Blog Crisp “Wat zegt gedrag nu eigenlijk over ons als persoon?”

Delen op Social Media

Leestijd: 4 min.

Wat zegt gedrag nu eigenlijk over ons als persoon? 

Gedrag is een reactie op bepaalde gebeurtenissen, mede gevormd door jouw persoonlijkheid. Weten hoe dat bij jou in elkaar zit maakt dat het beïnvloedbaar is. Je kunt keuzes maken: hoe ga ik reageren? Word ik boos, verdrietig of houd ik mij afzijdig? Inzicht in jouw eigen gedrag maakt dat je hier alert op kunt zijn en dus deze keuzes bewuster kunt maken.

Je gedrag wordt dus o.a. bepaald door je omgeving en wat je mee maakt en hoe je op iets reageert. 

In ons werk en in ons privéleven is gedrag in grote mate bepalend of we wel of niet succesvol zijn. Kennis en vaardigheden spelen een rol, maar het is vooral een kwestie van gedrag. Het onbewuste heeft grote invloed op ons dagelijks handelen.

95% van ons gedrag is onbewust en maar 5% bewust! Ook al weten we dat we iets niet zouden moeten doen, we hebben toch de neiging om dat gedrag te vertonen. Onze voorkeursstijl – ons kernpatroon – is zo sterk, dat het ons gedrag in sterke mate bepaalt. Het is onbewust gedrag. 

Inzicht in ons gedrag – in hoe we iets doen en waarom we iets doen – helpt ons om onze talenten en kwaliteiten te benutten. Het maakt ons bewust van het effect van ons gedrag en hoe we effectiever kunnen zijn. Als we weten wat motiveert, kunnen we daarbij aansluiten.  

De sleutel tot gedrag

Er zijn diverse meet instrumenten die gedrag, houding, stijl van communicatie en persoonlijke kracht van mensen in beeld brengen. Onze kracht is dan dat we de bewuste en onbewuste drijfveren helder kunnen onderscheiden.

Je kunt je richten op die drijfveren welke vaak onder de oppervlakte liggen en meestal onbenoemd blijven. Je kunt je effectiviteit verhogen en begrijpen dat iemand het één doet, terwijl deze het ander wil. En het wordt duidelijk hoe bewust en onbewust gedrag zich tot elkaar verhouden. 

Hier een voorbeeld waarin je wellicht herkenning vindt. Waarom je met de ene collega een betere klik hebt en kunt communiceren dan met de ander. 

Je zit in een vergadering waar een collega altijd het hoge woord heeft en zeer stellig praat. De persoon bepaald en zegt hoe je de taken moet uitvoeren en hij/zij laat geen ruimte, is zeer ongeduldig en heeft geen behoefte om te luisteren naar een ander. Daarnaast zijn er teamleden die weinig zeggen, bedachtzaam zijn, tijd nodig hebben om zich een beeld en mening te vormen. Hieraan voorbij gaan (wat dus vaak gebeurt) zorgt voor een onevenwichtige besluitvorming binnen het team en een onderstroom bij de koffieautomaat. 

Zomaar een voorbeeld van diverse gedragsstijlen bij elkaar en hun interactie onderling. Het ‘zien’ en (h)erkennen dat dit zo is maakt dat je tot de mooiste resultaten kunt komen!

Gedragsstijlen versus Communicatie

Hoe zit dat nu eigenlijk, het samenspel van gedrag en communicatie? En welke rol heeft communicatie dan? De beschrijvingen zijn natuurlijk nooit zo zwart-wit als het gaat om communicatie en de gedragsstijlen. Mensen reageren vanuit een staat van zijn. 

Het geeft je handvatten en inzichten om makkelijker te kunnen communiceren en aansluiting te vinden bij het gedrag van anderen.

Mensen met een expressieve stijl zitten vol ideeën en flappen er makkelijk van alles uit. Kunnen vrij impulsief zijn zonder hier goed over na te denken. Communiceren en leggen makkelijk contact. En zijn ook wel aanwezig. Hebben een hoge dosis energie, zijn in de regel de aanjagers van nieuwe ideeën en gaan hier dan ook vol voor. Als het ze te lang duurt en ze raken geïrriteerd dan kunnen ze fel worden op de persoon. Zijn van nature ongeduldig en luisteren minder goed naar anderen. Zijn meer met hun eigen ideeën bezig. Maar door hun enthousiasme krijgen ze vaak de mensen mee. Voor besluitvorming in teams is het fijn dat er dit soort type mensen in het team zitten. Er zullen ook mensen zijn waarbij het averechts werkt en ze de kriebels krijgen van hun gedrag.

Mensen met een beschouwende stijl zijn over het algemeen rustige mensen en denken eerst na voordat ze iets zeggen en doen. Zij wegen eerst alles af. Deze personen reageren niet gelijk en kunnen je de indruk geven het niet leuk te vinden. Detail en feiten zijn voor hun heel belangrijk. Emoties zul je dan ook minder snel zien. Over het algemeen zijn het binnenvetters. Beschouwende mensen zijn niet fel toch kunnen ze op een rustige wijze vasthoudend en overtuigd zijn van hun gelijk. Ze blijven vaker op de achtergrond en laten zich eerder buitenspel zetten door de dominantere persoon. Door hun manier van communiceren en doen roepen ze een gevoel van betrouwbaarheid en rust op. Ze spreken zich niet snel uit en dat kan ertoe leiden dat andere mensen niet goed weten wat ze aan beschouwende mensen hebben. In een team hebben ze vaak minder invloed als de expressieve mensen. Maar als ze een mening hebben en de ruimte krijgen of nemen om onderbouwd iets te kunnen toelichten dan kan hun invloed op besluitvorming groot zijn.

Mensen met een directieve stijl komen vaak wat dwingend over. Dit heef te maken met de stellende manier van communiceren. Zij zijn zeer direct en praten niet of nauwelijks over koetjes en kalfjes, ze zijn zeer concreet en communiceren resultaatgericht. Ze kunnen soms wat bot of autoritair overkomen. Veel directieve mensen beslissen makkelijk en komen zakelijk over. Zijn van nature ongeduldig. Door hun stellige manier van communiceren kunnen ze het in teams soms moeilijk maken voor anderen om hun zegje te doen.

Mensen met een vriendelijke stijl zijn net als beschouwende mensen in de regel vaak rustige mensen. Denken eerst na voordat ze iets uitspreken. Ze worden vaak als warme en aardige mensen ervaren. Harmonie, en sfeer vinden ze belangrijk. Zij zullen niet snel een conflict opzoeken maar vermijden dat liever. Zij zijn geneigd om onder druk sneller ja te zeggen ook als ze dat eigenlijk helemaal niet past of uitkomt. In teams zie je nogal eens dat ze ondergesneeuwd worden door de expressieve en directieve leden.

Gedrag versus samenwerking

Hoe kun je nu een goede samenwerking krijgen in teams als het gaat om gedrag en communicatie? Iedereen is verantwoordelijk voor een goede samenwerking. Onbewust en bewust passen wij ons gedrag en manier van communiceren toe. Als wij beter begrijpen wat de gedragspatronen met de daarbij horende manier van communiceren van een ander betekent, dan kunnen we dit op elkaar afstemmen en zal de impact in en op een team significant verbeteren. 

Je hebt het denk ik al wel door. Jouw team moet bestaan uit een mooie mix van alle kleuren. Dan krijg je de resultaten die je voor ogen hebt. 

Houd je hier rekening mee als je bijvoorbeeld een nieuwe collega aanneemt? Of als je een projectgroep moet samenstellen? Wil je hier eens over praten of wil je meteen “aan de bak”?

Mail dan Dorothea dorothea@crisp-klantgeluk.nl of bel Christine op 06-53446558

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?