Baankansen vergroten voor mensen met psychische aandoeningen

Delen op Social Media

Werk als medicijn. Dat is het uitgangspunt van de re-integratiemethode Individuele Plaatsing en Steun (IPS) waar het kabinet 18 miljoen euro voor vrijmaakt in het komende politiek jaar. Door de ggz-behandeling en begeleiding naar werk te combineren, kunnen mensen met psychische aandoeningen vanuit een vertrouwde setting de eerste stappen voorwaarts maken.

Ruim 4 op de 10 Nederlanders krijgen in hun leven te maken met psychische problemen. Velen van hen hebben geen betaald werk. Financieel zijn ze afhankelijk van een uitkering van het UWV of de gemeente. De uit de VS afkomstige, door de ggz ontwikkelde re-integratiemethode Individuele Plaatsing en Steun (IPS) helpt veel mensen, als zij dat zelf ook willen, aan werk. IPS verzekert namelijk dat al tijdens de hulp die iemand van de ggz krijgt, aandacht wordt besteed aan werk vinden, en niet pas nadat de behandeling is afgerond.

IPS blijkt bij 44% van de deelnemers binnen 30 maanden tot betaald werk te leiden, terwijl die uitkomst bij andere methodieken 25% is. Met de 18 miljoen euro voor 2021 en 2022 kunnen 2.300 IPS-trajecten worden gestart.

“Het is heel goed dat mensen tijdens hun behandeling al in gesprek raken over de stap naar werk en hoe de toekomst op de arbeidsmarkt eruit kan komen te zien. Door behandeling en re-integratie te combineren, breng je in een vertrouwde omgeving kansen met elkaar in beeld. Belangrijk voor de cliënt, omdat hij of zij ook graag de stap voorwaarts wil maken, én belangrijk voor de arbeidsmarkt. Iedereen is immers nodig.” – Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Brede samenwerking

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport trekken gezamenlijk op om de samenwerking tussen zorg, UWV en gemeenten verder te verstevigen, om op die manier zo veel mogelijk mensen met psychische problemen te helpen.

“Iedereen moet mee kunnen doen. Hiermee geven we mensen die het nodig hebben een extra steuntje in de rug om dat voor elkaar te krijgen. Werk is niet alleen een medicijn dat kan helpen om psychische problemen het hoofd te bieden. Het kan ook helpen om er structureel op een gezonde manier mee te kunnen leven. Goed nieuws dat meer mensen hier volgend jaar mee geholpen kunnen worden. Wat mij betreft is het de nieuwe cultuur dat mensen in psychische nood volop geholpen worden om aan het werk te komen en te blijven.” – Staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport)

Niet alleen ggz-zorgorganisaties, het UVW en gemeenten werken hierin samen. Ook werkgevers en zorgverzekeraars zijn betrokken. Zo nemen zorgverzekeraars de kosten van de eerste gesprekken die horen bij de startfase wanneer iemand met IPS begint voor hun rekening.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/06/01/baankansen-vergoten-voor-mensen-met-psychische-aandoeningen

Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay

Ontdek meer

Volledige overzicht bekijken?

Klik op de onderstaande knop

Scroll naar boven