Armoede multiprobleemgezin niet altijd gesignaleerd

Delen op Social Media

Leestijd: < 1 min.

Jeugdprofessionals zien armoede bij gezinnen met meerdere problemen soms over het hoofd. Dat blijkt uit een onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut in samenwerking met het Lectoraat jeugd van Hogeschool Utrecht.

Doordat gezinnen meerdere problemen hebben, wordt armoede aan het zicht onttrokken. Ook zijn jeugdprofessionals vanwege hun gerichtheid op de opvoedsituatie in een gezin, minder geneigd armoede op de agenda te zetten.

Vroegtijdig signaleren

Het signaleren van armoede door jeugdprofessionals is volgens het Verwey-Jonker Instituut essentieel om kinderen en gezinnen in een vroeg stadium te helpen.

‘Langdurig opgroeien in armoede kan grote negatieve gevolgen hebben voor kinderen, maar door schaamte hebben veel gezinnen moeite met het vragen om hulp. Professionals zijn daardoor niet altijd op de hoogte van wat armoede met een gezin kan doen’, zegt Marcia Meerum Terwogt van het Nederlands Jeugdinstituut.

Integrale aanpak

Volgens Meerum Terwogt is het belangrijk dat er een integrale aanpak komt. ‘Niet alleen materiële hulp, maar ook ondersteuning bij opvoeding en het omgaan met de impact van langdurige armoede zoals stress, spanningen en onzekerheid. Dit vraagt om investeringen in samenwerking.’

Bron: Verwey-Jonker Instituut; Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

https://www.nji.nl/nl/Actueel/Nieuws-uit-het-jeugdveld/2020/Armoede-multiprobleemgezin-niet-altijd-gesignaleerd

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?