‘Maak afspraken over woning voor jongere’

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

Om dakloosheid onder jongeren te voorkomen moeten gemeenten jongeren meenemen in hun prestatieafspraken met woningcorporaties. Dat stelt Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN) in een oproep aan alle wethouders Wonen.

Prestatieafspraken zijn afspraken die een gemeente maakt met woningcorporaties om woningen te bouwen voor doelgroepen in de gemeente. Het voorkomen van dakloosheid onder jongeren ontbreekt daarin vaak. De prestatieafspraken zijn volgens SZN dé kans om het beleid hiervoor te verbeteren en daarmee dakloosheid te voorkomen onder jongeren die het zonder de steun van hun ouders moeten doen.

Betaalbaar een woning delen
SZN adviseert de wethouders Wonen om bij het maken van prestatieafspraken te kijken naar de gemeentelijke gegevens over jongeren in jeugdzorg. Ook moeten zorgaanbieders en de afdeling Werk & Inkomen bij de prestatieafspraken betrokken zijn. SZN stelt daarnaast voor dat woningcoöperaties een aantal woningen op naam van een zorgorganisatie stellen. Op die manier kunnen jongeren onder begeleiding betaalbaar een woning met elkaar delen.

‘Een dak boven je hoofd is een basisbehoefte,’ zegt Ellen Donkers van het NJi. ‘Voor jongeren is op jezelf wonen is een belangrijke stap in de ontwikkeling naar volwassenheid. Maar vooral zij worden nu getroffen door de wooncrisis, waardoor ze gedwongen zijn langer bij hun ouders te blijven wonen.’

Van overleefstand naar leefstand
Voor jongeren die uit de jeugdzorg komen is de problematiek groter, zegt Donkers. ‘Van hen wordt verwacht dat zij op hun 18e zelfstandig gaan wonen. Dit lukt vaak niet omdat er lange wachtlijsten voor sociale huur zijn en de commerciële sector voor hen meestal onbetaalbaar is. Een koopwoning ligt vaak helemaal buiten hun bereik. Deze jongeren kunnen vaak niet bij hun ouders terecht of hebben geen of een minder groot vangnet. Voor hen betekent de huidige woningcrisis een extra risico op dak- en thuisloosheid. Het is dus goed dat deze oproep wordt gedaan, want, zoals ik laatst een jongere hoorde zeggen: je hebt een dak boven je hoofd nodig om van de overleefstand naar de leefstand te gaan.’

Bron: Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN)

https://www.nji.nl/nieuws/maak-afspraken-over-woning-voor-jongere

Foto door David Gonzales via Pexels

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?