Sociaal werker/regisseur – Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn

Op 1 januari 2015 is de Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn door de gemeente Borger-Odoorn opgericht. De stichting is verantwoordelijk voor de uitvoering van de zorg- en ondersteuningstaken in Borger-Odoorn in het kader van de WMO, de Participatiewet en de Jeugdwet. De stichting wil toonaangevend zijn in haar methodiek en werkwijze binnen het sociale domein. Het uitgangspunt daarbij is om het aantal hulpverleners per gezin zoveel als mogelijk te beperken. Om die reden werkt de stichting met 1 regisseur per gezin. Het Regenboogmodel en de visie op het sociaal domein van de gemeente Borger-Odoorn liggen hieraan ten grondslag. Binnen de stichting zijn momenteel ongeveer 50 medewerkers werkzaam.

Per direct is er een vacature van 

Sociaal werker/regisseur (2)
28 uur tot 32 uur

Als sociaal werker/regisseur (2) in één van de teams dien je te kunnen interveniëren op 4 niveaus, te weten:

 • Het versterken van eigen kracht, zelfredzaamheid, het sociaal netwerk, informele ondersteuning voor zover van toepassing.
 • Het bieden van kortdurende ondersteuning aan inwoners/cliënten die daarna zelfstandig zijn.
 • Het toeleiden van inwoners/cliënten naar individuele-/maatwerkvoorzieningen vanuit de WMO, de jeugdwet of de participatiewet.
 • Regievoering bij risicovolle en/of meer complexe problematiek, waaronder veiligheidszaken met o.a. jeugdigen.

Je bent verantwoordelijk voor een eigen caseload. Je voert in de eigen omgeving gesprekken met de inwoner/cliënt en maakt samen een ondersteuningsplan. In dit plan breng je de situatie in beeld en leg je vast wat nodig is voor de inwoner/cliënt om op een duurzame manier toe te werken naar de beoogde doelen. Hierover maak je concrete afspraken. Verder houd je contact met de inwoner/cliënt conform de afspraken in het ondersteuningsplan en voer je indien nodig samen met de inwoner/cliënt regie op de uitvoering van het plan. Je signaleert belemmeringen tijdens de uitvoering van het ondersteuningsplan en schakelt waar nodig met de ketenpartners. Je werkt op basis van het zogenoemde T-shaped professional concept, d.w.z. dat de sociaal werker/regisseur generalist is met relatieve specialisatie veiligheid en jeugd, waarvan binnen het team gebruik kan worden gemaakt.

Wij zoeken iemand die:

 • een afgeronde relevante HBO opleiding en relevante aanvullende opleidingen heeft;
 • bekend is met onveilige situaties en die ervaring heeft met het begeleiden van dergelijke situaties;
 • SKJ geregistreerd is en kennis heeft van Signs of Safety;
 • communicatief en representatief is;
 • beschikt over de competenties besluitvaardigheid, creativiteit, inzicht, oordeelsvorming, overtuigingskracht en stressbestendigheid.

De sociaal werker/regisseur 2 conformeert zich met zijn/haar sollicitatie aan de ontwikkeling die de Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn reeds heeft gezet in het Sociaal Domein.

Het is een pre als de sociaal werker/regisseur (2):

 • kennis van het gebied heeft;
 • dialect spreekt;
 • ervaring heeft opgedaan in een soortgelijke functie.

Arbeidsvoorwaarden
We hanteren de cao Sociaal Werk. De functie is gewaardeerd op schaal 9. Het betreft in eerste instantie een tijdelijke functie voor de periode van een jaar met de mogelijkheid tot verlenging.

Sollicitatieprocedure
Je motivatiebrief en CV kun je sturen naar Daniëlle Bastings (d.bastings@socialeteamsborgerodoorn.nl). Tevens kun je hier het functieprofiel opvragen. Meer informatie over de organisatie vind je op de website http://www.socialeteamsborgerodoorn.nl.

Verdere informatie kun je opvragen bij de teamcoördinator, Anne-Marie Keizer (06-11 91 45 73), waar je uiterlijk dinsdag 11 oktober 2022 ook je sollicitatie aan kunt richten.

Het eerste sollicitatiegesprek staat gepland op maandag 17 oktober 2022.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Bekijk vacature