De succesformule van Team 050

Delen op Social Media

Leestijd: 5 min.

22-01-2020

Op zoek naar successen, inspiratie en innovatie gaan we elke week op bezoek bij gemeenten en organisaties. Ditmaal mochten we Team 050 interviewen over hun vraagstukken, innovaties en inspirerende pedagogische werkwijze. Dit verhaal verdient het om gedeeld te worden. Welke lessen kunnen andere organisaties en gemeenten trekken uit dit verhaal? Wat werkt goed bij Team 050 en wat willen ze nog ontwikkelen?

In een inspirerend kantoorpand met frisse energie ontmoeten we Lisette Sloots – eigenaar Team 050 en Carina de Bruine – directeur bedrijfsvoering Team 050. Team 050 had 10 jaar geleden de doelstelling om zich te richten op kinderen en jongeren die zorg, begeleiding of ondersteuning nodig hebben om ze zo gewoon mogelijk deel te laten nemen aan de maatschappij. Dat betekent dat ze extra inzetten om kinderen op school te kunnen houden en te begeleiden. Team 050 sluit aan bij de leefwereld van het kind en doet zo min mogelijk aan “schotten”. Immers het leven van kinderen bestaat niet uit schoten, maar uit leefwerelden en in die werelden moet je als hulpverlener zijn en naast het kind en gezin gaan staan.

Van niks naar rechts: Lisette Sloots, Mandy Peper, Carina de Bruine en Summer Koster

Inmiddels is Team 050 een professionele organisatie die jeugdigen en gezinnen begeleid in hun dagelijkse leven en bij onderwijs en jeugdhulp vraagstukken. Dat is een succes formule gebleken. Ze begeleiden meer dan 1000 kinderen en hebben ongeveer 700 begeleiders in dienst.

Welke successen weet Team 050 te bewerkstelligen?

  • Team 050 heeft normaal nadenken als motto: #doedan. Als er iets nodig is dan gaan ze op zoek naar manieren om het te doen. De begeleiders van team 050 voelen zich verantwoordelijk voor dat extra stapje en daar worden ze door hun organisatie in gesteund en gefaciliteerd. Een voorbeeld uit de praktijk: een jongere had tijdelijk een pleeggezin nodig, de begeleider die al betrokken was heeft zich hiervoor aangeboden en dit is uiteindelijk gefaciliteerd. I.p.v. de zorg elders beleggen of bang zijn voor belangenverstrengeling, vind de organisatie het belangrijk dat er wordt gedaan wat nodig is.
  • Team 050 start de dag met positieve aandacht. Iedereen wordt dagelijks gestimuleerd om successen te delen en stil te staan bij complimenten. Een vast moment, waarin je elkaar ontmoet en waarin er aandacht is om te groeien en te ontwikkelen.
  • Team 050 voelt zich als organisatie verantwoordelijk om iets te doen aan de tekorten in het sociaal domein. Team 050 wil op innovatie wijze bezig zijn om te kijken hoe ze een bijdrage kunnen leveren.

Wat maakt team 050 uniek?

Team 050 heeft nauwe contacten met HBO opleidingen en universiteiten. Om al vroeg in de carrière van toekomstige jeugdprofessionals en gedragswetenschappers, innovatieve sociale professionals te vinden en te begeleiden bij het vak. Ze dragen hiermee bij de start van de loopbaan al bij aan visievorming, een vorm van ontschoten en het opdoen van ervaring voor professionals.

Ook zijn ze altijd op zoek naar ” hoop” ieder mens, iedere jeugdige en ieder gezin heeft Hoop nodig om te kunnen ontwikkelen. Dat staat in onze begeleiding centraal.

Carine de Bruine: Team 050 is gestart met doen wat nodig is, we sluiten aan bij het aanboren van mogelijkheden. Hoop op verandering voor het gezin. We sluiten aan bij de leefomgeving van het kind, ondanks dat dit soms in financiering ingewikkeld is kiezen we er wel voor om te doen wat nodig is, bijvoorbeeld begeleiding bieden op school en thuis want dat is wat het gezin en kind van ons vraagt.

Lisette Sloots: We voelen die verantwoordelijkheid om aandacht te geven aan de voorkant, we zorgen voor een goede match tussen hulpverlener en kind. Eigenlijk kiest het kind de professional.

Er is sprake van gelijkwaardigheid ipv de expert rol. Het meeste succes dat we kunnen realiseren start bij het begin: de match tussen hulpverlener en kind (de persoon maakt het verschil). Hier steken we veel energie in. En dat levert resultaat. We hebben een hoge klant tevredenheid, we hebben lage tarieven, we hebben positieve uitkomsten en we hebben een goed draaiende organisatie die samenwerkt, meedenkt en werkt vanuit de essentie en bedoeling voor jeugdigen en kinderen die hulp nodig hebben.

Onze lijfspreuk is #doedan.

Hoe zetten we deze successen om in een formule die voor onze organisatie werkt?

  • We investeren in een match. – we hebben een systeem ontwikkelt waarin de klik ontstaat. Zoals er specifieke hobby’s .
  • We bepalen samen met het team een paar hoofddoelen uit. Ons jaar plan is zichtbaar in de keuken, waar iedereen koffie komt halen en dat zijn dus geen grote documenten of dossiers maar voor iedereen zichtbaar.
  • Vanuit samenwerken wordt er gekeken naar wat echt nodig is. Er wordt gekeken naar de menselijke maat. Een voorbeeld is dat er een noodoplossing voor een jongere gevonden moest worden en de begeleider aanbood om tijdelijk pleeggezin te worden. We hebben de professional daarin gesteund en ook haar empathie gecomplimenteerd.
  • We starten elke ochtend met een dagstart, we bespreken elke ochtend toppers en floppers en besteden dan ook aandacht aan complimenten en successen. We investeren hiermee in een positieve dagstart. Dit zorgt ook voor hele korte lijnen ipv lange e-mails en bureaucratische processen.
Voorbeeld van het jaarplan, die in de keuken hangt en voor iedereen altijd inzichtelijk is. Geen dossiers in het bureaula maar zichtbaar en overzichtelijk, voor iedereen in te zetten waar we staan en waar we naar toe gaan.

Vraag van Team 050 aan andere organisaties en professionals

Het komende jaar willen we ons meer oriënteren op de rol van vrijwilligers en netwerk rondom gezinnen. We horen graag meer over innovatieve oplossingen en zijn op zoek naar de rol van vrijwilligers en hoe we het netwerk rondom kinderen en jongeren ook uit de jeugdzorg kunnen halen en houden. Dit is dan ook een uitnodiging om eens contact met ons op te nemen als je al mooie ervaringen of praktijkvoorbeelden hebt, waar wij van kunnen leren.

Wat kan Team 050 bieden?

We bieden de juiste zorg voor een laag tarief, dit heeft er toe geleid dat we een financieel gezonde organisatie hebben weten neer te zetten waarin we een hoge klanttevredenheid hebben en een verschil te maken in de jeugdzorg. Naar ons idee is dit de essentie van de transformatie en decentralisatie geweest. We zijn hier trots op en werken hard om dit te realiseren. Dit doen we als organisatie (zo is ons verzuim ook maar 0,5procent) als personen en als professional. Iedereen is welkom om vragen te stellen over de mogelijkheden en ontwikkelingen die Team 050 doormaakt.

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?