Aanbesteding Jeugd: versimpelen

Delen op Social Media

Leestijd: < 1 min.

Minister Hugo de Jonge van VWS wil de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) aanpassen om de aanbesteding van diensten in het sociaal domein te vereenvoudigen. Hij werkt aan een wetsvoorstel waardoor gemeenten zonder een uitgebreide gunningsprocedure kunnen kiezen voor de zorgaanbieders met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Uitgangspunt van de aanbesteding is op dit moment de zogenaamde economisch meest voordelige inschrijving (emvi). Dat systeem biedt gemeenten de vrijheid om naast de laagste prijs ook de kwaliteit van het aanbod te laten meewegen in de contractering. De systematiek om offertes te vergelijken is echter ingewikkeld. Over die systematiek en de criteria voor gunning ontstaan vaak discussies tussen gemeenten en aanbieders. Met een wetsvoorstel dat de emvi-verplichting schrapt wil De Jonge bereiken dat gemeenten en zorgaanbieders meer praten over de inhoud van de zorg en minder over de procedures.

De Jonge kiest voor een aanpassing van de Nederlandse wet omdat een herziening van de Europese aanbestedingsregels nog op zich laat wachten. Hij dringt al langer aan op een evaluatie en herziening van de Europese regels, maar daarover is nog geen besluit genomen.

Bron: Ministerie van VWS

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?