Gespreksvoerder Wmo – Gemeente Heerde

We zoeken een
Gespreksvoerder Wmo
voor 32 uur per week

De afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding (SMV) adviseert, ondersteunt of begeleidt inwoners naar de juiste hulp. Het gaat daarbij onder meer om wonen, werken, schulden, gezond en veilig opgroeien en ouder worden, inburgeren, psychiatrie en verslaving. De afdeling bestaat uit de beleidsterreinen welzijn, sociaal werk, Wmo, participatie, inkomen, schulddienstverlening en jeugd.

Als gespreksvoerder Wmo werk je klantgericht en integraal. Je kunt inwoners motiveren om zelf aan de slag te gaan, samen met hun omgeving. Je bent een belangrijke schakel tussen inwoners en passende hulp. Je beoordeelt de ondersteuningsvraag en de  voorziening die daarbij past. Variërend van dagbesteding/begeleiding en beschermd wonen, rolstoelen, diverse vervoers- en woonvoorzieningen tot woningaanpassingen. Je hebt aandacht voor alle leefgebieden. Dit verwoord je in het gespreksverslag en/of het ondersteuningsplan.

Wat houdt de functie in?

 • Je voert (keukentafel)gesprekken, voornamelijk over (complexe) ondersteuningsvragen op het gebied van dagbesteding/begeleiding en beschermd wonen;
 • Je bepaalt welke ondersteuning nodig is, waarbij het uitgangspunt is: ‘van zorgen voor naar zorgen dat’;
 • Je kunt samen met de inwoner kijken naar oplossingen in de eigen kracht, gebruikelijke voorzieningen/hulp, mantelzorgers, het sociale netwerk en algemene voorzieningen;
 • Je vertaalt de resultaten van het huisbezoek in een objectief (integraal) ondersteuningsplan;
 • Je regelt de ondersteuning die nodig is op alle leefgebieden (integraal plan), en legt vast welke resultaten moeten worden behaald;
 • Je overlegt met zorgaanbieders, leveranciers en andere (externe) partijen;
 • Je beoordeelt wie de casusregie heeft en maakt afspraken over de uitvoering hiervan met de betreffende persoon;
 • Je plant MDO’s (multidisciplinair overleg) als de casus hierom vraagt en legt deze schriftelijk vast.

Wat vragen wij?

 • Je beschikt minimaal over een afgeronde hbo opleiding;
 • Je hebt minimaal één jaar werkervaring binnen het sociaal domein of hulpverlening;
 • Je hebt kennis van de wet- en regelgeving Wmo en de WLZ;
 • Het is een pré als je ervaring hebt met het opstellen van ondersteuningsplannen voor (gezins)huishouden;
 • Je beschikt over goede sociale, mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

Waar kom je te werken?
De gemeente heeft zo’n 170 medewerkers, verdeeld over 5 afdelingen. Momenteel gaan we over naar het Nieuwe Normaal, wat onder meer betekent dat we hybride werken.

Je werkt vanuit Stip, de uitvoeringsorganisatie van SMV. Hier zijn alle functies vertegenwoordigd die met onze inwoners te maken hebben binnen het sociaal domein. Daarnaast werk je samen met diverse organisaties binnen en buiten de gemeente Heerde. Binnen Stip zijn er casusbesprekingen met alle disciplines om van elkaar te leren en samen door te ontwikkelen. Binnen team Stip maak je deel uit van het beleidsveld Wmo.

Voor minder zelfstandige mensen is het belangrijk om deel te kunnen nemen aan de samenleving, met behoud van regie op het eigen leven en in de vertrouwde omgeving. Ook sociale contacten zijn belangrijk. Samenwerking met kerken, verenigingen, zorgverleners en mantelzorgers/vrijwilligers is daarbij essentieel. Samen-redzaam zijn en normaliseren zijn pijlers in het beleid van de samenwerkende partijen in het Steun- en InformatiePunt Heerde (Stip).

Als medewerker krijg je alle ruimte om initiatief te nemen. We werken op basis van vertrouwen. Waar, wanneer en hoe je werkt bepaal je zelf, zolang je de samenwerking met collega’s en opdrachtgevers georganiseerd hebt. We stimuleren durf en lef.

Wat bieden wij?
Wij bieden een bruto salaris op basis van schaal 9 van de Cao Gemeenten (tussen €2.865,- en €4.208,-), afhankelijk van opleiding en ervaring. De functie is ingepast als Medewerker beleidsuitvoering II, volgens de HR21-systematiek. Daarnaast kent de gemeente uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een fietsplan, bedrijfsfitness en een individueel keuzebudget van 17,05%. Indien nodig faciliteren we de benodigde thuiswerkvoorzieningen.

De vacature wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid heeft de interne kandidaat de voorkeur.

Meer informatie?
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Lionel Rambonnet, senior P&O-adviseur, op telefoonnummer 0578-69 94 94.

Solliciteren?
Je sollicitatie ontvangen wij graag via onze sollicitatiepagina. Je kunt reageren tot en met 29 augustus. De sollicitatiegesprekken staan gepland op donderdag 1 september. Laat het je niet weerhouden om te solliciteren als deze datum niet past: vermeld dit in je sollicitatiebrief. Wij zullen dan een passende afspraak met je maken.

‘Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving waar respect, samenwerking en aandacht voor individuele kwaliteit en (talent)ontwikkelmogelijkheden voorop staan. We streven als organisatie naar een personele samenstelling die een afspiegeling is van de inclusieve samenleving’.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.