We hoeven niet verder in het moeras van de jeugdzorg weg te zinken

Delen op Social Media

Leestijd: < 1 min.

De aanbevelingen van de Commissie Sint nemen de perverse financiële prikkels in de jeugdzorg niet weg. Econoom Harrie Verbon ziet meer in een andere aanbestedingsprocedure voor de lichte zorg. Hercentralisatie van gespecialiseerde jeugdzorg is wel gewenst, maar alleen onder strikte voorwaarden.

De vraag is of de organisatie van de jeugdzorg zodanig kan worden veranderd dat jongeren met complexe problemen weer prioriteit krijgen, hun leeftijdgenoten met lichte zorgproblemen meer door hun sociale omgeving worden opgevangen en de gemeente geld uitspaart. Ook hier is al vaker aandacht gevraagd voor de grote problemen in de jeugdzorg.

Indirecte aandacht voor perverse prikkels

Waar de opstellers van de Agenda voor de Toekomst de oplossing vooral zoeken in een inhoudelijke verandering van de zorg (versterking van preventie, verbetering van de eerste lijn, ed.), zoekt de Stuurgroep Maatregelen financiële beheersbaarheid Jeugdwet (kortweg de commissie Sint) in een lijvig rapport de oplossing vooral in een verandering van de instituties (versterking van de rol van gemeenten, politiek vastleggen van het gewenste voorzieningenniveau).

Zowel de commissie Sint als de opstellers van de toekomstagenda hebben slechts indirect aandacht voor de perverse financiële prikkels die de jeugdzorg bepalen. Die prikkels zijn het resultaat van marktwerking in combinatie met de open-housemethode waarmee de meeste gemeenten zorgaanbieders aantrekken.

Omdat de gemeenten ook in de nieuwe aanbestedingsprocedure de tarieven blijven vaststellen, lijkt het ons het onwaarschijnlijk dat de jeugdzorg gemeenten voortaan geen kopzorgen meer zal geven. Daarvoor is ander beleid nodig.

Tekst geschreven door: Harrie Verbon

Meer willen weten over dit onderwerp klik dan zeker op onderstaande link.

https://socialevraagstukken.nl/we-hoeven-niet-verder-in-het-moeras-van-de-jeugdzorg-weg-te-zinken/

Afbeelding van Thanks for your Like • donations welcome via Pixabay

Ontdek meer

Website

Garage 2020

Leestijd: < 1 min. Garage2020 ontwerpt oplossingen voor concrete problemen die kinderen, jongeren en hun omgeving ervaren. Dit doen we vanuit verschillende expertises én

Lees verder »

Volledig overzicht bekijken?