Zorgcoördinator – Lumens

Stichting Lumens is op zoek naar een: Zorgcoördinator

Lumens is een organisatie die sociale professionals optimale eigen regelruimte biedt om de vaak complexe maatschappelijke vragen te kunnen beantwoorden. In verbinding met elkaar in multidisciplinaire teams, gebiedsgericht in wijken en buurten, werken zij dan ook met inwoners vanuit eigen regie, veerkracht, vertrouwen en vindingrijkheid.

Het expertisecentrum mensenhandel en (jeugd-) prostitutie van Lumens is op zoek naar:
ZORGCOÖRDINATOR, 32 uur per week, tijdelijk ivm zwangerschapsverlof

Periode van november 2023 tot en met juni 2024

Voor Eindhoven en 14 randgemeenten, voert het expertisecentrum mensenhandel en (jeugd-) prostitutie, de preventie en zorgcoördinatie uit voor (vermoedelijke) slachtoffers van mensenhandel. Dit is een kwetsbare groep mensen die uitgebuit en/of misbruikt worden door een mensenhandelaar. Het gaat om seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting en criminele uitbuiting.

De zorgcoördinator

De zorgcoördinatoren zijn aangesloten bij het landelijke overleg zorgcoördinatoren. In samenwerking met partners van welzijnsinstellingen en justitie bieden we een integrale aanpak van laagdrempelige, preventieve activiteiten en de coördinatie van de zorg aan slachtoffers van mensenhandel. De uitvoering van de zorg- en hulpverlening is een taak van het voorliggend veld.

Wat ga je doen?

Samen met collega-coördinatoren geef je uitvoering aan de aanpak van mensenhandel. Je gaat de bestaande caseload overnemen en daarnaast pak je ook nieuwe casussen op.

Als zorgcoördinator ben je het centrale aanspreekpunt voor andere professionals in het zorgnetwerk, de justitiële keten en het sociale systeem van het slachtoffer. Je fungeert als ‘spin in het web’ tussen de verschillende betrokken partners en bewaakt en coördineert de zorg rondom het slachtoffer. Er zijn nog veel verborgen slachtoffers van mensenhandel, waar nodig zoek je mogelijke slachtoffers actief op, je onderhoudt contact met hen op meerdere manieren, zowel on- als offline.

Je bent samen met je collega’s verantwoordelijk voor het voorzitterschap van het casusoverleg Mensenhandel en het onderhouden van contacten met het netwerk. Voor slachtoffers die in dit casusoverleg besproken worden stel je in nauw overleg met de collega’s van het casusoverleg Mensenhandel en met betrokkenen een hulpverleningsplan op, met als doel slachtofferschap van mensenhandel te voorkomen. Je rol hierin is ondersteunend en faciliterend, je maakt met je collega steeds de afweging of de eigen aanpak het slachtofferschap stopt. Indien nodig maak je de inschatting om tijdelijk de casusregie over te nemen.

Je bent actief om mensenhandel bespreekbaar te maken. Door mensen bewust te maken van de gevolgen van mensenhandel voor onze samenleving, door voorlichtingen te geven en samen te werken met ervaringsdeskundigen, maak je het verschil en geef je vorm aan onze preventieve aanpak.

Functie-eisen
 • Je hebt een afgeronde hbo-opleiding in sociale studies of vergelijkbaar (conform CAO).
 • Kennis van de sociale kaart van Eindhoven en omgeving is essentieel.
 • Het liefst heb je ervaring opgedaan met slachtoffers van mensenhandel en hun psychosociale problematiek. In ieder geval heb je er affiniteit mee en wil je je kennis verdiepen en verbreden op dit vlak. Dit geldt ook voor strafrechtelijke/vreemdelingrechtelijke trajecten.
 • Je beschikt over basiskennis van sociaalwetenschappelijke theorieën over menselijk gedrag, socialisatie- en systeemtheorieën, en hebt zicht op verschillende culturele en godsdienstige factoren die spelen bij het omgaan met seksualiteit.
Specifieke kenmerken
 • Goede communicatieve, zowel mondeling als schriftelijk, en sociale vaardigheden voor het onderhouden van intensieve contacten met diversen professionals binnen verschillende zorgnetwerken.
 • Snel kunnen schakelen en zaken oppakken als de situatie/casus daarom vraagt.
 • Het vermogen om overstijgend te kunnen denken en om te kunnen gaan met de verschillende belangen van betrokken partijen (netwerkpartners).
 • Initiatiefrijk en in staat om vanuit de ‘er-op af’ mentaliteit in het veld te signaleren en contact te leggen.
 • Een open, niet veroordelende houding ten aanzien van sekswerkers in het algemeen en mannelijke sekswerkers in het bijzonder is essentieel.
 • Ervaring in het leggen en onderhouden van contacten via sociale media.
 • In bezit van een auto en rijbewijs heeft de voorkeur.
 • Analytische denkvermogen/ kennis van beleidsmatige zaken.
 • Vaste werkdag in deze functie is de woensdag. De andere dagen zijn vrij in te delen en hybride werken is mogelijk.
Werken bij Lumens

Wanneer je komt werken bij Lumens maak je deel uit van een netwerkorganisatie met bijna 300 collega’s die allemaal een expertise hebben in het sociaal domein. In onze organisatie word je uitgenodigd die expertise in te zetten en die van jou met anderen te delen zodat inwoners efficiënt en effectief kunnen worden ondersteund bij de vraag die zij hebben. Samen zorgen we ervoor dat niemand er alleen voor staat.

We waarderen deze functie voor zorgcoördinator Mensenhandel op basis van referentiefunctie maatschappelijk werker 2. Deze is ingedeeld in salarisschaal 9 van de CAO Sociaal Werk wat betekent dat je minimaal € 3.262,00 en maximaal € 4.810,00 bruto verdient bij fulltime functievervulling. Je komt terecht in een betrokken en enthousiast team van collega’s, kunt rekenen op werkbegeleiding en intervisie.

Daarnaast bieden wij je prima secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een loopbaanbudget, een individueel keuzebudget, een pensioenregeling, een reiskostenregeling, een telefoonregeling, een fietsenplan, gratis toegang tot 500+ actuele trainingen via SkillsTown, hybride werken en een 13e maand; We zijn groot voorstander van deskundigheidsbevordering, werkbegeleiding en intervisie en er is ruimte voor het hanteren van flexibele werktijden.

Informatie

Voor meer informatie over de functie kan contact opgenomen worden met Linda Steenhuis, Zorgcoördinator 06-13 73 04 16.

Interesse?

Solliciteer dan direct! Klik hier voor de sollicitatiepagina

Wij vinden het belangrijk om mensen die langdurig werkloos zijn, of om andere redenen moeilijk aan werk kunnen komen een kans op werk te bieden. We geloven in hun talenten en nodigen hen daarom nadrukkelijk uit om bij ons te solliciteren.
Graag dragen we op deze manier bij aan de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Hiervoor zijn we beloond met een PSO-certificaat trede 3.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Scroll naar boven