De nieuwe route – Anke Siegers

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

Steeds vaker lopen mensen vast in de huidige route naar ondersteuning in het sociaal domein. Met de beste bedoelingen worden er plannen gemaakt voor mensen in plaats van mét de mensen die wakker liggen van de situatie. Betrokkenen ervaren hierdoor dat de situatie niet meer van hen is. Het verlies aan eigenaarschap leidt tot verbroken verbindingen, afstand, wantrouwen en bureaucratie. Dit moet en kan anders.
De Nieuwe Route zorgt voor hernieuwd eigenaarschap over de situatie en de oplossingen bij alle betrokkenen samen. Het is een kanteling in denken, organiseren en doen die leidt tot een gelijkwaardige samenwerking tussen cliënt en organisatie, inwoners en overheid, leefwereld en systeemwereld.
Organisatiepsycholoog en groepsconflictbemiddelaar Anke Siegers houdt zich bezig met het inrichten van een maatschappij waarin samensturing met alle partijen gebruikelijk is. In diverse rollen adviseert en begeleidt ze hierin overheden, organisaties en professionals. Anke is veelgevraagd spreker, leidt grote (conflict) processen, stond aan de wieg van DatisHelder, is ontwikkelaar van de Nieuwe Route en Communityprocessing en is verbonden aan Nederland-Kantelt.
‘Must-read voor gemeenten en organisaties die willen samenwerken met alle betrokkenen rond kwesties in de zorg, het onderwijs, participatie, werk en inkomen’.
Erik Gerritsen, secretaris-generaal ministerie van VWS
‘De Nieuwe Route draagt bij aan een systeemkanteling die hard nodig is binnen het sociaal domein maar ook daarbuiten’.
Jan Rotmans, hoogleraar transities en duurzaamheid
‘Het roer moet om. Het charmante van het boek is dat het niet eenvoudigweg een revolutionaire boodschap kraait, maar op vernieuwende praktijk gebaseerd laat zien hoe het echt anders kan, en wat daarvoor nodig is’.
John Grin, hoogleraar systeeminnovaties,
Universiteit van Amsterdam
‘De Nieuwe Route geeft je nieuwe woorden en nieuwe wegen in het sociaal domein. Een boek dat al tien jaar geleden geschreven had moeten worden’.
Niels Schuddeboom, @Shakingtree,
organisatieadviseur en ervaringsdeskundige
‘De Nieuwe Route is een boek dat laat zien waar het in de grote transformaties binnen het sociaal domein en daarbuiten de komende jaren om draait’.
Gert Jan Slump, criminoloog
‘Ook de bestuurder moet durven loslaten bij de start van een Nieuwe Route. Ik ben er van overtuigd dat uiteindelijk de zorg zo menselijker is en minder kost’.
Cees Vos, Wethouder Sociaal domein
Anke Siegers legt in De Nieuwe Route prachtig een aantal klassieke antropologische thema’s in ons zorgsysteem bloot: macht, status en reciprociteit. Voer voor antropologen dus!
Annewiep Bloem, antropoloog
Haar manier van denken is dynamisch en passend in deze nieuwe tijd waarin ’turnen’ het keywoord is. Echt een boek dat je in een team gebruikt, als onderlegger en inspiratiebron.
Candida Kalf, teammanager WELLZO welzijnswerk
In dit vlot leesbare boek legt Anke Siegers uit hoe eigenaarschap teruggelegd kan worden waar het hoort, namelijk bij de burger en zijn omgeving. Regie voeren en verantwoordelijkheid nemen staan daarbij centraal.
Corien van Stam, Social Worker
We zagen door de Nieuwe Route dat mensen met een hulpvraag tot veel meer in staat waren dan wij aanvankelijk dachten.
Tineke van de Vliert, teamleider gebiedsteams
Feilloos en vol geduld ontrafelt Anke de valkuilen van collectief veranderen en toont ons een andere weg.
Marjet van Houten, senior adviseur Participatie, Movisie

Ontdek meer

Daniel Kahneman - Ruis
Boekentip

Ruis

Leestijd: < 1 min. Daniel Kahneman – Ruis Nederlandse editie van NOISE – Waarom we zo vaak verkeerde beslissingen nemen, en hoe we dat

Lees verder »
Boekentip

Deep Democracy

Leestijd: 2 min. Herken je dat? Dat mensen ‘ja’ zeggen en ‘nee’ doen? Dat een democratisch genomen besluit door bijna de helft van

Lees verder »

Volledig overzicht bekijken?