Zorg en Veiligheid – Domein overstijgend samenwerken

conference-2533871_1280

Bent u één van de partijen die regionaal samenwerkt aan verschillende thema’s op het gebied van zorg en veiligheid voor mensen met onbegrepen gedrag en (zeer) complexe problematiek? Dan kunt u namens uw samenwerkingsverband een aanvraag indienen. Het samenwerkingsverband functioneert op het niveau van de veiligheidsregio

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is het versterken van regionale samenwerkingsverbanden waarin partners uit het zorg- en veiligheidsdomein samenwerken, ten behoeve van een betere zorg en ondersteuning voor mensen met onbegrepen gedrag met (zeer) complexe problematiek. Waar relevant wordt de verbinding met het sociaal domein verstevigd. Bestaande regionale samenwerkingsverbanden kunnen een subsidieaanvraag indienen om een aantal inhoudelijke thema’s op het gebied van zorg en veiligheid in de praktijk te brengen. Dit wordt gedaan door het inrichten van een gezamenlijk leer- en verbeterproces.

Wat kan worden aangevraagd?

Het aangevraagde budget wordt ingezet voor een aantal inhoudelijke thema’s op het gebied van zorg en veiligheid, de projectcoördinatie en het leer- en verbeterproces. Het inrichten van een leer- en verbeterproces is gekoppeld aan de inhoudelijke thema’s (minimaal 2 tot maximaal 6) op het gebied van zorg en veiligheid. Deze zijn:

 1. Regio in beeld
 2. Efficiënter inrichten van bestuurlijke en uitvoerende overlegtafels
 3. Versterken verbinding met het sociaal domein
 4. Heldere en concrete afspraken over op- en afschalen
 5. Heldere en concrete afspraken over casus- en procesregie
 6. Toepassing van privacy- en gegevensdeling
Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

 • Eén partij dient namens het regionale samenwerkingsverband een subsidieaanvraag in en fungeert als hoofdaanvrager.
 • Per veiligheidsregio kan één subsidieaanvraag worden ingediend.
 • Het samenwerkingsverband bestaat uit relevante partijen uit het zorg- en veiligheidsdomein. Denk daarbij aan:
  • Gemeente/GGD
  • GGZ
  • Zorg- en veiligheidshuis
  • Politie
  • Vertegenwoordigers van cliënten én naasten
  • OM
  • Reclassering
  • Optioneel: Beschermd wonen, eerstelijnszorg, onderzoeks- of onderwijsinstelling

Budget

Per veiligheidsregio is maximaal 400.000 euro gereserveerd. Projecten hebben een looptijd van maximaal 3 jaar. Er wordt verplicht minimaal 20% cofinanciering ingebracht.

Meer over dit onderwerp te weten willen komen klik dan zeker op onderstaande link.

https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/zorg-en-veiligheid-domein-overstijgend-samenwerken/

Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay

Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

SAMENLEVING
Mandy Peper

Geen pak slaag op zondagavond

Eén op de vijf vrouwen in Nederland maakt huiselijk geweld mee, jaarlijks worden ruim 119.000 kinderen het slachtoffer van kindermishandeling. En dit gebeurt achter allerlei

Read More »