ONDERWIJS

Onderwijs in Nederland nog niet toegankelijk voor iedereen

Wat betekent het recht op onderwijs voor mensen met een beperking? Als toezichthouder op het VN-verdrag handicap ontvangt het College voor de Rechten van de Mens hier veel vragen over. Daarom heeft het College onderzoek gedaan en een advies geschreven voor de overheid. Met het advies, dat vandaag naar buiten wordt gebracht, maakt het College …

Onderwijs in Nederland nog niet toegankelijk voor iedereen Lees verder »

Nieuw kennisplatform over multiproblematiek

Gezinnen met meervoudige en complexe problemen hebben vragen op verschillende leefgebieden. Professionals die hen bijstaan, moeten daarbij domeinoverstijgend samenwerken. Dat is vaak een hele uitdaging. Om die reden stellen het Nederlands Jeugdinstituut, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Movisie en het Trimbos-instituut hun ervaringen, kennis en werkwijzen op één plek beschikbaar: Het Platform Multiproblematiek. De …

Nieuw kennisplatform over multiproblematiek Lees verder »

Preventie werkt maar de school kan dat niet alleen

14-07-2020 Met als titel ‘de echte oplossing voor de stijgende zorgkosten vind je niet in de zorg maar in het onderwijs’ deden 44 hoogleraren, bestuursvoorzitters en medici vorige week een oproep om in het onderwijs meer aandacht te besteden aan leefstijl en preventie. Dat klinkt veelbelovend maar wat weten we eigenlijk over de effectiviteit van …

Preventie werkt maar de school kan dat niet alleen Lees verder »

Zorg in speciaal onderwijs vanuit één budget

8 juli 2020 Hoe kan zorg in het speciaal onderwijs vanuit één budget worden georganiseerd? In opdracht van de ministeries van VWS en OCW doen de bureaus DSP en Oberon daar komend schooljaar onderzoek naar. Het Nederlands Jeugdinstituut volgt het onderzoek en de deelnemers zodat ‘goede voorbeelden’ gedeeld kunnen worden. Zorg in onderwijstijd komt nu …

Zorg in speciaal onderwijs vanuit één budget Lees verder »

Ondersteunen van een leerling die zich gediscrimineerd voelt

Om leerlingen die discriminatie ervaren goed te ondersteunen is het van belang dat u enerzijds de coping strategie van de leerling herkent en anderzijds weet welke factoren u bij en om jongeren kunt versterken om hun weerbaarheid en de coping strategie te verbeteren. In dit informatieblad enkele inzichten en handvatten. Manieren om te reageren op …

Ondersteunen van een leerling die zich gediscrimineerd voelt Lees verder »

In Zwolle faciliteert THINK op school lessen over mentale gezondheid

THINK op School is een programma dat Gemeente Zwolle ondersteunt om op een aantal Zwolse scholen lessen te laten verzorgen over mentaal welbevinden (in de breedste zin van het woord). In de mentorklassen in de eerste leerjaren, krijgen de mentoren ondersteuning van professionele THINK-trainers. Ouders, de school en de leerlingen kunnen thema’s aangeven die zij willen behandelen. …

In Zwolle faciliteert THINK op school lessen over mentale gezondheid Lees verder »

‘Goed onderwijs verkleint de kans op armoede bij het kind’

24 juni 2020 Investeer meer in onderwijs en de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt om armoede onder kinderen te verminderen. Dat adviseren het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Planbureau in hun rapport Kansrijk armoedebeleid. Investeringen in onderwijs zijn voor de lange termijn: goed onderwijs vergroot de kansen op de arbeidsmarkt en vermindert daarmee het …

‘Goed onderwijs verkleint de kans op armoede bij het kind’ Lees verder »

Jongere ervaart meeste stress door school

24 juni 2020 25 procent van de Nederlandse jongeren van 10 tot 18 jaar ervaart de meeste stress door school. Dat blijkt uit het UNICEF-rapport Geluk onder Druk, waarvoor het Trimbos-Instituut samen met de Universiteit Utrecht en Stichting Alexander onderzoek heeft gedaan. Jongeren hebben op school last van prestatiedruk, te veel huiswerk en te veel …

Jongere ervaart meeste stress door school Lees verder »

Master Interprofessioneel werken met Jeugd

Wie met jeugdigen werkt, werkt met alle relaties die er voor hen toe doen. Dat is het motto van de Master Interprofessioneel Werken met Jeugd (MIJ). Wil jij je als professional ontwikkelen in interprofessioneel werken en systemisch denken integreren in je werk met jeugdigen? Dan biedt deze master jou alle kansen om interprofessioneel samen te werken, te …

Master Interprofessioneel werken met Jeugd Lees verder »

Wat kunnen we leren van systemisch kijken bij schoolverzuim?

woensdag 17 juni 2020 organiseerde Sociaal Domein Online samen met Ramona Meza van praktijk Interactie een inspiratie dialoog over systemisch kijken bij schoolverzuim. Wie meer wil weten over deze benadering en pilot rondom schoolverzuim kan contact leggen met Ramona Meza via r.meza@praktijkinteractie.nl. Hieronder delen we enkele highlights: Van leerplicht naar leerrecht Kansrijke toekomst Licht waar …

Wat kunnen we leren van systemisch kijken bij schoolverzuim? Lees verder »