Integraal samenwerken in het sociaal domein

Expertise team

Bij integraal samenwerken in het sociaal domein, staat de mens centraal; de mens in wat hij nodig heeft aan ondersteuning, faciliteiten of daadwerkelijke hulp. Dus niet de regel (” waar ben jij van”) maar de behoefte van de ander.

Integraal samenwerken betekent dat je allereerst weet, waar jij van bent; wat zijn als professional jouw taken en mogelijkheden? En als iets buiten je mogelijkheden of taken valt, dan loop je met de ander, “de mens met zijn vraag” mee naar de juiste persoon die wel hulp kan bieden. Voor integrale samenwerking is een belangrijke afstemming (wie doet wat) noodzakelijk, alswel de intentie om gezamenlijk, de juiste zorg of dienstverlening te realiseren.

Zodra je het besef hebt, dat je collega’s andere afdelingen of instanties nodig hebt voor een vraagstuk, begint mogelijk de echte uitdaging; hoe stem je dat dan op elkaar af en blijf je in contact? Hier geven we graag een 10tal tips voor:

10 tips voor Integraal samenwerken in het sociaal domein;

1. Wees je bewust van de verschil in perspectieven. Je kijkt deels vanuit een bril van de organisatie waar je voor werkt; dat is bij de ander ook zo. Ben jij bijvoorbeeld een consulent t.a.v. inkomen of de participatiewet dan heb je een ander kader dan de hulpverlener van GGZ. Samen heb je echter wel een opdracht uit te voeren, waarin je elkaars expertise goed kunt gebruiken.


2. Ga open en nieuwsgierig het gesprek aan over evt verschillen in perspectief. bevraag elkaar “wat zie jij of hoe kijk jij er tegen aan.” Nieuwsgierig zijn en de dialoog aangaan is van belang. Hiermee investeer je in een samenwerkingsrelatie en heb je meer begrip voor elkaars werk, standpunten en gedachtengang. Door open en nieuwsgierig te zijn, voorkom je dat je gaat invullen voor de ander. In het sociaal domein, horen we binnen de ketensamenwerking van professionals ook wij-zij geluiden, ja maar..die organisatie… hoor jij het ook? Probeer de tijd te nemen, om even het contact te leggen, om verbindingen te realiseren.


3. Gebruik je professioneel statuut of de beroepscode. Binnen het sociaal domein hebben we bijna dezelfde beroepscode/ professioneel statuut daar verschilt niet zo veel in: leg die er eens naast en ga aan de hand van het statuut in gesprek. Welke nieuwe inzichten doe je dan op?


4. Wees je bewust van de gezamenlijke intenties. Als professional binnen het sociaal domein wil je allemaal dat het goed gaat met de cliënt of inwoner, je hebt alleen een andere overtuiging “hoe” als je dat realiseert kun je makkelijker over het hoe in gesprek.


5. Stel je in de samenwerking lerend op “ ik ben oké – jij bent oke”. Leren van elkaars expertise, vergroot je eigen vaardigheden en draagt er zorg voor dat je de inwoner sneller kunt helpen.


6. Wees je bewust van invloed, waar mag ik iets van te vinden? En waar niet? Veroordeel je collega niet, maar ga het gesprek aan over wat je graag anders zou willen zien. Bespreek welke wens tot verandering in samenwerking je hebt en kijk hoe je daar samen oplossingen voor kunt vinden.


7. Ga in gesprek over evt. misstanden en verschil in visie. Contact, maakt het makkelijker om sneller afspraken te maken, sneller hulp in te zetten en van elkaar te leren.

8. Organiseer ontmoetingen. Zorg ervoor dat je elkaar af en toe treft. Als het door de organisatie niet gefaciliteerd wordt, kun je dit zelf als onderdeel van je werkzaamheden organiseren? De inwoner heeft er baadt bij dat jij een goede afstemming en samenwerking in de keten hebt.

9. Beraad. Organiseer bij complexe vraagstukken een moreel beraad. als je complexe casuïstiek hebt is het zeer interessant om de belangen en inzichten van iedereen naast elkaar te leggen. Investeer in een beraad, waarbij je dit kunt realiseren. Gezamenlijk ga je vanuit verschillende disciplines en mogelijkheden het gesprek aan en kom je zeer waarschijnlijk tot een gezamenlijk besluit. Dit is niet bij elke casus mogelijk, maar als er complexe vraagstukken zijn, is het van groot belang van elkaar te leren en bewust te zijn van de ethische aspecten van je werkzaamheden.

10. Samen mens zijn. Accepteer dat we leren, leren van elkaar en zoekend zijn in de juiste afstemming en verbinding. Ga samen leren….

Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *