VO Platform – Programmamanager Netwerk Veilige School

VO Platform is op zoek naar een
Programmamanager Netwerk Veilige School

In het VO Platform werken de besturen van de scholen voor voortgezet onderwijs in Den Haag, Rijswijk, Leidschendam en Voorburg samen aan gezamenlijke thema’s zoals kansenongelijkheid, passend onderwijs, het lerarentekort en schoolveiligheid.  Het netwerk bestaat uit 11 schoolbesturen die samen meer dan 50 schoollocaties vertegenwoordigen. In samenwerking met de gemeente Den Haag zijn enkele thema’s in programma’s ondergebracht die het onderwijs ondersteunen. Zo is er een programma voor de overstap PO naar VO (BOVO), een programma voor de overstap van VO naar MBO/HBO (Spirit4You) en een programma dat gericht is op het terugdringen van het lerarentekort (De Rode Loper). Nieuw is het programma Netwerk Veilige School.

Het VO Platform zoekt in samenwerking met de gemeente Den Haag een ambitieuze, doortastende programmamanager om dit nieuwe programma vorm en inhoud te geven.

Context
Scholen, politie, gemeente en Openbaar Ministerie hebben in een samenwerkingsovereenkomst afspraken gemaakt over schoolveiligheid. Voor een groot deel van de incidenten in en rond de school biedt deze overeenkomst voldoende houvast, zeker als de school ook goede afspraken heeft kunnen maken met andere partners in de wijk en de stad.

De laatste jaren worden scholen in toenemende mate geconfronteerd met jeugdcriminaliteit die de wijk en zelfs de stad ontstijgt. Het gaat dan met name om geweldsincidenten rondom gewelddadige, rivaliserende jeugdgroepen. Om de verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor de veiligheid van leerlingen en personeel, moeten de VO-scholen kennis hebben van (de trends in) jeugdcriminaliteit en niet alleen weten hoe en met wie ze moeten handelen bij incidenten, maar vooral ook hoe ze die kunnen voorkomen. De bestaande handelingsprotocollen bieden daarvoor niet altijd een passende oplossing.

Over het programma
Het programma Netwerk Veilige School (NVS) heeft drie doelen:

 1. Een veilig leer- en leefklimaat op en rond de scholen creëren en behouden.
 2. Het verbinden en laten samenwerken van de relevante partners, in de veiligheidsketen en in de stad (politie, gemeente, OM, partners in de wijk en stad) op het gebied van schoolveiligheid.
 3. Mogelijkheden creëren voor opschaling bij acute situaties die directe interventie van de partners vragen.

De kern van het programma vormt een netwerk van 13 scholen in Den Haag en Rijswijk op twee niveaus: de schoolleiders en de veiligheidscoördinatoren. Het programma kent een stuurgroep, bestaande uit de wethouder Onderwijs, Jeugd en Sport namens het college van burgemeester en wethouders  van de gemeente Den Haag, het sectorhoofd van de politie eenheid Den Haag met portefeuille Zorg en Veiligheid, en bestuurders van het VO, het PO en het MBO. In de regiegroep zijn vertegenwoordigd de gemeente Den Haag, de politie, de besturen en de deelnemende netwerkscholen.

De programmamanager is de spil in het programma. De programmamanager

 1. geeft vorm en inhoud aan het thema in samenwerking met het scholennetwerk.
 2. vertegenwoordigt het scholennetwerk in overleggen met relevante organisaties en programma’s binnen en buiten de stad Den Haag.
 3. zorgt voor verbinding tussen (leden van) het scholennetwerk en externe partners.

Wat ga je doen?
Als programmamanager ben je verantwoordelijk voor de organisatie,  de uitvoering en verdere ontwikkeling van het programma.

Meer specifiek:

 • Je bouwt het scholennetwerk op, breidt het waar mogelijk en nodig uit en stuurt het aan.
 • Je bouwt een netwerk van externe partners op.
 • Je stelt een jaarplan/meerjarenplan op voor het programma en zorgt voor een passende begroting (inclusief subsidies).
 • Je geeft het programma inhoudelijk en beleidsmatig vorm in samenwerking met schooldirecties en veiligheidscoördinatoren en je zorgt ervoor dat het beleid waar nodig wordt bijgesteld en wordt vertaald naar de praktijk (concrete acties, heldere afspraken, preventie, curatie en opschaling).
 • Je zorgt ervoor dat kennis wordt verzameld en gedeeld binnen het netwerk en zorgt zo voor de ontwikkeling van een professionele leergemeenschap (o.a. door het organiseren van intervisie en het stroomlijnen van communicatie en informatie).
 • Je zorgt voor tijdige evaluatie van en (jaar)rapportage over het programma en eventuele deelprojecten aan stuurgroep en regiegroep.
 • Je schrijft heldere beleidsnotities met onder andere als doel de voortgang, kwaliteit (en uitbreiding) van het programma te bewerkstelligen.

Wat heb je in huis?

 • Belangrijk is dat je een brede kennis van en ervaring hebt met de ontwikkelingen en trends op het complexe terrein van jeugdcriminaliteit, geweldsincidenten, rivaliserende jeugdgroepen, “de straat”, enzovoort.
 • Verder weet je hoe onderwijsorganisaties in het algemeen en het VO in het bijzonder in elkaar zitten. Je bent goed ingevoerd in de taken en werkwijzen van interne en externe samenwerkingspartners.
 • Je bent een echte netwerker die kan inspireren, organiseren en coördineren, maar ook gewoon de handen uit de mouwen steekt.
 • Je communiceert makkelijk op alle niveaus, van school tot politiek en je beschikt over bestuurlijke – en organisatiesensitiviteit.

Om deze functie succesvol vorm te geven heb je minimaal post HBO /WO werk- en denkniveau.

Wat bieden we?
Je komt in dienst bij één van de samenwerkende partners van het VO-platform, in dit geval Stichting VO Haaglanden. Als je al een dienstverband hebt bij één van de partners, kunnen we daar rekening meer houden door bijvoorbeeld te detacheren. Het betreft een tijdelijke aanstelling van circa 32 uur met uitzicht op vast dienstverband.

 • Salariëring conform CAO Voortgezet Onderwijs, schaal 13 (tussen €4715,00 en €6568,00 bruto per maand bij volledig dienstverband).
 • 8,33% eindejaarsuitkering en 8% vakantietoeslag
 • 450 uur verlof bij een 40-urig dienstverband
 • 90 uur persoonlijk inzetbaar budget
 • Pensioenregeling bij het ABP
 • Ruimte voor professionalisering

Geïnteresseerd?
Reageer dan voor 12 juni door je cv en motivatie te sturen via onze sollicitatiepagina. Voor vragen over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Han Elbers (voorzitter CvB VO Haaglanden en portefeuillehouder) of Ingrid Paardekooper (secretaris VO Platform), bereikbaar via 070 – 4262626.

Aan kandidaten die worden uitgenodigd, kan worden gevraagd een persoonlijke profielmeting te doen.

De eerste gesprekken zijn gepland in de week van 19 juni.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.