PARTNERS

Partners van Sociaal Domein Online

Sociaal Domein Online verbindt kennis, deelt ervaringen en wil daarmee een bijdrage leveren aan innovaties binnen het sociaal domein. Daarom werken wij samen en zoeken wij samenwerkingen met partners die hierin een belangrijke rol spelen. Om samenwerking en kennisdeling te stimuleren en er samen voor te zorgen dat we innoveren en inspireren.

HOGESCHOOL VIAA

Viaa is een centrum van kennis. We leveren vanuit identiteit op relevante, inspirerende en professionele wijze een bijdrage aan de ontwikkeling van (jonge) mensen, ontplooiing van talenten, welzijn en sociale samenhang. We leiden studenten op en onderzoeken en adviseren de beroepspraktijk in de sectoren onderwijs, zorg, welzijn, theologie, management en bestuur. Wij verbinden onze expertise met de expertise van nationale en internationale partners om samen te werken aan vernieuwing en verbetering van de beroepspraktijk.

WERKPLAATSEN SOCIAAL DOMEIN

In de Werkplaats Sociaal Domein Zwolle werken onderzoekers, docenten en studenten van Hogeschool Viaa samen met zorg- en welzijnsprofessionals, gemeenten in de regio, burgerorganisaties, beroepsopleidingen en andere kennisinstellingen, aan de ontwikkeling en implementatie van nieuwe werkwijzen in het kader van de transities in het sociale domein. De Werkplaats Sociaal Domein voor de regio Zwolle wordt vormgegeven door het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken (lectoraat).

KENONZ

Kenonz is de gespecialiseerde bemiddelaar binnen de overheid waaronder het Sociaal Domein. Kenonz staat voor betrouwbaarheid, continuïteit en persoonlijke benadering. Het kennen van zowel de opdrachtgever als de kandidaat is voor ons essentieel om tot een juiste match te komen. Elkaar kennen geeft vertrouwen. Dat is waar wij voor staan, evenals verbinding en innovatie. Kenonz ziet om die redenen de samenwerking met Sociaal Domein Online als een waardevolle toevoeging.

Movisie

Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Samen met de praktijk ontwikkelen we kennis over wat echt goed werkt en passen we die kennis toe. De unieke rol van Movisie is het versnellen van leerprocessen. We zijn alleen tevreden als we een duurzame positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie realiseren.

TransitieDOEN

Hoe organiseer je als gemeente het sociaal domein? Wie betrek je bij het beleid? Lukt het om scherpe keuzes te maken, uitgaande van de inhoud en niet van het geld? TransitieDOEN staat voor een praktische aanpak in het sociaal domein, sámen met zorgaanbieders en inwoners. Ieder heeft zijn eigen deskundigheid en positie in het sociaal domein, samenwerking is daarmee een absolute noodzaak. Samenwerken gaat niet zonder vertrouwen, ‘werken vanuit vertrouwen’ is daarom het uitgangspunt in de aanpak van TransitieDOEN.

De Zorgfabriek

Wij zijn gespecialiseerd in het werken met young professionals: medewerkers in de eindfase van hun studie, pas afgestudeerden, medewerkers met een aantal jaren werkervaring die zoekend zijn of medewerkers die een overstap willen maken naar de zorg. De Zorgfabriek heeft veel vertrouwen in deze groep. Young professionals zijn gemotiveerd en flexibel, stralen positieve energie uit, kunnen out of the box denken en zijn leerbaar. Eigenschappen die goed werken in zorg en onderwijs en vaak voor een frisse wind zorgen in een organisatie!

DPA

De decentralisatie van zorg, werk en jeugd heeft veel veranderd voor gemeenten. Met nieuwe taken die zij binnen strakke financiële kaders moeten uitvoeren. Deze transitie en transformatie vragen om professionals met kennis en ervaring. Bevlogen professionals die het verschil maken. Een mooie opgave die jou kansen biedt. Bij DPA Professionals krijg je die kansen, in uitdagende opdrachten. Met de zekerheid van een vaste baan investeer je in je eigen loopbaan. .'

Extra Talent

Beleidsvraagstukken? Ze kunnen jou niet complex genoeg zijn. Het Sociaal Domein, Ruimtelijke Ordening, Onderwijs: met een hbo- of wo-opleiding die aansluit bij de bestuurlijke omgeving waarin je komt te werken, je analytisch vermogen en uitstekende uitdrukkingsvaardigheden ben jij geknipt voor een carrière bij een (semi-)overheidsinstantie.WWZ Academie

De WWZ Academie leidt jou op tot Wmo consulent, jeugdconsulent of consulent in een sociaal wijkteam. Je kunt vrijwel alles online volgen, zodat je geen problemen hebt met tijd, afstand, ziekte of mantelzorgtaken. Ook ondersteunen we jou desgewenst naar een leuke baan in het sociale domein!'

Ook partner worden?