OVER SOCIAAL DOMEIN ONLINE

Wat is Sociaal Domein Online?

Sociaal Domein Online is een online platform voor zowel sociale teams, sociale professionals, consulenten, hulpverleners, gemeenten, onderwijsprofessionals, beleidsadviseurs, overheidsinstellingen, ervaringsdeskundigen en zorgaanbieders. Op dit platform delen we innovaties en kennis met elkaar, ontwikkelen we inspirerende tools, geven we aandacht aan sociale initiatieven, verbinden we professionals, bouwen we samen aan casuïstiek en geven we aandacht aan reflectie en vakmanschap. Kortom een platform voor co-creatie, kennis en samenwerking.

Onze missie

Sociaal Domein Online is een platform waarin verbinding in het sociaal domein centraal staat. Verbinding in kennis, innovatie, kunde en professionals. De positieve bedoelingen van sociale professionals en organisaties staan centraal. Goed voor mens en omgeving. Sociaal Domein Online gelooft in de kernwaarde 'samenwerken door te verbinden'.

Onze visie

We werken toe naar een samenleving in verbinding #samenwerkendoorteverbinden

Banner SDO