaande arbeidsvoorwaarden.

 • Een bruto maandsalaris van maximaal € 4.671,- (schaal 10) op basis van een 36-urige werkweek. Het exacte salaris wordt afgestemd op de opleiding, kennis en ervaring die je meebrengt.
 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 12 maanden, met daarna de mogelijkheid op een overeenkomst voor onbepaalde tijd indien je op dit moment nog geen, of een tijdelijke, arbeidsovereenkomst hebt bij Gemeente Amsterdam.
 • Indien je al een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebt bij de Gemeente Amsterdam, dan behoud je deze en word je overgeplaatst.
 • Ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden. Ons interne opleidingscentrum, de Amsterdamse School, biedt verschillende opleidingen, ontwikkeltrajecten en begeleiding in het werk waardoor je jezelf kan blijven uitdagen.
 • Een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van jouw salaris dat je kunt gebruiken voor bijvoorbeeld extra pensioenopbouw of extra verlofdagen.
 • Een pensioenregeling bij ABP, het pensioenfonds voor overheid en onderwijs.
 • Een reiskostenvergoeding van € 0,10 per kilometer, tot 45 kilometer enkele reis woon-werkafstand voor het aantal dagen dat je op kantoor werkt en/of een thuiswerkvergoeding van € 2,- netto per werkdag dat je thuis werkt.
 • Een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering.
 • Hybride werken: in deze functie kun je deels thuis en deels op kantoor werken. We bieden (thuis)werkmiddelen aan om je werkplek veilig en gezond in te richten.
 • Een mobiele telefoon en werklaptop.
 • Een (elektrische) leenfiets waarmee je duurzaam en gezond tussen werklocaties reist.

Solliciteren naar deze baan

 • Spreekt deze vacature je aan, dan ontvangen we je sollicitatie graag uiterlijk 21 augustus 2022 via de sollicitatiepagina.
 • Wij ontvangen graag je motivatiebrief, waarin je in maximaal 1 A4 pagina toelicht waarom jouw werkervaring en competenties aansluiten bij deze functie. Je motivatie wordt meegewogen tijdens de selectieprocedure.
 • De selectieprocedure start meteen na de sluitingsdatum en bestaat uit 1 gespreksronde. Eventueel volgt een tweede gesprek.
 • Sluit je cv aan op de functie-eisen, dan nodigen we je graag uit voor een sollicitatiegesprek.
 • De gesprekken vinden fysiek plaats op 24 en 25 augustus 2022, op onze kantoorlocatie aan de Jan van Galenstraat 323 te Amsterdam.
 • Van elke collega die ons komt versterken vragen wij een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Ongevraagde acquisitie door bemiddelingsbureaus stellen we niet op prijs en kan leiden tot uitsluiting bij onze andere wervingsacties. Ook het ongevraagd sturen van cv’s door bureaus aan onze medewerkers zien we als acquisitie. Deze cv’s nemen we niet in behandeling.