Casemanager ICM – Veilig thuis Groningen

Jeugdbescherming Noord & Veilig Thuis Groningen (JBN & VTG) treedt op namens de overheid in situaties van onveiligheid voor kinderen, jongeren en volwassen in afhankelijkheidsrelatie. Onder regie van de gemeenten in Drenthe en Groningen voeren onze professionals door de kinderrechter opgelegde maatregelen uit op het gebied van jeugdbescherming (ondertoezichtstelling en voogdij) en jeugdreclassering. Dat doen wij vanuit onze missie dat alle kinderen en jongeren recht hebben op positief en veilig opgroeien. In de provincie Groningen zijn we tevens het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Onze professionals werken daarbij nauw samen met gemeenten en ketenpartners om kindermishandeling of het huiselijk geweld te stoppen. Er werken bij ons ca. 260 medewerkers, grotendeels op HBO/WO-niveau.

Casemanager ICM m/v 28-32 uur per week

Het intensief casemanagement (ICM) is onderdeel van Veilig Thuis Groningen (VTG). Intensief casemanagement wordt tijdelijk (maximaal 1 jaar) ingezet om te interveniëren in gezinnen of huishoudens, de hulpverlening te coördineren en hulpverlening uit te voeren als er sprake is van een huisverbod bij een ernstige vorm van huiselijk geweld. Het Intensief Casemanagement werkt systeemgericht, met als doel geweld en onveiligheid in het cliëntsysteem te doen stoppen, cliënten te helpen de regie over het eigen bestaan te hervinden, de interne relaties binnen het cliëntsysteem te herstellen en de kans op herhaling te reduceren. Er wordt gewerkt volgens de Multifocusmethodiek.

Wat ga je doen als Intensief casemanager? Je wordt ingezet om te interveniëren in gezinnen of huishoudens, de hulpverlening te coördineren en te regisseren en je voert zelf ook hulpverlening uit. Dit gebeurt altijd in nauwe samenwerking met het lokale veld.

  • Je bent het eerste aanspreekpunt voor de Hulpofficier van Justitie Huisverbod en gaat samen naar het cellencomplex, of politiebureau om de risicotaxatie te doen m.b.t de betrokken cliënt. Daarnaast leg je binnen een uur na het opleggen van het huisverbod de eerste contacten met de overige betrokken cliënten.
  • Je hebt gesprekken met de betrokken cliënten, maakt een inschatting van de veiligheid van de gezinsleden en start met crisisinterventie.
  • Je verkent en beoordeelt samen met de betrokken cliënten de ontstaansgeschiedenis van het geweld en de problemen a.d.h.v. het risicotaxatie instrument.
  • Je verzamelt zowel intern als bij ketenpartners actief benodigde informatie en informeert de betrokken cliënten daarover.
  • Je combineert de verkregen informatie met observatiegegevens en analyseert de problematiek van de betrokken cliënten; stemt bij aanwezigheid van kinderen de analyse af met de Kindhulpverlener.
  • Je begeleidt de betrokken cliënten bij het opstellen van het plan en zorgt voor de formulering van een veiligheidsplan, een hulpverleningsplan en herstelplan.
  • Je bent in staat een traject tot een Verzoek tot onderzoek (VTO) bij de Raad voor de Kinderbescherming te initiëren en deze samen met een ketenpartner uit te voeren.
  • Je adviseert in geval van een huisverbod de burgemeester over het wel of niet verlengen van het huisverbod.
  • Je stelt indien nodig rapportages en verzoekschriften op ten behoeve van de huisverbodprocedure.
  • Je voert de regie over de uitvoering van de verschillende onderdelen van het plan van aanpak.

Wat bieden we je? Het ICM maakt deel uit van JB Noord & Veilig Thuis Groningen. Onze organisatie is een platte organisatie, met korte lijnen. Van je collega’s kun je collegialiteit verwachten en een prettige werksfeer. Om up-to-date te blijven in je vak en je registraties bij te houden, kun je trainingen en opleidingen volgen. Als ICM-er volg je in je eerste jaar in ieder geval de Multifocus-opleiding. Bij ons op de werkvloer merk je dat we graag van en met elkaar leren. Reflectie, waaronder deelname aan intervisiegroepen is voor ons vanzelfsprekend. Onze medewerkers hebben een pittig vak en er wordt hard gewerkt, soms bij nacht en ontij, aan weerbarstige zaken. We vinden het daarom des te belangrijker om ook plezier te hebben met elkaar. Ook bieden we je de ruimte om je werk en privé in balans te houden. Je werktijden bepaal je in overleg met je collega’s. We hanteren de cao Jeugdzorg, inclusief eindejaarsuitkering (8,3%) en opname in het pensioenfonds zorg en welzijn. De functie is ingedeeld in schaal 10. We starten met een arbeidsovereenkomst van een jaar, waarbij we ervan uitgaan dat je langere tijd bij ons blijft werken.

Ben jij onze nieuwe collega?
Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding MWD/Social Work en je bent geregistreerd in het SKJ-register. Bij voorkeur heb je een systeemtherapeutische opleiding gevolgd en in elk geval heb je ervaring met een systemische benadering. Je hebt kennis van en ervaring met hulpverlening aan betrokkenen bij huiselijk geweld, alsook kennis van psychiatrische- en verslavingsproblematiek. Je bent in staat meervoudig partijdig te opereren in een gezin of huishouden, je kunt omgaan met diversiteit in al haar verschijningsvormen (cultuur, cognitief niveau, sociale omstandigheden) en je bent gericht op samenwerking. Je bent bereid tot het draaien van bereikbaarheidsdiensten buiten kantooruren en in het weekend.

Informatie
Word jij enthousiast van deze vacature? Dan willen we graag koffie met je drinken om kennis te maken. Tijdens deze kennismaking willen we jou leren kennen en ons verhaal met jou delen. Voor het maken van een afspraak kun je contact opnemen met Johanna van Bruggen, teammanager Veilig Thuis, bereikbaar via telefoonnummer: 050-5239239 (Bianca de Rijk, managementsecretaresse).

Informatie over Multifocus is o.a. te vinden www.movisie.nl/interventie/multifocus. Informatie over Veilig Thuis Groningen is te vinden op de website: www.veiligthuisgroningen.nl Deze vacature wordt zowel intern als extern gepubliceerd. Jeugdbescherming Noord en Veilig Thuis Groningen hanteert een actief (in- en extern) referentiebeleid.

Bekijk vacature