Als we het doen zoals we het deden wordt het niet anders!

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.


Podcast Taskforce Kindermishandeling Tilburg (8)

De regionale Taskforce Kindermishandeling Tilburg is de aanjager van het onderwerp huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio Hart van Brabant. Nu het laatste jaar van de taskforce is aangebroken, is het tijd voor een terugblik van Marcelle Hendrikx, wethouder in Tilburg en Maaike, ervaringsdeskundige en verbonden aan de taskforce.

Eigen ervaringen
Maaike zet zich in de taskforce vanuit eigen ervaring in om huiselijk geweld en kindermishandeling bespreekbaar te maken bij kinderen, maar ook bij volwassenen. Ze vertelt hoe het kwam dat mensen in haar omgeving niet zagen hoe het als kind echt met haar ging. Wat zijn de gevolgen daarvan met betrekking tot haar persoonlijke ontwikkeling, opleiding, maar ook voor de manier waarop zij een vertrouwensband kan aangaan met anderen.

Twee sporen
De inzet van ervaringsdeskundigheid is één van de twee sporen die de Taskforce Kindermishandeling bewandelt om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling op een andere manier vorm te geven. Dat is nodig zegt Marcelle: ‘want als we het doen zoals we het deden, dan wordt het niet anders, daarom werken we met kinderen en volwassenen die het zelf hebben meegemaakt’. Het tweede spoor dat binnen de Taskforce wordt gevolgd is het inrichten van thematische werkgroepen, die niet alleen beleid  maken, maar die het thema vooral verder  brengen met nieuwe samenwerkingspartners, gedeelde ambitie en persoonlijke betrokkenheid concrete resultaten.

Bespreekbaar maken
Bespreekbaar maken is één van de thema’s, die geleid heeft tot concrete trainingen samen met Veilig Thuis o.a. voor het onderwijs, een campagne voor kinderen en jongeren en de website www.zorgenomeenkind.nl. Zo wil men in regio Hart van Brabantiedereen raken en het thema bespreekbaar maken. Alle inwoners in de regio moeten zich hiervoor verantwoordelijk voelen en hun ogen open houden voor wat er rondom hen gebeurt. Iedereen kan namelijk hét verschil maken. Kinderen vinden een gesprek over huiselijk geweld en kindermishandeling vaak minder lastig dan volwassenen, maar het gesprek moet door beiden gevoerd worden.

Toekomst
Veel van wat er de afgelopen jaren is bereikt in Tilburg krijgt of heeft al een plek gekregen in het nieuwe Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Tilburg. Eén ding is echter nog niet belegd, dat is de aanjaagfunctie of agenda settingsfunctie. Maaike noemt dat het confronterende gesprek en Marcelle gaat nog wat verder en noemt het zelfs activisme. Daar puzzelen ze in Tilburg nog op, want één ding is zeker, dit mag niet tussen de wal en het schip vallen. Het soms wat  ongemakkelijke gesprek, dat gevoed wordt vanuit ervaringsverhalen moet op elke tafel, inclusief de bestuurstafel, gevoerd worden! Luister HIER naar de terugblik van Marcelle en Maaike, die beiden ook na de Taskforce dit onderwerp niet los laten.

Dit is de achtste GHNT podcast in een serie van tien. Wil je ook de eerdere podcasts luisteren, klik dan HIER

Meer informatie: info@geweldnergensthuis.nl

https://anchor.fm/geweld-nergens-thuis/episodes/Als-we-doen-zoals-we-het-deden-wordt-het-niet-anders-et4ngn

Afbeelding van Bingo Naranjo via Pixabay

Ontdek meer

Jeugd

Het recht op klagen

Leestijd: 2 min. Een pleidooi voor een lerende organisatie waarin het recht om te klagen onderdeel is van het ontwikkelproces. Veel professionals hebben

Lees verder »

Volledig overzicht bekijken?