Eén op de zes Nederlanders ervaart stapeling van problemen 

Delen op Social Media

Leestijd: < 1 min.

Uit onderzoek (mei 2023) van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat maar liefst één op de zes volwassenen in Nederland te maken heeft met een stapeling van problemen. Zij ervaren problemen op meerdere vlakken, bijvoorbeeld financieel, in hun werk, in sociale relaties en op het gebied van gezondheid. 

Mensen met stapeling van problemen hebben vaak minder hulpbronnen, zoals financiële middelen, opleiding en een sociaal netwerk. Dit maakt hen kwetsbaar en kan het moeilijk maken om problemen het hoofd te bieden. 

Het SCP-onderzoek toont ook aan dat ruim één op de tien ouders met minderjarige kinderen te maken heeft met een stapeling van zorgen of problemen op tenminste drie gebieden. Zij hebben bijvoorbeeld niet alleen zorgen over de opvoeding of ontwikkeling van hun kinderen, maar ook geldzorgen en er kan sprake zijn van een sociaal isolement. 

Beide onderzoeken onderstrepen het belang van maatwerk bij hulp en ondersteuning voor deze doelgroep. Het is belangrijk om niet alleen naar de problemen van mensen te kijken, maar ook naar eventuele hulpbronnen. 

Daarnaast is het belangrijk dat mensen beter toegang hebben tot ondersteuning. Ook dienen drempels die mensen ervaren om in aanmerking te komen voor voorzieningen in het sociaal domein te worden weggenomen. 

Het volledige onderzoek kan je teruglezen via deze link.

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?