SAMENLEVING

Betaalt de gemeente vanaf 1 januari 2022 de GGZ dagbesteding?

15 december 2021 – mr. Frédérique Robeers GGZ-aanbieders geven bij gemeenten aan dat de Zorgverzekeringswet (Zvw) ambulante dagbesteding die zij naast behandeling leveren aan inwoners binnenkort niet meer vergoedt. Deze aanbieders vragen gemeenten nu om een vergoeding van de dagbesteding op grond van de Wmo. Al in 2015 adviseerde het Zorginstituut Nederland in een rapport om de …

Betaalt de gemeente vanaf 1 januari 2022 de GGZ dagbesteding? Lees verder »

Wetenschappelijke kennis toegankelijk voor iedereen die werkt met kinderen en ouders

Recent zijn er ontzettend interessante onderzoeken gedaan op het gebied van kindermishandeling en huiselijk geweld. Stuk voor stuk zijn ze relevant voor iedereen die werkt met kinderen en hun ouders. Van kraamhulp tot jeugd ggz-medewerker, van leerkracht tot arts op de spoedeisende hulp. Alleen is die wetenschappelijke taal vaak zo taai en lastig te begrijpen. …

Wetenschappelijke kennis toegankelijk voor iedereen die werkt met kinderen en ouders Lees verder »

Actieve wijkteams bereiken meer jongeren

Wijkteams die zelf actief jongeren benaderen en behandelen, bereiken meer jongeren uit gezinnen met een laag inkomen of een migratieachtergrond dan wijkteams met alleen een loket- of verwijsfunctie. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB). In gemeenten met actieve wijkteams steeg het jeugdzorggebruik onder jongeren uit gezinnen met een laag inkomen 23 procent …

Actieve wijkteams bereiken meer jongeren Lees verder »

Tweede Kamer wil resultaten in plaats van toekomstvisies

Steeds meer kinderen krijgen lichte hulp, terwijl er voor kinderen en gezinnen met zware problemen te weinig geschikte hulp is. Gesloten jeugdhulp zou op termijn moeten verdwijnen, maar dan moet er wel geïnvesteerd worden in alternatieven. De leeftijdsgrens voor jeugdzorg moet omhoog naar 21 jaar. Er moet meer gestuurd worden op de inzet van bewezen …

Tweede Kamer wil resultaten in plaats van toekomstvisies Lees verder »

Gendersensitieve aanpak broodnodig om geweld tegen vrouwen aan te pakken

De aanpak van geweld tegen vrouwen heeft nog te weinig effect: de cijfers blijven alarmerend hoog. Jacobine Geel (College Rechten van de Mens), Mattias Gijsbertsen (Geweld hoort nergens thuis) en Christine Clement (Filomena) pleiten voor een gendersensitieve aanpak: alleen daarmee voorkom je blinde vlekken en doe je recht aan het probleem van geweld tegen vrouwen …

Gendersensitieve aanpak broodnodig om geweld tegen vrouwen aan te pakken Lees verder »

Routekaart kwaliteitskader werken aan veiligheid voor lokale (wijk-)teams en gemeenten

De routekaart voor het gebruik en de toepassing van het Kwaliteitskader Werken aan veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten laat zien op welke wijze u als beleidsmedewerker of als projectleider het regionale of lokale proces kan doorlopen en wat daarvoor nodig is. Om lokale (wijk-)teams te versterken in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling …

Routekaart kwaliteitskader werken aan veiligheid voor lokale (wijk-)teams en gemeenten Lees verder »

De aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld in Drenthe schiet tekort. Hulpverlening, zorg, onderwijs, politie en justitie zijn nog onvoldoende op elkaar afgestemd | opinie

De aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld in Drenthe schiet tekort, stelt Robert Kleine, wethouder van centrumgemeente Emmen. „Door te blijven doen wat we al jaren doen, laten we deze kinderen en gezinnen keer op keer in de steek. We mogen niet langer wegkijken.” Maandag 15 november start de jaarlijkse Week tegen Kindermishandeling, met dit …

De aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld in Drenthe schiet tekort. Hulpverlening, zorg, onderwijs, politie en justitie zijn nog onvoldoende op elkaar afgestemd | opinie Lees verder »

Eis supervisie: Je wordt een betere hulpverlener

Meer kennis de jeugdhulp in, dat is de kern van het ‘lerend stelsel’ waar Peter Dijkshoorn zich hard voor maakt. Niet alleen de jeugdhulpprofessional moet dit opeisen, ook zorginstellingen. “Vind niet zelf het wiel uit. Zonde van je energie! In elke lastige situatie is er een collega die al honderd keer met dat bijltje heeft …

Eis supervisie: Je wordt een betere hulpverlener Lees verder »

Geen pak slaag op zondagavond

Eén op de vijf vrouwen in Nederland maakt huiselijk geweld mee, jaarlijks worden ruim 119.000 kinderen het slachtoffer van kindermishandeling. En dit gebeurt achter allerlei voordeuren. Ook achter de fraaie mahoniehouten paneeldeuren in de villawijk. Al vinden we dat een moeilijke gedachte. ‘Dit is zo akelig, daarvan willen we blijkbaar niet geloven dat het ook …

Geen pak slaag op zondagavond Lees verder »

Psychiatrische expertise: problematiek gezin sneller herkend

Jeugdbescherming Regio Amsterdam begeleidt gezinnen die kwetsbaar zijn in het veilig opvoeden van hun kinderen. Het helpt kinderen op te groeien tot gezonde en evenwichtige volwassenen die volwaardig meedoen in de maatschappij. Sinds 2016 worden gezinsmanagers ondersteund door een sociaal psychiatrisch verpleegkundige vanuit de GGD en Arkin. Deze specialist kan, als daar aanleiding toe is, …

Psychiatrische expertise: problematiek gezin sneller herkend Lees verder »