Nu Niet Zwanger (NNZ) in Drenthe

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

Nu Niet Zwanger (NNZ) is een preventief en vrijwillig programma. Het biedt ondersteuning en zorg op maat aan kwetsbare mensen bij het maken van een bewuste keuze over het moment van hun kinderwens. Dit moet voorkomen dat zij onbedoeld zwanger raken. Professionals bieden hiervoor actief begeleiding, beginnend bij een gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Vrouwen en mannen die begeleiding krijgen, zijn door hun complexe problematiek vaak al in beeld bij hulpverlening.

Voor wie NNZ bedoeld is:
Nu Niet Zwanger (NNZ) is een preventief en vrijwillig programma. Het biedt ondersteuning en zorg op maat aan kwetsbare mensen bij het maken van een bewuste keuze over het moment van hun kinderwens. Dit moet voorkomen dat zij onbedoeld zwanger raken. Professionals bieden hiervoor actief begeleiding, beginnend bij een gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Vrouwen en mannen die begeleiding krijgen, zijn door hun complexe problematiek vaak al in beeld bij hulpverlening.

Al 150 Nederlandse gemeenten doen mee aan het programma. In Drenthe doen 7 gemeenten mee: Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, De Wolden, Emmen, Hoogeveen en Midden-Drenthe.

Persoonlijke benadering
Uitgangspunt van het programma is maatwerk en een proactieve persoonlijke benadering. Professionals beginnen zelf het gesprek of iemand nu wel, of nu niet zwanger wil worden. Bijvoorbeeld met de vraag: “Wat zou een zwangerschap op dit moment voor jou betekenen?”. Daarbij wordt zorgvuldig aandacht besteed aan 5 determinanten die daarin bepalend zijn: kennis, verantwoordelijkheid, leefomgeving, emotie en geld.

Hoe is NNZ georganiseerd in Drenthe?
Alle hulpverleningsinstellingen in de deelnemende gemeenten hebben een NNZ-aandachtfunctionaris aangesteld. Er zijn 50 functionarissen op dit moment. Zij houden NNZ op de agenda van collega’s en signaleren hoe NNZ in de bestaande werkwijzen geïntegreerd kan worden. De aandachtfunctionarissen zijn getraind in de methodiek en doen mee aan intervisiebijeenkomsten waar casuïstiek besproken wordt. Er is een inhoudelijk coördinator NNZ in Drenthe om de trainingen en intervisie te organiseren. Dit wordt gedaan door Gea Knoops. Daarnaast ondersteunt zij bij complexe casuïstiek, onderhoudt zij het netwerk en biedt ondersteuning bij het financieren van anticonceptie.

91 opgeschaalde casuïstiek
In Drenthe gaan aandachtsfunctionarissen en hulpverleners met kwetsbare mensen in gesprek over hun mogelijke kinderwens. Hierdoor hebben veel kwetsbare inwoners al een bewuste keuze kunnen maken. In bepaalde situaties wordt ook een inhoudelijk coördinator betrokken. Deze zorgt voor ondersteuning bij gespreksvoering, inzet van het netwerk voor medische zorg, financiën en eventueel voor de juiste follow up. Sinds de start van het programma is de inhoudelijk coördinator 91 keer ingezet. Wanneer er gekozen wordt voor anticonceptie wordt er overwegend vaak gekozen voor een spiraal opgevolgd door het hormoonstaafje. Ook zijn er deelnemers die kiezen voor sterilisatie.

Meer weten over Nu Niet Zwanger dat kan via onderstaande link.

https://www.nunietzwanger.nl/

Afbeelding van Pexels via Pixabay

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?