Participatie

Meer participatie vereist revisie arbeidsmarktbeleid

Om de doelgroep van de Participatiewet meer kansen te bieden, voldoen kleine aanpassingen in het arbeidsmarktbeleid niet. Er zijn fundamentele wijzigingen nodig, aldus de samenstellers van het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken. De Participatiewet heeft als doel om zoveel mogelijk mensen, incluis mensen met een beperking, aan het werk te helpen. Echter, de evaluatie van de wet in 2019 laat zien …

Meer participatie vereist revisie arbeidsmarktbeleid Lees meer »

De omvang van de inlichtingenplicht in de Participatiewet – Wolters Kluwer

Een bijstandsgerechtigde moet de gemeente inlichten over alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de bijstandsuitkering. In onderstaande infographic wordt ingegaan op de veelgestelde vragen: Wat valt onder de inlichtingenplicht (wat moet worden gemeld)? Moeten ergens anders gemelde gegevens ook voor de Participatiewet worden verstrekt? En hoe zit het met informatie over …

De omvang van de inlichtingenplicht in de Participatiewet – Wolters Kluwer Lees meer »

Continuïteit in de bijstand: opgave voor klantmanager en beleidsmaker – Movisie

23 september 2021 Het belang van continuïteit kan niet voldoende worden benadrukt waar het gaat om uitvoeringspraktijken van sociaal beleid, bijvoorbeeld in de uitvoering van de Participatiewet. Alles woelt hier om verandering. In de spreekkamer, in de uitvoeringsorganisaties en bij de lokale beleidsmakers en politiek. Een project van Movisie richt zich op praktijken van klantmanagers …

Continuïteit in de bijstand: opgave voor klantmanager en beleidsmaker – Movisie Lees meer »

Onderzoek naar basisvaardigheden in het sociale domein – Movisie

23 september 2021 Welke uitdagingen komen maatschappelijk werkers tegen bij het signaleren van beperkte basisvaardigheden? En hoe begeleid je mensen die hiermee worstelen? Henri Faun, onderzoeker bij Panteia, bracht met zijn collega’s twee lokale aanpakken – in Haarlem en Breda- in kaart. Uit het onderzoek blijkt dat er grote verschillen zijn tussen de twee aanpakken. …

Onderzoek naar basisvaardigheden in het sociale domein – Movisie Lees meer »

LVB doet mee!

Een grote groep Nederlanders heeft een licht verstandelijke beperking, ook wel bekend als LVB Er zijn ongeveer een miljoen mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) in Nederland. Onze maatschappij is te complex en te snel voor hen. Zij hebben voortdurend te maken met onbegrip. Ook worden ze overschat, met soms grote problemen tot gevolg. …

LVB doet mee! Lees meer »

We kampen met een inclusietekort op de arbeidsmarkt

Nederland heeft een inclusietekort – of eigenlijk een overschot aan onbenut talent. Zo’n 1 tot 2 miljoen mensen willen en kunnen op enige manier werken, maar slagen er niet in om aan duurzaam en betaald werk te komen. De Participatiewet leidt niet tot verbetering. Daarom moet worden ingezet op een arbeidsmarkttransitie. Die arbeidsmarktransitie vereist vier …

We kampen met een inclusietekort op de arbeidsmarkt Lees meer »

Gemeenten komen jaarlijks 1,5 miljard tekort voor Participatiewet

Door geldgebrek voelen gemeenten zich gedwongen om vooral kansrijke mensen snel uit de bijstand en aan het werk te krijgen. Voor mensen die meer hulp nodig hebben is daardoor vaak onvoldoende aandacht. Gemeenten krijgen jaarlijks ongeveer anderhalf miljard euro te weinig van het Rijk om de Participatiewet fatsoenlijk te kunnen uitvoeren. En als er niets …

Gemeenten komen jaarlijks 1,5 miljard tekort voor Participatiewet Lees meer »

‘Waarom moet iemand komen bewijzen dat de stofzuiger kapot is?’

Participatielezing De mens centraal in de bijstand ‘Dit brengt de bijstand verder richting letterlijk bij-staan.’ Zo luidde de verheugde reactie op 17 juni na afloop van de Participatielezing van socioloog Thomas Kampen. In een even scherpe als schrijnende analyse belichtte hij wat er mis is. Om van daaruit aan te geven hoe het beter kan: …

‘Waarom moet iemand komen bewijzen dat de stofzuiger kapot is?’ Lees meer »

Scroll naar boven