Continuïteit in de bijstand: opgave voor klantmanager en beleidsmaker – Movisie

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

23 september 2021

Het belang van continuïteit kan niet voldoende worden benadrukt waar het gaat om uitvoeringspraktijken van sociaal beleid, bijvoorbeeld in de uitvoering van de Participatiewet. Alles woelt hier om verandering. In de spreekkamer, in de uitvoeringsorganisaties en bij de lokale beleidsmakers en politiek. Een project van Movisie richt zich op praktijken van klantmanagers bij de uitvoering van de Participatiewet. Hoe is het met continuïteit gesteld in deze uitvoeringspraktijk?

We spreken erover met Paul van der Aa (lector Hogeschool Rotterdam) en Rik van Berkel (Universiteit Utrecht). Beide wetenschappers onderzoeken al enkele decennia bijstandspraktijken en voerden recent ook onderzoek uit in het kader van het ZonMW-programma Vakkundig aan het werk. In het gesprek komen drie met elkaar samenhangende onderwerpen aan de orde: het belang van continuïteit (relationeel, organisatorisch en beleidsmatig), de rol van kennis daarin en het vakmanschap van de professional.

Het belang van continuïteit

Wat is het belang van relationele continuïteit in uitvoeringspraktijken van de bijstand?  

Rik van Berkel: ‘Relationele continuïteit is erg belangrijk, maar staat voortdurend onder druk. Veel sociaal werkers en klantmanagers zitten maar kort op hun plek. Dat kan met de aantrekkelijkheid van het werk te maken hebben, dat kan te maken hebben met veranderende arbeidsvoorwaarden, dat ze vaker op flexibele contracten werken , dat soort push en pull-factoren zullen daar zeker een rol in spelen. Verhalen van bijstandsgerechtigden die het gevoel hebben dat ze elke keer weer opnieuw moeten beginnen bij een nieuw persoon zijn bekend. Maar er is ook een andere kant. Als je met een vaste klantmanager te maken hebt waar je het niet mee kan vinden, heb je ook een probleem. Het gaat om continuïteit van bepaalde kwaliteiten in die relatie – niet de relatie als zodanig, dat moet je in de gaten houden. Ik kan me ook herinneren dat als cliënten echt een probleem hadden met hun klantmanager ze een verzoek konden indienen om een andere klantmanager te krijgen in de hoop dat ze daar een betere relatie mee kunnen opbouwen.’

Lees verder via: https://www.movisie.nl/artikel/continuiteit-bijstand-opgave-klantmanager-beleidsmaker

Foto door Greta Hoffman via Pexels

Ontdek meer

Boekentip

Het nieuwe opstellen

Leestijd: < 1 min. Een nieuwe dimensie aan het opstellingenvak. Hoe help je cliënten vanuit een blokkade naar beweging? In plaats van over de

Lees verder »

Volledig overzicht bekijken?