methodisch reflecteren

Methodisch reflecteren: samen leren en samenwerken is een programma waarin methodieken, reflectie, beroepsethische richtlijnen en intervisie worden gecombineerd. Werk jij als jeugd- en gezinsprofessional, ben jij werkzaam in sociale teams of in een hulpverleningsorganisatie? Dan is dit echt wat voor jou!

Methodisch reflecteren

Sprong in het diepe

Voor wie?

Methodisch reflecteren: samen leren en samenwerken is voor alle sociale professionals, maatschappelijk werkers, jeugd- en gezinsprofessionals, sociaal cultureel werkers, beleidsadviseurs en consulenten van sociale teams. 

Het programma bestaat uit minimaal 7 bijeenkomsten per jaar. In deze bijeenkomsten staan onder andere reflecteren, methodische kennis, samenwerken met reflectietools, ethische dilemma’s, richtlijnen en een oplossingsgerichte mindset centraal.

Elke keer wordt er een thema (module) behandeld. Wat kun je verwachten? Dat lees je verderop! Als je wilt, kun je de methodisch reflectiebijeenkomsten aanvullen met extra modules en onderdelen. Heb je interesse? Wij vertellen je alles over de mogelijkheden. 

Door samen te leren en te reflecteren, leg je een basis voor een goede samenwerking én krijg je verdieping in reflecteren en vakmanschap. We bespreken samen thema’s en kijken naar de tools die voor jeugd- en gezinsprofessionals én wijkteam- en sociale team medewerkers van belang zijn.

Praktische informatie

Duur – Elke bijeenkomst duurt 2,5 uur. Wat gaan we doen? Tijdens de bijeenkomsten staan methodiek, casuïstiek van de deelnemers, theorie en reflectietools centraal. Na afloop krijg je een oefenopdracht om jouw reflectie verder vorm te geven. Ook kun je de tools gebruiken om je persoonlijke logboek in te vullen.  

Groepsgrootte – Maximaal 12 personen. De ideale grootte is 6 tot 8 personen. Geef vooral aan wat je prettig vindt. 

Goed om te weten 

  • Mogelijkheid tot incompany
  • Het programma kan, in overleg, uitgebreid worden met extra bijeenkomsten en modules
  • Per module krijg je 3,75 SKJ- of registerpunten 
  • Het programma Methodisch reflecteren kan door Jeugd en Gezinsprofessionals bij het SKJ worden ingediend bij 1 van de 3 onderdelen:Reflectie, Formeel of Informeel leren
  • Je krijgt een tool voor het bijhouden van je reflectielogboek
  • Wil je informatie over de kosten? Neem dan contact op! 
Gekleurd gezicht

leerdoelen Methodisch reflecteren

Perspectief

Je hebt meer kennis vanuit welk perspectief en mensbeeld je kijkt en handelt.

Gesprek

Je kunt het gesprek aangaan over de bedoeling van de samenwerking.

Samenwerken

Je leert welke afspraken van belang zijn om tot een succesvolle samenwerking te komen.

Tools

Je herkent ethische dilemma's en botsende belangen in werkzaamheden en hoe je ze bespreekbaar maakt.

Invloed

Je kent de Cirkel van Invloed & Betrokkenheid en je weet hoe je moet handelen om belemmeringen en uitdagingen aan te gaan.

Mindset

Je weet hoe je een groeimindset bevordert.

de 7 modules methodisch reflecteren

Module 1 - groeimindset

Wat is de essentie van jouw werk en hoe creëer je een groeimindset?

Module 2 - Samenwerken

Hoe stress-sensitief werk jij? Wat heb jij nodig om te leren en samen te werken?

Module 3 - Verandercurve

Herken jij veranderpatronen en weet je daarmee om te gaan?

Module 4 - Professionele autonomie

Hoe werkt professionele autonomie? Wat doe je bij botsende belangen? En hoe ga jij om met feedback?

Module 5 - ethische dilemma's

Wat is jouw visie op ethische vraagstukken en hoe ga jij in moreel beraad?

Module 6 - Perspectief

Wat zijn de denkhoeden van De Bono? En je leert de juiste vragen te stellen én vragen oplossingsgericht te herformuleren.

Module 7 - richtlijnen

Hoe werk je effectief samen met de verschillende richtlijnen? En wat heb je aan de Piramide van Maslow?

Open aanbod Online bijeenkomsten woensdag start november

Woensdag 10 november, 8 december, 12 januari,
16 februari, 30 maart, 11 mei en 22 juni
09:00 tot 11:30
Locatie: Online via Zoom
Kosten: € 1.111,-

Open aanbod Fysieke bijeenkomsten donderdag start oktober

Donderdag 28 oktober, 18 november, 20 januari,
3 maart, 7 april, 12 mei en 16 juni
14:00 tot 16:30
Locatie: Bhome@work Meppel
Kosten: € 1.111,-

Open aanbod Online bijeenkomsten donderdag start oktober

Donderdag 28 oktober, 18 november, 20 januari,
3 maart, 7 april, 12 mei en 16 juni
09:30 tot 12:00
Locatie: online via Zoom
Kosten: € 1.111,-

Methodisch reflecteren, samen leren en samenwerken is onderdeel van de Sociaal Domein Online Academie. Het programma ‘Methodisch reflecteren’ bestaat uit minimaal 7 modules. Deze kun je per module afnemen, maar ook in één pakket. Kortom: er is veel mogelijk! Stuur Sociaal Domein Online een bericht om jouw wensen te bespreken. 

heb je een vraag?

Wij helpen je graag. Neem contact op met Sociaal Domein Online via onderstaande button.