Aansluiting in de wijk realiseren voor clienten beschermd wonen

Delen op Social Media

Leestijd: 3 min.


Hoe kom je tot een innovatieve aanpak?

Interview Freerk Jan Bruins adviseur Buro Bries

Artikel 15 mei 2019

Online bankzaken regelen of bij de buurvrouw langsgaan voor een kop koffie. Voor veel mensen vormt dat geen probleem. Dat is anders voor mensen die vanuit beschermd wonen weer zelfstandig gaan wonen: wonen in de wijk brengt voor hen uitdagingen mee. Gemeenten zijn verantwoordelijk om beschermd wonen en maatschappelijke opvang zó te organiseren dat er een woon- en leefsituatie gecreëerd wordt die van meerwaarde is voor de cliënten. Groningse gemeenten vroegen een bureau voor maatschappelijke impact om het project ‘Welkom in de Buurt’ te begeleiden. Een project met een innoverend karakter, gericht op lokale, bottom up-initiatieven. Freerk Jan Bruins van Buro Bries licht de aanpak én succesfactoren toe. 

In het project Welkom in de Buurt in Groningen worden burgers, ondernemers en organisaties uit heel de provincie gestimuleerd innovatieve ideeën aan te dragen. De ideeën moeten bijdragen aan het doel: ‘zorgen dat cliënten die uitstromen vanuit Beschermd Wonen en Opvang goed landen in hun buurt en zich daar welkom voelen, met passende ondersteuning en goede daginvulling.’ Dat is mogelijk door aansluiting te vinden tussen vaardigheden van een cliënt en de mogelijkheden binnen voorzieningen en faciliteiten in de buurt. Eén van de voorwaarden is dat de impact duurzaam is. De meeste ideeën worden daarom opgezet in de vorm van een onderneming. Buro Bries ondersteunde projecten in de uitvoering.

Groningse gemeenten tonen lef

Volgens Bruins tonen de Groningse gemeenten lef door de manier waarop zij subsidie beschikbaar stellen. Iedereen mocht zich inschrijven voor het project Welkom in de Buurt. Zowel ervaren als onervaren ondernemers konden hun idee kenbaar maken. Bruins: ‘Met dat doel zette Buro Bries de subsidieaanvraag niet alleen via de gangbare kanalen uit, maar ook in buurtkranten en andere lokale media. Ook heeft het levendige wervingsfilmpje bijgedragen aan de bekendheid. De randvoorwaarden om aan de slag te mogen gaan? Het initiatief moet aansluiten bij het hierboven beschreven doel, een kostenbesparend karakter hebben, en de initiatiefnemer zorgt voor eigen cofinanciering. Dat leverde uiteindelijk 28 initiatieven op!’

Diversiteit van de projecten

Bruins vertelt: ‘de 28 projecten die afgelopen oktober van start gingen, zijn divers van aard. Van wijktheatershow tegen stigma’s, tot een app die sociaal contact bevordert. Er zijn grote verschillen tussen initiatiefnemers. Zo is het project ‘de kunst van het wonen’, een cursus over uitdagingen die het zelfstandig wonen met zich meebrengt, mede opgezet door een ervaringsdeskundige. Ook zijn er buurtinitiatieven die zich bewust en gericht open hebben gesteld voor cliënten beschermd wonen. Dit geldt voor Groningen Verwelkomt, een stichting die zich naast de integratie van vluchtelingen nu ook inzet voor cliënten beschermd wonen. Het project Steecare richt zich niet op oud cliënten beschermd wonen, maar op mensen in een kwetsbare positie, zoals ‘pechvaders’. Dit zijn vaders die door een scheiding ontwricht raken en een plek nodig hebben om hun leven weer op de rit te krijgen. Het project heeft hiermee een preventief karakter. Bekijk alle initiatieven op www.welkomindebuurt.nl.

‘De kleine initiatieven dagen grote zorgaanbieders uit’

The unusual suspects

Volgens Bruins zorgt de ondernemersgedachte voor innovatie. Bruins: ‘De initiatieven die momenteel gesubsidieerd worden, zijn erg divers. De ondernemersgedachte werkte goed in deze context; er zijn veel vernieuwend ideeën om aansluiting in de wijk te realiseren. We wilden niet alleen de reguliere zorgaanbieders bereiken in dit project, maar juist ook buurtinitiatieven en ervaringsdeskundigen, de unusual suspects. Deze organisaties kunnen vaak makkelijker innoveren dan grote instellingen. Het is de kunst om vervolgens verbinding te laten ontstaan tussen deze initiatiefnemers en de reguliere zorgaanbieders, zodat zij elkaar gaan beïnvloeden. De kleine initiatieven dagen grote zorgaanbieders uit om out of the box te denken, en de grote organisaties kunnen andersom schaalvergroting bieden voor innovatieve ideeën.’

Een positieve draai aan kostenbesparing

Bruins is erg te spreken over de manier waarop de gemeenten in Groningen vernieuwing realiseren in het sociaal domein. ‘Deze manier van subsidie verstrekken geeft een positieve draai aan kostenbesparing en innovatie.’ Bruins voegt daaraan toe: initiatiefnemers moesten zelf de helft van hun project financieren. Dit aspect van cofinanciering stimuleert de ondernemersgeest én waarborgt de duurzaamheid van de verschillende initiatieven.

Impactmeting

De meting van de behaalde impact in de buurten is nog in volle gang, de uitkomsten worden in juni verwacht. Wel is al duidelijk dat deze manier van innovatie stimuleren aanslaat: het innovatieatelier heeft geleid tot veel positieve energie, met de werving zijn ‘unusual suspects’ bereikt, en de initiatieven hebben veel van elkaar kunnen leren.

Meer lezen over de opgaven rondom beschermd wonen? Lees onze publicatie ‘Weg naar beschermd thuis’.  

https://www.movisie.nl/artikel/aansluiting-wijk-realiseren-clienten-beschermd-wonen-hoe-kom-je-tot-innovatieve-aanpak

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?