Keuzemenu voor scholen om vertraging in te halen

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

Scholen in het basis- en voortgezet onderwijs krijgen extra handvatten om leerlingen te helpen hun leervertraging in te halen en hun mentaal welbevinden te verbeteren. Het ministerie van Onderwijs presenteerde daarvoor op maandag 10 mei een keuzemenu.

Het keuzemenu is onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs, waarin het kabinet 8,5 miljard euro investeert om leerlingen die geraakt zijn door de coronamaatregelen gelijke kansen te bieden. Met deze aanpak krijgt een gemiddelde school minimaal 700 euro per leerling. Scholen met veel leerlingen met achterstanden krijgen extra geld.

De menukaart kwam tot stand in samenwerking met leraren, schoolleiders, onderwijsorganisaties en wetenschappers. De bedoeling is dat scholen voor het komende schooljaar een plan van aanpak maken waarbij ze interventies kiezen uit het keuzemenu.

Extra lestijd

Scholen kunnen leerlingen die dat nodig hebben bijvoorbeeld extra lestijd bieden of hun schooldag verlengen. Leerlingen kunnen daarnaast een-op-eenbegeleiding van een leraar krijgen, werken in kleine groepen, of in hun eigen tempo leren.

In het keuzemenu staan ook interventies die erop gericht zijn het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen te bevorderen. Verder zijn er interventies die via sport de betrokkenheid van leerlingen vergroten en hun schoolprestaties verbeteren.

Samenhangend plan

Volgens Chaja Deen van het Nederlands Jeugdinstituut geeft de menukaart scholen handvatten om een samenhangend plan van aanpak op te stellen. ‘Het is belangrijk dat scholen geen losse interventies kiezen, maar op basis van een goede analyse interventies selecteren die voor hen van belang zijn. Bij de analyse en aanpak is samenwerking met partners die dicht bij de scholen staan cruciaal, bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden passend onderwijs, schoolbesturen, jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp. Door de bestaande ondersteuningsstructuren te benutten, zorg je dat interventies zijn ingebed in een integrale aanpak en bijdragen aan duurzame ondersteuning van leerlingen, scholen en gezinnen.’

Mentaal welbevinden

Bij de uitvoering van het NPO is aandacht voor mentaal welbevinden essentieel, aldus Deen. ‘Dan hebben we het onder andere over positief in het leven kunnen staan, zelfvertrouwen, geluk, doorzettingsvermogen en energie. Welbevinden bevordert de brede ontwikkeling en dus ook het leren. En andersom: goed onderwijs bevordert het welbevinden van kinderen en jongeren. Het NJi levert hieraan samen met andere kennispartners een bijdrage door kennis op het gebied van welbevinden op school te delen.’

Bron: Ministerie van OCW

https://www.nji.nl/nl/Actueel/Nieuws-uit-het-jeugdveld/2021/Keuzemenu-voor-scholen-om-vertraging-in-te-halen

Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?