Onderwijs

‘Basisschoolleerling boekte weinig vooruitgang’

Leestijd: < 1 min. 4 november 2020 Nederlandse basisschoolleerlingen uit de groepen 4 tot en met 7 boekten weinig tot geen vooruitgang tijdens de periode dat de scholen gesloten waren vanwege coronamaatregelen. Dit concluderen onderzoekers van Oxford University na een analyse van toetsresultaten van circa 15 procent van de basisscholen. De onderzoekers analyseerden de resultaten van de Cito-toetsen die …

‘Basisschoolleerling boekte weinig vooruitgang’ Lees meer »

Onderwijs in Nederland nog niet toegankelijk voor iedereen

Leestijd: 2 min. Wat betekent het recht op onderwijs voor mensen met een beperking? Als toezichthouder op het VN-verdrag handicap ontvangt het College voor de Rechten van de Mens hier veel vragen over. Daarom heeft het College onderzoek gedaan en een advies geschreven voor de overheid. Met het advies, dat vandaag naar buiten wordt gebracht, maakt het College …

Onderwijs in Nederland nog niet toegankelijk voor iedereen Lees meer »

Nieuw kennisplatform over multiproblematiek

Leestijd: < 1 min. Gezinnen met meervoudige en complexe problemen hebben vragen op verschillende leefgebieden. Professionals die hen bijstaan, moeten daarbij domeinoverstijgend samenwerken. Dat is vaak een hele uitdaging. Om die reden stellen het Nederlands Jeugdinstituut, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Movisie en het Trimbos-instituut hun ervaringen, kennis en werkwijzen op één plek beschikbaar: Het Platform Multiproblematiek. De …

Nieuw kennisplatform over multiproblematiek Lees meer »

Preventie werkt maar de school kan dat niet alleen

Leestijd: 3 min. 14-07-2020 Met als titel ‘de echte oplossing voor de stijgende zorgkosten vind je niet in de zorg maar in het onderwijs’ deden 44 hoogleraren, bestuursvoorzitters en medici vorige week een oproep om in het onderwijs meer aandacht te besteden aan leefstijl en preventie. Dat klinkt veelbelovend maar wat weten we eigenlijk over de effectiviteit van …

Preventie werkt maar de school kan dat niet alleen Lees meer »

Zorg in speciaal onderwijs vanuit één budget

Leestijd: < 1 min. 8 juli 2020 Hoe kan zorg in het speciaal onderwijs vanuit één budget worden georganiseerd? In opdracht van de ministeries van VWS en OCW doen de bureaus DSP en Oberon daar komend schooljaar onderzoek naar. Het Nederlands Jeugdinstituut volgt het onderzoek en de deelnemers zodat ‘goede voorbeelden’ gedeeld kunnen worden. Zorg in onderwijstijd komt nu …

Zorg in speciaal onderwijs vanuit één budget Lees meer »

Ondersteunen van een leerling die zich gediscrimineerd voelt

Leestijd: 3 min. Om leerlingen die discriminatie ervaren goed te ondersteunen is het van belang dat u enerzijds de coping strategie van de leerling herkent en anderzijds weet welke factoren u bij en om jongeren kunt versterken om hun weerbaarheid en de coping strategie te verbeteren. In dit informatieblad enkele inzichten en handvatten. Manieren om te reageren op …

Ondersteunen van een leerling die zich gediscrimineerd voelt Lees meer »

In Zwolle faciliteert THINK op school lessen over mentale gezondheid

Leestijd: < 1 min. THINK op School is een programma dat Gemeente Zwolle ondersteunt om op een aantal Zwolse scholen lessen te laten verzorgen over mentaal welbevinden (in de breedste zin van het woord). In de mentorklassen in de eerste leerjaren, krijgen de mentoren ondersteuning van professionele THINK-trainers. Ouders, de school en de leerlingen kunnen thema’s aangeven die zij willen behandelen. …

In Zwolle faciliteert THINK op school lessen over mentale gezondheid Lees meer »

‘Goed onderwijs verkleint de kans op armoede bij het kind’

Leestijd: < 1 min. 24 juni 2020 Investeer meer in onderwijs en de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt om armoede onder kinderen te verminderen. Dat adviseren het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Planbureau in hun rapport Kansrijk armoedebeleid. Investeringen in onderwijs zijn voor de lange termijn: goed onderwijs vergroot de kansen op de arbeidsmarkt en vermindert daarmee het …

‘Goed onderwijs verkleint de kans op armoede bij het kind’ Lees meer »

Jongere ervaart meeste stress door school

Leestijd: < 1 min. 24 juni 2020 25 procent van de Nederlandse jongeren van 10 tot 18 jaar ervaart de meeste stress door school. Dat blijkt uit het UNICEF-rapport Geluk onder Druk, waarvoor het Trimbos-Instituut samen met de Universiteit Utrecht en Stichting Alexander onderzoek heeft gedaan. Jongeren hebben op school last van prestatiedruk, te veel huiswerk en te veel …

Jongere ervaart meeste stress door school Lees meer »

Master Interprofessioneel werken met Jeugd

Leestijd: < 1 min. Wie met jeugdigen werkt, werkt met alle relaties die er voor hen toe doen. Dat is het motto van de Master Interprofessioneel Werken met Jeugd (MIJ). Wil jij je als professional ontwikkelen in interprofessioneel werken en systemisch denken integreren in je werk met jeugdigen? Dan biedt deze master jou alle kansen om interprofessioneel samen te werken, te …

Master Interprofessioneel werken met Jeugd Lees meer »