Blended training tegen eenzaamheid

Delen op Social Media

Leestijd: 3 min.

Innovatie

Volgens cijfers van de Gezondheidsmonitor is 43% van de Nederlanders regelmatig eenzaam. Eenzaamheid gaat over het ervaren van een te kort aan sociale relaties en is dus maar door één persoon op te lossen, namelijk door degene die het treft. Bureau Over-ons ontwikkelde daarom een online of blended training waarmee je als deelnemer de mechanismes achter eenzaamheid leert herkennen én leert aanpakken. Zo verminder je als deelnemer duurzaam je eigen eenzaamheid. 

De training heeft als naam ‘Meer contact’ en is in te zetten door organisaties in het sociale domein en door deelnemers zelf thuis te volgen. De training is geactualiseerd op corona. Meer contact is ontwikkeld voor volwassenen die geïnteresseerd zijn in persoonlijke ontwikkeling en die bereid zijn om zelf hun best te doen voor het verbeteren van hun sociaal leven. Als afnemende organisatie ontvang je een compleet pakket aan wervings- en begeleidingsmaterialen. De training zelf wordt in licentie aangeboden.

Hoe het werkt
Deelnemers aan de training ontvangen twee maanden lang elke dag een e-mail. De training is door de vele voorbeelden heel praktijkgericht en vooral ook leuk om te doen. Als deelnemer begin je thuis in je eigen veilige omgeving en ga je van lieverlee steeds vaker buiten de deur praktijkopdrachten doen. De opdrachten zijn gericht op het leggen van contact in de eigen omgeving en kunnen dus ook binnen de 1,5 meter-regels uitgevoerd worden. De mails en opdrachten kosten nooit meer dan tien minuten per dag en zijn luchtig van opzet. Door de persoonlijke insteek blijven deelnemers gemotiveerd. Als deelnemer leer je zo in twee maanden tijd wat je zélf kan doen om meer en meer betekenisvolle contacten te krijgen.

Blended training
Deelnemers worden begeleid door lokale beroepskrachten. Meer contact is dan ook met recht een blended training want de begeleiding lijkt veel invloed te hebben op het verloop van de training. Een vaste begeleider van de lokale welzijnsorganisatie neemt tenminste vier maal telefonisch contact op met de deelnemer. De begeleider krijgt van Bureau Over-ons inzage in de mate waarin elke deelnemer mails opent. De begeleiding haakt in op de inhoud van de mails en op de mate waarin de deelnemer deze inhoud weet toe te passen op het eigen leven. In elke mail staan logo en contactgegevens van de lokale organisatie, dit draagt bij aan het gevoel van nabijheid en vertrouwdheid.

Innovatief
Verreweg het overgrote deel van de interventies tegen eenzaamheid is gericht op ontmoeting of heeft een maatjes-achtig karakter. Meer contact is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten, maakt gebruik van sociaal cognitieve technieken en werkt aan het verminderen van sociale drempels die een individuele deelnemer ervaart. In het Movisie-dossier Wat werkt bij de aanpak van eenzaamheid staat dat voor alle leeftijden het aanpakken van negatieve gedachten door sociaal cognitieve training het beste lijkt te werken in de aanpak van eenzaamheid. Interventies tegen eenzaamheid maken tot nu toe weinig gebruik van technische of digitale mogelijkheden. In de huidige opzet maakt Meer contact daar enige stappen in.

Ervaringen
Meer contact heeft van eind november 2019 tot mei 2020 als proef gedraaid in de gemeente ‘s-Hertogenbosch. In deze periode viel het sociale leven grotendeels stil door corona. Een aantal deelnemers was op dat moment nog bezig met de training. Die was halverwege en kon daarom niet worden aangepast aan de veranderende omstandigheden. Dit heeft het verloop van het traject beïnvloed.

Uit de reacties van de deelnemers blijkt echter dat op individueel niveau de bewustwording rondom eenzaamheid en het besef daar zélf stappen in te moeten zetten, is gegroeid. Ook gaven deelnemers aan tools uit de training te hebben opgepikt die zij toepassen in hun dagelijks sociaal leven.

Corona-proof
Tijdens de lockdown bleek al vrij snel hoe verschillend toenmalige deelnemers met de situatie omgingen. Een deel van hen wist er wat van te maken, anderen liepen behoorlijk vast. Deze observatie, gecombineerd met de vaststelling dat onbekend is hoe lang sociale beperkingen nog gelden, heeft de ontwikkelaar van Bureau Over-ons ertoe aangezet een corona-proof versie van de training te ontwikkelen. En daar blijkt behoefte aan te zijn. Want intussen wordt de training ingezet door Welzijn Stede Broec, Welzijn Lelystad, Stichting Pulse, Combiwel ABC Alliantie en binnenkort volgen drie afdelingen van Humanitas. Het vriendelijke prijskaartje draagt daar mogelijk aan bij.

Bent u benieuwd naar de resultaten van de proef in ’s-Hertogenbosch of wilt u meer informatie over deze blended training tegen eenzaamheid? Kijk dan op www.over-ons.nl of bel met Eva Geelen: 06 – 81 789 324

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?