Wetsvoorstel verplicht tot regionale samenwerking

Delen op Social Media

Leestijd: < 1 min.

De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel om samenwerking tussen gemeenten op regionaal niveau te verplichten. Dit moet de beschikbaarheid van specialistische jeugdzorg verbeteren.

Het doel van het wetsvoorstel ‘Verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen’ is om de beschikbaarheid van zorg voor kinderen met specialistische en complexe zorgvragen te verbeteren. Hiervoor moeten gemeenten bij de inkoop van specialistische zorg regionaal verplicht samenwerken, stelt het kabinet.

Samenwerking op regionaal niveau

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie van jeugdhulp. De gedachte is dat als zij specialistische zorg op regionaal niveau inkopen, het voor aanbieders makkelijker wordt om hun specialistische aanbod in stand te houden. Om deze samenwerking te realiseren, moeten gemeenten een regionale entiteit oprichten die verantwoordelijk wordt voor de inkoop van specialistische zorg.

Regiovisie

Ook verplicht het voorstel gemeenten om een regiovisie op te stellen. Daarin moeten ze de zorgvraag binnen de regio en de organisatie van hulp beschrijven. Verder moet in deze regiovisie aandacht zijn voor het aanpakken van wachtlijsten en het omgaan met ingewikkelde casuïstiek.

Zorg dichter bij huis

De zorg voor kinderen, jongeren en gezinnen in de meest kwetsbare omstandigheden of met de meest complexe problemen krijgt terecht aandacht, vindt Rutger Hageraats, directielid van het NJi. ‘Er is op dit gebied veel ruimte voor verbetering, maar de focus moet niet eenzijdig liggen op de beschikbaarheid van de zorg die nu wordt geboden. We weten dat die zorg lang niet altijd passend en effectief is. Gemeenten en zorgaanbieders hebben samen de taak om deze zorg anders en dichter bij huis vorm te geven. Daarvoor moeten zij op regionaal niveau samenwerken. De regiovisies zouden hierbij kunnen helpen.’

Het wetsvoorstel ligt voor advies bij de Raad van State.

Bron: Ministerie van VWS; Binnenlands Bestuur

10 maart 2021

https://www.nji.nl/nl/Actueel/Nieuws-uit-het-jeugdveld/2021/Wetsvoorstel-verplicht-tot-regionale-samenwerking

Afbeelding van NickyPe via Pixabay

Ontdek meer

Daniel Kahneman - Ruis
Boekentip

Ruis

Leestijd: < 1 min. Daniel Kahneman – Ruis Nederlandse editie van NOISE – Waarom we zo vaak verkeerde beslissingen nemen, en hoe we dat

Lees verder »

Volledig overzicht bekijken?