Innovatie: Het Reflectielab

Delen op Social Media

Leestijd: 6 min.

Het Reflectielab

Eén van de laatste innovaties in het sociaal domein! Summer Koster is met haar creatieve en magische brein, kennis en drijfveer in het vak en eindeloze energie een nieuw bedrijf gestart. De website is net klaar, samenwerkingen worden gesmeed en de altijd enthousiaste Summer heeft er zin in. Wij willen natúúrlijk meer weten over het Reflectielab en stelden haar een paar vragen.

  1. Waarom het Reflectielab?

Ik heb een grote zwak voor reflectieve ontwikkeling. Ik vind het één van de belangrijkste instrumenten als je met mensen werkt en jezelf als instrument inzet om het met anderen, processen, samenwerkingen goed te laten gaan. Dus als je met mensen werkt en jouw gedrag en wat je zegt, is een belangrijke schakel in het leven van anderen, dan is een reflectieve houding een belangrijk fundament om zoals Stephen Covey zegt: je zaag scherp te houden.” En toch heeft reflectie iets ‘traags en ongrijpbaars’. Er hangt een zweem van wolligheid omheen. Mensen denken dat als ze moeten stilstaan bij hun handelen of als ze gaan oefenen met nieuw gedraag vaak aan langzame, diepgaande gesprekken. En dat het allemaal véél te lang duurt. Maar dat is niet zo!

En ik ben het Reflectielab gestart om reflectief leren juist positief en sprankelend op de kaart te zetten. Want je kunt overal kennis verzamelen; internet, collega’s, familie, innovaties, boeken etc. Maar hoe je dat toepast, proactief handelt en stilstaat bij de gevolgen, dát leer je met reflecteren.

2. Voor wie is het Reflectielab?

Het Reflectielab is voor alle professionals die een beroep hebben waarin reflectieve ontwikkeling wenselijk is. Voor degenen die zien dat de wereld niet alleen maakbaar is door cijfers en oorzaak/gevolg, maar dat er ook veel menselijke maat is. Voor professionals in het sociaal domein en professionals die aan de knoppen zitten, samenwerken en besluiten nemen die impact hebben, voor intervisiebegeleiders, coaches, ondernemers die adviseren, teamcoaches, coaches en leidinggevenden.

3. Wat heb je eraan en wat leer je?

In het Reflectielab leer je nieuwe reflectieve werkvormen toe passen, voor jezelf, voor anderen, in je werk en bij vraagstukken. Je leert praktische tools, je leert op andere reflectieve manieren werkvormen toe te passen. Leren van en met elkaar, op inspirerende, creatieve en vernieuwende wijze.

Wil je binnen je team intervisie of casuïstiek op vernieuwende wijze vormgeven? Doe dan een workshop (reflectiesessie) bij het Reflectielab of stap in het carrousel, waarin je van verschillende mensen inspiratie krijgt op basis van jouw vraag.

4. Wat doe je precies?

Ik ben systemisch en strategisch adviseur, trainer, aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling, teamcoach en ontwikkelaar van reflectieve bijeenkomsten. Ja ja, een hele mond vol! Wat het Reflectielab bijzonder maakt? Reflectieve persoonlijke en teamontwikkeling staan centraal. Je leert vanuit verschillende invalshoeken nieuwe intervisie- en reflectieachtige werkvormen zoals: beeldende reflectie (zakelijk tekenen). visuele reflectie door opstellingen zowel fysiek als met materieel en theatertechnieken.

Het eerste uitgangspunt is vooral waarderen wat er al wél is dus reflectievormen op basis van een waarderende mindset en veel elementen vanuit de positieve psychologie.

Ook is het Reflectielab gebouwd op systemische wijsheid: alles is met elkaar verbonden.

Wanneer we zeggen dat ieder mens uniek is, gaan we voorbij dat menselijk gedrag altijd een interactie is met zijn omgeving (het maakt uit waar we zijn, met wie we zijn). Systemische principes staan dan ook centraal in het Reflectielab. Dat betekent aandacht voor de oorsprong, bewustzijn van een juiste plek en ordening (rol, taken en plekken zijn helder), geven en nemen is in balans en mensen zijn gericht op voortbestaan (toekomstperspectief). Met die elementen zijn er verschillende vernieuwende reflectievormen ontwikkeld. Voor een extra toffe beleving worden alle reflectievormen ondersteund door breinkrakers, uitdagende kaartspellen, creatieve werkvormen en allerlei leuke beeld- en luistermaterialen,

Heb je op maandagavond 24 april om 19.00 uur zin om te snuffelen aan het Reflectielab? Kom dan naar de online Expositie Carrousel. We zoomen in op reflectieve ontwikkeling en innovatieve en inspirerende werk- en reflectievormen, coole technieken en vernieuwende materialen. Een carrousel met superleuke proefjes zodat het een échte reflectieve experience wordt!

5. Hoe kijk jij aan tegen innovatie?

Mensen zijn gemaakt voor innovatie en verandering. Hoe kunnen we anders voortbestaan? Dat betekent dat we vaak van buitenaf nieuwe vaardigheden, inzichten en tools aangereikt krijgen om met veranderingen en innovaties om te kunnen gaan. Op dit moment, in 2023, zitten we er een beetje tussenin; oude structuren lijken af te breken en nieuwe structuren zijn er nog niet helemaal. Een ingewikkelde tijd waarin iedereen zoekende is. Hoe gaan we met elkaar om? Wat wordt er verwacht? En… waar gaat het naartoe? Deze vragen stellen en de tijd nemen met ze echt met elkaar te bespreken en daar vervolgens bruggen voor bouwen, zijn héél belangrijk.

Innovatie is niet alleen virtual reality, robotisering en artificial intelligence. Tuurlijk, het zijn nieuwe elementen waarmee we moeten leren omgaan. Maar het is ook: nieuwe creatieve werkvormen toepassen, nieuwe methodieken uitproberen (oefenen, spelen, beseffen dat hoe meer we weten we steeds minder weten, omdat zoveel niet te bevatten is).

Jarenlang hebben we het lineaire denken van oorzaak naar gevolg gehad. Ik denk dat het niet meer op die manier werkt en dat daarom reflectieve wijsheid zo belangrijk is. Het leven is circulair; het begint ergens, ondertussen gebeurt er van alles en dan is er weer een nieuw (begin)punt. Het ‘ondertussen’, dát is belangrijk in innovatie. Dat is een reflectieve fase waarin we leren, experimenteren, oefenen etc. Daarmee gaan we meer openstaan voor het natuurkundige denken waarin je patronen en herhalingen ziet die rondgaan en waarin er nog steeds een beetje mysterie is. Of misschien wel een beetje magisch denken.

6. Wat moet er veranderen

In een snelle wereld waarin er voortdurend een actief appel op ons wordt gedaan, is het ingewikkeld om proactief te zijn. Wist je dat er echt zorgen zijn over onze aandachtspanne? Die verslechterd. We kunnen ons steeds slechter concentreren. Er is (te) weinig reflectietijd. Daarnaast het besef dat reflecteren in je lijf gebeurt en niet alleen in ons hoofd. We zijn erg gefocust op ons denken (dat lineaire denken), maar het leven gebeurt niet in je hoofd. Onze communicatie is vaak non-verbaal. Er zijn veel meer zintuigen die we in kunnen zetten bij leren en ontwikkelen. Dáár oog en aandacht voor hebben in deze snelle wereld zou veel helpen.

Daarnaast zou ik iedereen meer systemische wijsheid gunnen. Waarom? Daarmee gaan we meer verbanden zien, automatisch meer reflecteren en herkennen we sneller patronen waarop we kunnen anticiperen.

Weet je wat ook een mooi voorbeeld is van systemische wijsheid? Alles wat in het klein gebeurt, is er vaak ook in het groot. Patronen (gedrag) herhalen zich. Dat is in de natuur net zo en wij zijn ook de natuur hè? We vergeten het misschien wel eens. Maar wist je dat als je een bloemkool pakt, je daarmee de essentie ziet van systemische verbondenheid? Ieder roosje is op zichzelf, maar samen is het 1 bloemkool. De hele bloemkool ziet er exact hetzelfde uit als het ieniemienie kleine roosje. Daarin kunnen uitzoomen en dat zien, geeft zoveel inspiratie en inzicht.

7. Waarom is dat nodig?

Reflectieve wijsheid zorgt ervoor dat we de veranderingen waar we voor staan ook aankunnen dat we meebewegen, leren en in verbinding en ontwikkeling blijven.

8. Met wie werk ik samen?

Yesss, ik werk heel graag samen. Trainingen en scholing voor jeugdprofessionals doe ik samen met TIMM Consultancy en het Lock. Speciaal voor hen ontwikkel ik ook reflectiesessies voor aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling.

Ook zijn er mindset wizards verbonden aan het Reflectielab. Dit is de magische club:

Nina de Bruin: zij geeft tekenreflectie en intervisie op visuele manieren.

Mandy peper: maakt gebruik van NLP, en geeft plezier-inzichten en reflectieve technieken die het magisch denken aanzetten.

Sanne Smeedt; gespecialiseerd in opstellingen en systemisch leiderschap.

Nienke Kuiper; directeur jeugdzorg en organisatie- en gedragswetenschapper. Zij weet analytisch denken te koppelen aan werkplezier en wat daarvoor nodig is.

Brenda Veldhuizen; intervisor en supervisor met veel kennis van het brein, de polyvagaaltheorie (werking van brein, trauma en veerkracht) en richt zich op glitters en triggers.

Evie Daniels: is goed in verdiepende rollenspelen en voicedialoog, Beleef de vraagstukken waar je voor staat.

9. Wat is jouw superpower?

Mijn superpower is het bedenken van mogelijkheden en het toepassen van creatieve reflectieve concepten. Ik weet goed aan te sluiten bij de behoeften van anderen en daarbij vooral ook anderen om mij heen te verzamelen. Weet je wat ook uniek is aan het Reflectielab? Het is niet alleen van mij, als oprichter. Ik draag het echt met anderen, omdat ik niet meer zo geloof in de 1 op 1 ‘alleen’. Dus één iemand is de goeroe/ docent die alles faciliteert en leert. Neeee, het Reflectielab is gebouwd op een carrouselstructuur. Dat betekent dat op basis van vragen meerdere mensen fasegewijs meedenken, inspiratie leveren en samenwerken aan verbetering.

Daarnaast is mijn superpower: Opschudmoed! Dé moed om gesprekken echt te bespreken en een veilige omgeving te creëren en te faciliteren dat het goede gesprek gevoerd wordt. Belangrijke ingrediënten om tot leren te komen, wel de diepte op te zoeken en aandacht te hebben voor wat echt speelt in de onderstroom.

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?