Surveillanten

Binnen Hogeschool Viaa werken we met een flexibele pool van vrijwilligers die zorgdraagt voor het surveilleren tijdens tentamens. Deze pool is onderhevig aan wisselende beschikbaarheid en daarom is er een permanente behoefte aan uitbreiding van deze zeer gewaardeerde groep mensen.

We willen dus graag in contact komen met kandidaten die voor langere tijd inzetbaar zijn als

SURVEILLANT M/V

De surveillant:

 • draagt zorg voor de gang van zaken rondom tentamens en zorgt dat alles ordelijk en volgens de richtlijnen verloopt;
 • verzorgt in voorkomende gevallen een christelijke dagopening met de studenten;
 • houdt toezicht tijdens het tentamen zelf;
 • wordt bijgestaan en geïnstrueerd door Martin van Gennep;
 • is werkzaam in tentamen- en herkansingsperiodes op oproepbasis (de beschikbaarheid kan tevoren worden kenbaar gemaakt);
 • woont informatiebijeenkomsten bij die – zo nodig – worden georganiseerd.

Van de surveillant verwachten wij dat hij/zij:

 • flexibel inzetbaar is op de door hemzelf aangegeven beschikbare uren;
 • affiniteit heeft met studenten;
 • in staat is richtlijnen te volgen;
 • beschikt over natuurlijk overwicht en zo nodig in staat is studenten aan te spreken in het geval van onwenselijk gedrag;
 • stressbestendig is;
 • accuraat reageert op onverwachte situaties;
 • bij voorkeur in of in de zeer nabije omgeving van Zwolle woont;
 • een christelijke levensovertuiging heeft, i.v.m. de verzorging van dagopeningen.

Verdere informatie:

Wij kunnen niet garanderen dat u op alle door u beschikbaar gestelde uren ook daadwerkelijk wordt ingezet.
De surveillant ontvangt een vrijwilligersvergoeding van € 5,00 per klokuur met een maximum van € 170,- per maand en € 1.700,- per jaar. Eventuele reiskosten worden in tijd uitbetaald conform de vermelde bedragen.

N.B. Deze vergoeding is – mits strikt toegepast volgens wet- en regelgeving – vrijgesteld van belasting.

Interesse?

Hebt u interesse wilt dan een mail sturen naar concierges@viaa.nl t.a.v. Martin van Gennep
Wilt u in de mail uw motivatie, uw persoonsgegevens en uw globale beschikbaarheid per jaar vermelden?

Vragen kunt u stellen per mail op bovengenoemd mailadres of per telefoon 038-42 555 42.

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij Sociaal Domein Online?

Velden met een (*) zijn verplicht.