Projectleider implementatie/ beleidsmedewerker wmo – ICQ Talent

Voor Gemeente De Fryske Marren zijn wij op zoek naar een Projectleider implementatie/ beleidsmedewerker wmo.

Omschrijving opdracht:
Het voornemen is om in 2022 een aanbesteding te starten voor zowel de Wmo maatwerkvoorziening Ondersteuning als voor de Wmo maatwerkvoorziening Hulp bij het huishouden. Het inkoop proces voor de maatwerkvoorziening Wmo begeleiding en dagbesteding is al enige tijd in ontwikkeling. Er wordt gekoerst op een omvorming van prestatiebekostiging (P*Q) naar resultaatgerichte bekostiging. 2022 is hierin het overgangsjaar waarin we wel het resultaatgericht werken invoeren maar daartoe geen aanbesteding uitvoeren, om het aantal aanbieders te verminderen, en ook de bekostiging nog niet geheel aanpassen.

Werkzaamheden:
– Het ervoor zorgen dat binnen de vastgelegde kaders het proces geïmplementeerd en ingericht wordt. In nauwe samenwerking en afstemming met de uitvoerende (wijk)teams en de teammanagers. Je bent een verbinder die bruggen legt tussen beleid, inkoop en uitvoering.
– Je hebt veel contact met de uitvoerende collega’s en de externe partners / zorgaanbieders.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je bent inzetbaar vanaf 01-01-2022 tot en met 31-12-2022 voor 28 uur per week.
– Je hebt minimaal 5 jaar in een soortgelijke functie.
– Je bent in het bezit van een Hbo-Diploma.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt ervaring met het implementeren van beleid.
– Je hebt ervaring met inkoop/aanbestedingsprocedures.
– Je hebt kennis van WMO.
– Je bent proactief en een verbinder.
– Je hebt ervaring met het vastleggen van werkprocessen.

Competenties:
– Verbinder;
– Samenwerken;
– Resultaatgericht;
– Over je taakveld heen kunnen kijken.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Joure
Startdatum: 01-01-2022
Duur: 31-12-2022
Optie op verlenging: Ja
Inzet: 28 uur per week
Tarief: Marktconform
Sluitingsdatum: 01-12-2021
Sluitingstijd: 12:00
Intakegesprek: NNB

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Bekijk vacature