WAARDEVOLLE WEBSITES VOOR PROFESSIONALS IN HET SOCIAAL DOMEIN

WEBSITES PARTICIPATIE
Shaaneequa Peper

Kennisplatform Werk en Inkomen

Het KWI (Kennisplatform Werk en Inkomen) is een platform voor kennisdeling over vraagstukken rond werk en inkomen. Het KWI biedt de deelnemers de gelegenheid om

Lees verder »
WEBSITES PARTICIPATIE
Shaaneequa Peper

Regelhulp

Het regelen van hulp, zorg of ondersteuning kan soms lastig zijn. Weet u niet goed waar u moet zijn of wat er mogelijk is? De

Lees verder »
WEBSITES PARTICIPATIE
Shaaneequa Peper

VNG

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is de organisatie die alle gemeenten in Nederland en de overzeese gebieden verbindt. We hebben als doel om de

Lees verder »
WEBSITES PARTICIPATIE
Shaaneequa Peper

Movisie

Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Samen met de praktijk ontwikkelen we kennis over wat echt goed werkt en

Lees verder »
WEBSITES PARTICIPATIE
Shaaneequa Peper

sam,

hallo, wij zijn sam, SAM verbindt als beroepsvereniging uitvoerders in het publieke sociaal domein: het juiste doen voor de bestaanszekerheid en het welzijn van burgers http://www.sam.nl/

Lees verder »
WEBSITES JEUGD
Shaaneequa Peper

Augeo foundation

Geef kindermishandeling geen toekomst Augeo wil dat kinderen met liefde en in veiligheid opgroeien. Daarom versterken we professionals, beleidsmakers en vrijwilligers om kindermishandeling en huiselijk

Lees verder »
WEBSITES JEUGD
Shaaneequa Peper

Jeugdhulp alles in het werk

De Arbeidsmarkttafel Jeugd is een initiatief van Jeugdzorg Nederland, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en de Ministeries VWS en J&V. Door bij

Lees verder »
WEBSITES JEUGD
Shaaneequa Peper

Garage 2020

Garage2020 ontwerpt oplossingen voor concrete problemen die kinderen, jongeren en hun omgeving ervaren. Dit doen we vanuit verschillende expertises én met de mensen waar het

Lees verder »
WEBSITES JEUGD
Shaaneequa Peper

16-27

De landelijke aanpak 16-27 zet zich in om jongeren tussen de 16 en 27 jaar in een kwetsbare positie zo optimaal mogelijk te begeleiden naar zelfstandigheid. De aanpak

Lees verder »
WEBSITES JEUGD
Shaaneequa Peper

Werkplaatsen Jeugd

In een regionale kenniswerkplaats jeugd (RKJ) werken professionals uit de praktijk, beleid, onderzoek en opleidingen samen met ouders en jongeren. Met elkaar pakken ze regionale

Lees verder »
WEBSITES JEUGD
Shaaneequa Peper

Zorg voor de jeugd

De zorg voor jeugd samen steeds beter maken. Dat is het doel van het programma Zorg voor de Jeugd, waarin professionals, gemeenten, Rijk, cliënten- en

Lees verder »