Consulent Participatiewet – ICQ Talent profs

Voor Gemeente Land van Cuijk zijn wij op zoek naar een Consulent PW

Omschrijving opdracht:
Jij bevordert de uitstroom en sociale activering van je klanten: m.n. jongeren tussen de 18 en 30 jaar oud met zowel psychische, fysieke of verstandelijke beperkingen. Je hebt een eigen klantenbestand en bent verantwoordelijk voor het gehele traject; van intake tot uitstroom op het terrein van de Participatiewet en bijzondere bijstand. De Participatiewet kent voor jou geen geheimen! Jij hebt een groot inlevingsvermogen, want jouw klanten kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken. Samen met hen zoek jij naar kansen voor toeleiding naar de arbeidsmarkt en participatiemogelijkheden. Je hebt kennis van de Participatiewet; je signaleert zaken die van invloed zijn op de rechtmatige verstrekking van de uitkeringen. Je voert directe gesprekken met je klanten, bijvoorbeeld via een huisbezoek, en doet nader onderzoek. Vervolgens beoordeel je of iemand recht heeft op een uitkering of voorziening en zorgt dan voor een tijdige en rechtmatige uitkering. Je versterkt informatie aan klanten over de wet- en regelgeving, rechten en plichten en procedures. Daar hoort natuurlijk ook enig papierwerk bij. Zo stel je noodzakelijke rapportages op als grondslag voor de te nemen beslissingen en maak jij plannen gericht op een zo volledig mogelijke maatschappelijke participatie. De functie is breed en uitdagend: de nadruk binnen deze functie ligt op re-integratie.

Jouw profiel:
– Een kandidaat met afgeronde opleiding op minimaal hbo-niveau en ervaring in een soortgelijke functie
– Je hebt kennis van de Participatiewet en ervaring met re-integratietrajecten
– Je hebt affiniteit met de doelgroep Jongeren
– Bij voorkeur heb je ervaring met Suite Sociaal Domein
– Iemand met een groot inlevingsvermogen en oprechte interesse in klanten.

Functie eisen (knock-out criteria)

1. Je hebt minimaal een relevante HBO-opleiding.
2. Je hebt aantoonbare recente kennis van en ervaring met de Participatiewet.

Functie wensen (gunningscriteria)

1. Je hebt aantoonbare recente werkervaring in een soortgelijke functie consulent PW, bij voorkeur met accent op re-integratie, en ervaring en affiniteit met de doelgroep Jongeren.
2. Je hebt ervaring binnen een gemeente of gemeentelijke organisatie.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie: Cuijk
Startdatum: 01-11-2022
Duur: 28-02-2023
Optie op verlenging: 2 maal 3 maanden
Inzet: 36 uur per week
Tarief: Marktconform
Sluitingsdatum: 06-10-2022
Sluitingstijd: 12:00
Intakegesprek: 19 oktober

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Bekijk vacature