VOOR MIJN TEAM

Wij creëren verbinding en dialoog in het sociaal domein om van uitvoering tot bestuur doorbraken te realiseren

INTERVISIE

INTERVISIE

Meer dan ooit hebben we een rol en taak om verbindingen te leggen in het sociaal domein. Dit vraagt veel reflectie vaardigheden van professionals. Voor wie doen we wat we doen? Met welk effect? Wat heb ik, mijn team, organisatie nodig? En hoe dragen we gezamenlijk bij aan een betere wereld?
Ga verder

INSPIRATIE

INSPIRATIE

Inspiratie in het sociaal domein. Wat heb jij nodig om geïnspireerd te raken en te zijn, maak kennis met inspirerende verbinders en initiatieven
Ga verder

TEAMONTWIKKELING

TEAMONTWIKKELING

Blijven leren, groeien en ontwikkelen een hele kunst en ook een belangrijk aspect voor werkgeluk. Wil je als team zorgdragen voor elkaars werkgeluk? En wil je als team ontwikkelen richting de vraagstukken en vaardigheden die van de sociale professional anno nu wordt verwacht? Lees dan over interessante initiatieven, scholing en inspirerende aanbiedingen.
Klik Hier

TEAMBUILDING

TEAMBUILDING

Wil je als team beter samenwerken, in dialoog en afstemming over wat je van elkaar nodig hebt. Wil je in dialoog? Of geinspireerd raken op een andere manier? Lees hier over interessante initiatieven en partners die zeker weten jouw team kan inspireren tot verdere groei en verbinding.
Ga verder