‘Poetshulp’ moet overgeheveld naar bijzondere bijstand

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

De huishoudelijke hulp moet uit de Wmo worden gehaald en naar de bijzondere bijstand worden overgeheveld. Een motie met die strekking heeft de raad van Oldenzaal aangenomen en is door het college omarmd. De gemeente hoopt op steun van andere gemeenten om zo een stevige lobby richting Den Haag te kunnen voeren.

Onbetaalbaar

De invoering van het inkomensonafhankelijke vaste tarief van 19 euro per maand voor Wmo-voorzieningen pakt voor veel gemeenten slecht uit. In Oldenzaal nam het aantal aanvragen dit jaar met 10 procent toe, stelt initiatiefnemer van de motie, Henk Winkelhuis van WG Oldenzaal. Het gaat daarbij vooral om aanvragen voor huishoudelijke hulp. De financiële compensatie vanuit het rijk is nihil. ‘We komen bijna op het moment dat de zorg onbetaalbaar wordt voor gemeenten’, aldus Winkelhuis. De motie moet dan ook als noodklok worden gezien. ‘Met deze motie willen we nogmaals een signaal afgeven aan Den Haag: het kan zo niet verder.’

Algemeen gebruikelijk

Het schoon en op orde houden van het huishouden en het kunnen beschikken over schoon beddengoed en schone kleding moet als ‘algemeen gebruikelijke voorzieningen’ worden aangemerkt, stelt de motie. Binnen de Wmo hoeven dergelijke voorzieningen niet door gemeenten te worden gefinancierd. Als inwoners echt niet in staat zijn om een huishouden draaiende te houden, en niet over voldoende financiële middelen beschikken om dit te regelen, kan een beroep op de bijzondere bijstand worden gedaan. Bij de beoordeling van een aanvraag voor de bijzondere bijstand kan de gemeente wel naar het inkomen kijken, bij het Wmo-abonnementstarief kan dat niet. ‘Het is mijn aanroep aan de Tweede Kamer: zorg dat het geld terechtkomt daar waar het nodig is.’ De motie is, op GroenLinks na, door de hele raad aanvaard.

Alle gemeenten

De motie wordt naar alle gemeenten gestuurd, aldus Winkelhuis. Daarnaast zullen fracties via de partijpolitieke lijn bij ‘hun’ Kamerleden steun proberen te krijgen voor deze overheveling. Er wordt nog gebroed op andere manieren om de motie verder onder de (landelijke) aandacht te brengen. De raad van Oldenzaal heeft er bewust voor gekozen om niet voor afschaffing van het Wmo-abonnementstarief te pleiten, en ook niet voor extra geld, maar voor de overheveling van het budget huishoudelijke hulp naar de bijzondere bijstand. ‘Wij denken dat hiermee de kans van slagen groter wordt’, stelt Winkelhuis. 

Niet de bedoeling

Bijna de helft van de Oldenzaalse begroting, 45 miljoen euro, gaat naar het sociaal domein, en daar weer een kwart van naar de Wmo. De aanzuigende werking wordt vooral veroorzaakt door het Wmo-abonnementstarief waardoor mensen, ongeacht hun inkomen, 19 euro per maand voor een Wmo-voorziening betalen. Winkelhuis: ‘Mensen die voorheen zelf een hulp inhuurden, kloppen er nu voor bij de gemeente aan. Dat kan niet de bedoeling zijn. Het geld wat we hebben, moet terecht komen bij hen die het echt nodig hebben.’

https://m.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/poetshulp-moet-overgeheveld-naar-bijzondere.247843.lynkx

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?