Week van de vrijwilliger – 2022

Geel Vriendinnen Bruidsfeestje Bedankt Kaart

We zien steeds meer vrijwilligers binnen het sociaal domein.

Movisie: “Waar mensen zich vrijwillig inzetten voor een ander en de samenleving, ontstaan sociale innovatie en ondernemerschap”

Van een verzorgingsmaatschappij naar een participatiemaatschappij, met die slogan is de transitie in het sociaal domein in 2015 ingezet. Participatie betekent in dit geval meer gebruik maken van elkaars kwaliteiten, netwerk en mogelijkheden. Een mooi moment om aandacht te hebben voor vrijwilligers.

De werkdruk in het sociaal domein is hoog en wordt ook (vaak) zo ervaren. Zouden we meer gebruik kunnen maken van de kwaliteiten van vrijwilligers? Hoe zorg je voor goede afstemming en taakverdeling? Er zijn interessante onderzoeken uitgevoerd, o.a. door Movisie, over succesvolle initiatieven binnen het sociaal domein. Onderzoek laat zien dat de doorontwikkeling van vrijwilligers binnen het sociaal domein groeit.

Er zijn meerdere projecten gestart die initiatieven rondom vrijwilligers faciliteren, ondersteunen en onderzoeken.

De inzet van vrijwilligers in het sociale domein groeit en krijgt op allerlei manieren en in diverse functies vorm. Sociale wijkteams weten vrijwilligers steeds meer te vinden. Zo wordt er bijvoorbeeld gebruik gemaakt van sleutelfiguren in de wijk om signalen te verzamelen over wijkbewoners. Daarnaast komt het ook voor dat er intensiever samenwerkt wordt met vrijwilligers. Ze worden dan als volwaardig teamlid toegevoegd aan het sociaal wijkteam.

Belangrijk bij de inzet van vrijwilligers:
Aandacht voor taken en verwachtingen. Afbakening van taken en oog voor balans en gelijkwaardigheid. Welke vrijwilligers vorm ook wordt gekozen, er moet altijd worden nagedacht over een duidelijke afbakening van taken en verwachtingen. Zowel aan de kant van de vrijwilliger als aan de kant van het sociaal wijkteam.

Het werken met vrijwilligers kan op diverse fronten meerwaarde hebben. Het zoeken naar samenwerking start vaak bij de behoefte aan meer capaciteit voor minder geld, maar de meerwaarde is niet alleen in kostenbesparing te vinden. De meerwaarde zit ook in het samen ontwikkelen, als mens, in relatie en contact met elkaar. Mensen kunnen altijd wat voor elkaar betekenen, hier meer op investeren levert een win-win situatie voor iedereen op. Zo zijn er nog meer voordelen van vrijwilligers:

  • Vrijwilligers hebben een gelijkwaardiger relatie met cliënten.
  • De afstand tussen vrijwilliger en cliënt is kleiner dan die tussen cliënt en hulpverlener. Vrijwilligers spreken dezelfde taal als de cliënt en denken minder in problemen.
  • Daarnaast zorgen vrijwilligers voor draagvlak en legitimatie van de werkzaamheden in de omgeving.
  • Dit maakt het voor de professional en organisatie soms makkelijker om binnen te komen. Verder leveren vrijwilligers andersoortige informatie: als organisatie haal je met vrijwilligers de buitenwereld binnen.
  • En het laatste en wellicht belangrijkste punt: vrijwilligers hebben meer tijd en aandacht voor de cliënt, wat over het algemeen positief uitwerkt op de kwaliteit van de hulp- en dienstverlening.

Verschillende vormen van inzet vrijwilligers
Sociale wijkteams kunnen op verschillende manieren met vrijwilligers samenwerken en in elke fase van het contact met bewoners. In de fase van contactlegging bijvoorbeeld als gastheer/vrouw in de frontoffice: het buurthuis, wijkplein of Wmo-loket. Vrijwilligers kunnen ook worden ingezet bij preventief en activerend huisbezoek. Dit vindt op steeds meer plekken plaats. Deze vrijwilligers krijgen meestal begeleiding op afstand van een professional die de vinger aan de pols houdt. Ook zijn er initiatieven zoals buurtgezinnen, opvoed-inloop en vadercafés.

Wil je meer lezen over de inzet van vrijwilligers, projecten en mogelijkheden? https://www.sociaalwerknederland.nl/?file=8671&m=1383913123&action=file.download#:~:text=Vrijwilligers%20zijn%20gastheer%2Fvrouw%20in,casu%C3%AFstiekoverleg%20van%20het%20sociale%20team.

Of bekijk de databank van Movisie: https://www.movisie.nl/vrijwillige-inzet?gclid=Cj0KCQiApL2QBhC8ARIsAGMm-KGcwU5zyiKa8IRkpgsjb8r6Y19aU2tN8yYxOdPccNxRuc0p5BQeZdkaAhfaEALw_wcB

Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

artikelen SDO
Summer Koster

Participatie van jongeren bij beleid

Kinderrechtenorganisaties deden recent weer opnieuw de oproep aan gemeenteraden om jongeren te betrekken bij de ontwikkeling van beleid. Dit signaal is de afgelopen jaren vaker

Read More »