Raadsonderzoekers -Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) locaties Alkmaar en Haarlem

Voor de locaties Alkmaar en Haarlem is de Raad voor de Kinderbescherming op zoek naar meerdere Raadsonderzoekers
JenV|Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)

Wat doet een Raadsonderzoeker?
‘Als raadsonderzoeker kan ik écht iets betekenen voor kinderen. Ik kan en moet soms knopen doorhakken om in een situatie verder te komen. Dat betekent niet alleen snel schakelen maar óók zorgvuldig mijn werk doen. Elke dag die balans vinden. Dát vind ik echt geweldig aan mijn werk.’

Soms wordt opvoeden ouders te veel. Soms zijn ouders terecht gekomen in een conflictscheiding die ten koste gaat van het kind of zijn er vraagstukken rondom adoptie en (beëindiging of verandering) van gezag. In andere gevallen zijn jongeren verdacht van een strafbaar feit of gaan ze niet naar school, waardoor ze in aanraking komen met justitie. Voor deze kinderen (0-18 jaar) maakt de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) zich sterk: om ze te beschermen en een kans te geven goed op te groeien.

De RvdK wordt onder meer ingeschakeld door Veilig Thuis of de gemeente met de vraag om de situatie van het getroffen kind in kaart te brengen en te kijken wat het kind nodig heeft. Als raadsonderzoeker doe je daarom verschillende onderzoeken. Je spreekt met kinderen, hun ouders, familieleden en/of andere betrokkenen. Elk onderzoek bestaat uit een methodisch onderzoeksplan: wat is de aanleiding, wie zijn gesprekspartners, welke zorgen en risico’s zijn er en welke mogelijkheden en oplossingen? Zorgvuldige verslaglegging is daarbij enorm belangrijk.

Binnen je onderzoeken overleg je met gedragsdeskundigen en juridisch deskundigen. Samen met hen bepaal je welk advies of besluit het beste aansluit bij de belangen van het kind. Uiteindelijk schrijf jij als raadsonderzoeker een rapport waarin de (gezins-)situatie van de minderjarige, de onderzoeksvragen en het advies worden beschreven. Dit rapport bespreek je met het kind en diens ouders. Vervolgens wordt het naar de rechtbank verzonden, die mede op basis van jouw advies of verzoek een besluit neemt.

Afhankelijk van het type onderzoek zijn verschillende uitkomsten mogelijk. Als een kind iets heeft gedaan wat volgens de wet niet mag, geef je advies over een passende straf of hulptraject. Als het gaat om complexe problemen thuis, kun je verzoeken om een kinderbeschermingsmaatregel. Als het gaat om een conflictscheiding, adviseer je bijvoorbeeld over de meest wenselijke woonplek en/of over omgangsregelingen tussen kind en ouders.

Kortom; je stelt vanuit verschillende invalshoeken (juridisch en pedagogisch) het beste advies voor het kind op. Als raadsonderzoeker ben je dus actief in een breed werkveld met vaak complexe dilemma’s. Daarom volg je regelmatig interne opleidingen. Continue werken aan je eigen professionaliteit hoort bij je baan. Daarnaast kan het draaien van piket- en bereikbaarheidsdiensten onderdeel uitmaken van je functie.

Functie-eisen

 • Je hebt in ieder geval een diploma op hbo- niveau en ervaring in het werken met kinderen en ouders waarin er zorgen zijn over de kinderen. Bijvoorbeeld als jeugdhulpverlener, jeugdbeschermer of gezinsvoogd of – coach
 • Je beschikt over de SKJ registratie in het Kwaliteitsregister Jeugd of kunt deze binnen afzienbare tijd behalen (de RvdK vergoedt de (her)registratiekosten)
 • Je bent flexibel, stressbestendig en deinst niet terug voor emotioneel beladen gesprekken.
 • Je bent vaardig in het snel en adequaat verzamelen, analyseren en wegen van informatie en vervolgens vanuit verschillende invalshoeken tot een advies te komen en dit helder te rapporteren.
 • Je kunt goed plannen en organiseren.
 • Je hebt kennis van en affiniteit met het werken met kinderen en ouders in een complexe echtscheidingssituatie, met onderzoeken die gericht zijn op een kinderbeschermingsmaatregel en met de strafrechtketen.
 • Je hebt een no -nonsense mentaliteit en een oplossingsgerichte houding.

Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau: schaal 10

Salarisomschrijving: Als raadsonderzoeker word je ingeschaald in schaal 10 CAO RIJK (minimaal € 2.756,- en maximaal € 4.430,-) bij een 36-urige werkweek, tenzij je bij de start nog niet voldoet aan alle functie eisen en je nog niet alle werkzaamheden kunt verrichten. In dat geval start je in schaal 9. De genoemde bedragen zijn bruto per maand bij een 36-urige werkweek. Nieuwsgierig naar je andere arbeidsvoorwaarden? Deze vind je op www.werkenvoornederland.nl

Maandsalaris: Min €2.811 – Max. €4.519 (bruto)

Dienstverband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Contractduur: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Minimaal aantal uren per week: 32

Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeidsvoorwaarden
Het gaat hier om een arbeidsovereenkomst van tweemaal een jaar met een proeftijd van een maand in het eerste jaar, met de intentie om deze om te zetten in een vaste aanstelling.

Bijzonderheden

 • Als onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid worden medewerkers binnen de RvdK aangesteld als rijksambtenaar.
 • Bij je aanstelling vragen we je om een VOG – verklaring.
 • Een schrijfopdracht is een onderdeel van de selectieprocedure.
 • Gesolliciteerd en nog niks gehoord? Als reactie op je sollicitatie ontvang je direct een bevestiging. En na de sluitingstermijn een inhoudelijke reactie.
 • Ontvangen we zowel geschikte interne als externe sollicitaties? Dan hebben interne kandidaten voorrang.

Solliciteren?
JenV|Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.