PARTICIPATIE

Meer participatie vereist revisie arbeidsmarktbeleid

Om de doelgroep van de Participatiewet meer kansen te bieden, voldoen kleine aanpassingen in het arbeidsmarktbeleid niet. Er zijn fundamentele wijzigingen nodig, aldus de samenstellers van het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken. De Participatiewet heeft als doel om zoveel mogelijk mensen, incluis mensen met een beperking, aan het werk te helpen. Echter, de evaluatie van de wet in 2019 laat zien …

Meer participatie vereist revisie arbeidsmarktbeleid Lees verder »

De omvang van de inlichtingenplicht in de Participatiewet – Wolters Kluwer

Een bijstandsgerechtigde moet de gemeente inlichten over alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de bijstandsuitkering. In onderstaande infographic wordt ingegaan op de veelgestelde vragen: Wat valt onder de inlichtingenplicht (wat moet worden gemeld)? Moeten ergens anders gemelde gegevens ook voor de Participatiewet worden verstrekt? En hoe zit het met informatie over …

De omvang van de inlichtingenplicht in de Participatiewet – Wolters Kluwer Lees verder »

Oorzaken van uitstroom in de praktijk, hoe zit het nu echt? – Movisie – Meld je aan voor de bijeenkomst 0p 12 oktober

Agenda Wat zijn de oorzaken van uitstroom in het sociaal werk? In de Raadpleging van Movisie komen twee potentiële vertrekredenen vaak naar voren: ontevredenheid en onzekerheid over de mate van professionele autonomie om daadwerkelijk iets te kunnen betekenen in casussen én een gebrek aan blijvende intellectuele uitdaging. Graag gaan we in gesprek op 12 oktober …

Oorzaken van uitstroom in de praktijk, hoe zit het nu echt? – Movisie – Meld je aan voor de bijeenkomst 0p 12 oktober Lees verder »

Nederland kent ruim 220 duizend werkende armen. SER wil hoger minimumloon en meer zekerheid – Volkskrant

Ruim 220 duizend werkenden verdienen te weinig om het hoofd boven water te houden. Met een reeks maatregelen kan het inkomen van deze werkende armen sterk verbeteren. Dat kan onder meer met een hoger minimumloon, de mogelijkheid meer uren te werken, zekerheid over werk en, als dat nodig is, een hoger tarief voor zelfstandigen. Gijs …

Nederland kent ruim 220 duizend werkende armen. SER wil hoger minimumloon en meer zekerheid – Volkskrant Lees verder »

Continuïteit in de bijstand: opgave voor klantmanager en beleidsmaker – Movisie

23 september 2021 Het belang van continuïteit kan niet voldoende worden benadrukt waar het gaat om uitvoeringspraktijken van sociaal beleid, bijvoorbeeld in de uitvoering van de Participatiewet. Alles woelt hier om verandering. In de spreekkamer, in de uitvoeringsorganisaties en bij de lokale beleidsmakers en politiek. Een project van Movisie richt zich op praktijken van klantmanagers …

Continuïteit in de bijstand: opgave voor klantmanager en beleidsmaker – Movisie Lees verder »

Onderzoek naar basisvaardigheden in het sociale domein – Movisie

23 september 2021 Welke uitdagingen komen maatschappelijk werkers tegen bij het signaleren van beperkte basisvaardigheden? En hoe begeleid je mensen die hiermee worstelen? Henri Faun, onderzoeker bij Panteia, bracht met zijn collega’s twee lokale aanpakken – in Haarlem en Breda- in kaart. Uit het onderzoek blijkt dat er grote verschillen zijn tussen de twee aanpakken. …

Onderzoek naar basisvaardigheden in het sociale domein – Movisie Lees verder »

Samen zorgen voor verbinding

Sinds kort is Stamtafel een samenwerkingsverband tegen de #eenzaamheid, maar vooral vóór de #verbinding aangegaan. Samen met Amulet, Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan en 1330 bieden we een gevarieerd pakket aan #oplossingen aan. Door de handen ineen te slaan geloven we dat we een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van een complex probleem dat iedereens aandacht verdient. Ben …

Samen zorgen voor verbinding Lees verder »

We kampen met een inclusietekort op de arbeidsmarkt

Nederland heeft een inclusietekort – of eigenlijk een overschot aan onbenut talent. Zo’n 1 tot 2 miljoen mensen willen en kunnen op enige manier werken, maar slagen er niet in om aan duurzaam en betaald werk te komen. De Participatiewet leidt niet tot verbetering. Daarom moet worden ingezet op een arbeidsmarkttransitie. Die arbeidsmarktransitie vereist vier …

We kampen met een inclusietekort op de arbeidsmarkt Lees verder »

“Reflecteren brengt je verder”

Wat is reflecteren? Het betekent dat jij terugblikt op jouw handelen. Hoe kun je nueffectiever en productiever zijn? Dat je bewust stilstaat bij wat je doet, hoe je reageert opsituaties en op anderen. En minstens zo belangrijk … dat je kijkt naar wat er wel goed ging;naar je successen. In jouw succes zit veel wijsheid. …

“Reflecteren brengt je verder” Lees verder »