PARTNERS

Partners van Sociaal Domein Online

Sociaal Domein Online verbind kennis, deelt ervaringen en wil daarmee een bijdrage leveren aan innovaties binnen het sociaal domein. Daarom werken wij samen en zoeken wij samenwerkingen met partners die hierin een belangrijke rol spelen. Om samenwerking en kennisdeling te stimuleren en er samen voor te zorgen dat we innoveren en inspireren.

Stipter

Stipter is de specialist in het eenvoudiger maken van administratieve zorgprocessen in het sociaal domein. Onze missie is om als bedrijf een verbindende rol te hebben bij het standaardiseren van de administratieve keten. Het kan toch niet waar zijn dat vandaag de dag nog steeds meer dan 40% van elke euro verloren gaat aan administratie....... Samen met gemeenten, zorgaanbieders en ketenorganisaties streven wij naar het versimpelen van de administratieve keten om uiteindelijk meer geld daadwerkelijk te besteden aan zorg!

Movisie

Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Samen met de praktijk ontwikkelen we kennis over wat echt goed werkt en passen we die kennis toe. De unieke rol van Movisie is het versnellen van leerprocessen. We zijn alleen tevreden als we een duurzame positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie realiseren.

Extra Talent

Beleidsvraagstukken? Ze kunnen jou niet complex genoeg zijn. Het Sociaal Domein, Ruimtelijke Ordening, Onderwijs: met een hbo- of wo-opleiding die aansluit bij de bestuurlijke omgeving waarin je komt te werken, je analytisch vermogen en uitstekende uitdrukkingsvaardigheden ben jij geknipt voor een carrière bij een (semi-)overheidsinstantie.

Humanitas

De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Onze vrijwilligers helpen mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen. Onze hulp is gratis en altijd in de buurt; we hebben ruim tachtig afdelingen door het hele land. En we zijn er voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuiging. Eén ding is voor ons het allerbelangrijkst. Dat onze deelnemers kunnen zeggen: 'Dankzij het contact met een Humanitas-vrijwilliger kan ik mijn leven weer zelf oppakken.'

Ook partner worden?