Casusregisseur Veilig Verder Team – Gemeente Den Haag

Casusregisseur Veilig Verder Team

Ga jij als casusregisseur het gesprek aan met gezinnen, jeugdigen, volwassenen en ouderen die te maken hebben met huiselijk geweld? Lees verder!

Wat ga je doen?
Als casusregisseur van het Veilig Verder Team (VVT) ga je samen met het gezin aan de slag en onderzoek je wat nodig is om de cirkel van geweld te doorbreken en veiligheid voor alle gezinsleden te creëren en blijvende verandering op gang te brengen.

Je werkt met 1 vast gezicht, activerend en verbindend naar het gezin om erkenning van het probleem te krijgen, vertrouwen bij het huishouden te creëren en motivatie voor hulp aan te boren.

Je legt huisbezoeken af, bespreekt de signalen van onveiligheid en maakt concrete veiligheidsafspraken. Je levert maatwerk afgestemd op het gezin, in essentie vanuit vrijwilligheid en zo nodig met opschaling naar wettelijke maatregelen.

Je werkt vanuit een systeemgerichte, multidisciplinaire en integrale aanpak aan de gefaseerde zorg. Dit houdt in dat er eerst gewerkt wordt aan directe veiligheid, vervolgens aan risico gestuurde veiligheid en tot slot aan herstel. Gedurende dit hele proces regisseer en coördineer je alle inzet van hulpverlening binnen het huishouden en escaleer je indien nodig.

Dit alles in nauwe samenwerking met het sociale netwerk van het gezin, het professionele netwerk en het lokale veld.

Je maakt een veiligheidsplan voor de acute veiligheid en maakt een plan van aanpak met een heldere analyse van de risicofactoren, onderliggende patronen en concrete doelen waarnaar toegewerkt wordt in het kader van duurzame veiligheid.

Wat vragen wij?
Je bent een professional met ruime ervaring in huishoudens waar sprake is van complexe problematiek met huiselijk geweld en een scherpe focus op veiligheid. Je hebt een sterke motivatie om blijvende veiligheid te realiseren in gezinnen waar dit niet vanzelfsprekend is. Je bent standvastig en kunt op eenvoudig duidelijk maken welk (onveilig) gedrag onaanvaardbaar is en wat er structureel moet veranderen. Je zet de juiste interventies in om de veiligheid te verbeteren en patronen in het gezin te doorbreken. Je kunt goed omgaan met weerstand en beschikt over motiverende gesprekstechnieken. Je bent doortastend en vasthoudend en durft besluiten te nemen die ingrijpend kunnen zijn. Je hebt een goed analytisch vermogen, denkt buiten de bekende kaders en laat je in hectische situaties niet snel uit het lood slaan. Reflectie, samenwerken en het werken in teamverband is voor jou vanzelfsprekend. Verder beschik je over:

 • Hbo werk- en denk niveau, blijkend uit bijvoorbeeld een afgeronde sociaal/pedagogische opleiding;
 • kennis van en ervaring met Signs of Safety;
 • ben je bij voorkeur geregistreerd in het SKJ-kwaliteitsregister.

Wat bieden wij?
De kans om jouw ervaring en professionaliteit in te zetten om gezinnen te helpen met het creëren van een goede, veilige omgeving. Een zelfstandige baan, waarbij je lekker met je fiets op pad bent in de stad (de tram mag ook) en met veel ruimte voor jouw initiatief en professionaliteit. Afhankelijk van je achtergrond en (werk)ervaring kun je rekenen op:

 • een salaris in de aanloopschaal 9, van minimaal €2865,- en maximaal € 4208,- bruto per maand op basis van een volledige (36-urige) werkweek, óf;
 • een salaris in de functionele schaal 10, van minimaal € 3090,- en maximaal € 4671,- bruto per maand op basis van een volledige (36-urige) werkweek;
 • een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van 12 maanden met de mogelijkheid tot verlenging of een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
 • minimaal een 28-urige werkweek en maximaal een 32-urige werkweek met de ruimte om compensatieverlof op te bouwen;
 • diverse opleidings- en ontwikkelmogelijkheden;
 • de ruimte om jouw optimale werk- en privébalans te vinden: je krijgt diverse voorzieningen (o.a. laptop en telefoon) en de mogelijkheid je werk daar te doen waar het op dat moment het beste past;
 • opname in het ABP-pensioenfonds met een gunstige pensioenregeling waarbij wij 70% van je pensioen betalen en een maandelijkse bijdrage aan de ziektekostenverzekering;
 • 187,2 uur regulier verlof bij een volledig dienstverband van 36 uur;
 • diverse andere vormen van verlof zoals compensatieverlof, ouderschapsverlof en zorgverlof;
 • en nog veel meer. Bekijk onze overige arbeidsvoorwaarden.

Wie zijn wij?
In Den Haag voeren we de jeugdhulpverlening, jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke opvang en de WMO uit in één organisatie Jeugd en Maatschappelijke Ondersteuning (JMO). De JMO heeft de verantwoordelijkheid voor het welbevinden van 120.000 opgroeiende Hagenaars en het verlenen van de juiste zorg aan 30.000 inwoners boven de 18. Elk stadsdeel kent zijn eigen JMO locaties. Binnen de locatie werken de verschillende teams van jeugdhulpverlening, jeugdgezondheidszorg en de WMO-wijkteams samen aan een integrale dienstverlening voor de burgers van Den Haag.

Bovengenoemde teams werken in de wijk, er zijn echter ook een aantal teams die stedelijk werken. Zij zijn ondergebracht in het JMO Expertcentrum en hebben meer specialistische kennis. Het gaat in totaal om 8 teams, te weten: het team Risicojongeren, het team Casusregie, het team Dakloosheid en Vervuiling, de specialisten Wonen, het Veilig Verder Team, de Regisseurs, de Jeugdbeschermingstafel en de Adviseurs.

Het Veilig Verder Team is een stedelijk team wat zich richt op de meer complexere situaties van Huiselijk Geweld. Het team bestaat uit een manager, ongeveer 20 fte medewerkers met verschillende expertises en een gedragswetenschapper. De regio Haaglanden en de gemeente den Haag hebben een gefaseerde werkwijze ontwikkeld om blijvende veiligheid te realiseren voor alle gezinsleden (0-100 jaar) in Haagse huishoudens waar sprake is van huiselijk geweld en complexe problematiek.

Meer weten
Voor meer informatie over deze functie of over de sollicitatieprocedure dan kun je contact opnemen met Annemiek Broekhuis, op telefoonnummer 06-50168064.

Extra informatie

 • wij zijn op zoek naar meerdere nieuwe collega’s;
 • wacht niet met solliciteren tot de sluitingsdatum. Gedurende de publicatie plannen wij al gesprekken in. Als wij onze nieuwe collega’s hebben geworven, sluit de publicatie eerder;
 • het opvragen van referenties kan een onderdeel zijn van de procedure;
 • het aanleveren van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure;
 • een sollicitatiegesprek via Teams behoort tot de mogelijkheden.
 • solliciteren kan via de sollicitatiepagina. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.