Een LVB-levensloopstudie in het strafrecht en de zorg

Delen op Social Media

Leestijd: < 1 min.

Het is de vraag of het strafrecht wel de beste manier is om te reageren op delicten van licht verstandelijk beperkte verdachten. Want de terugval is hoog onder deze groep verdachten en zij krijgen vaak te maken met meerdere problemen, blijkt uit een levensloopstudie van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR), waarover Marigo Teeuwen van het NSCR schrijft op Secondant.

De laatste 10 jaar neemt het bewustzijn over de oververtegenwoordiging van licht verstandelijk beperkte (LVB) personen in het strafrecht toe. Onderzoek laat zien dat bij delinquente personen ongeveer 30% tot 50% LVB of zwakbegaafd is. LVB’ers zijn relatief ondervertegenwoordigd in de vrijwillige hulpverlening. Dat heeft onder meer te maken met een gebrekkige zelfreflectie, wat een kenmerk van de LVB-groep is. Zij vinden dat ze geen probleem hebben.  

Levensloop van LVB’ers

Tot nu toe was onbekend welke gevolgen contacten met het strafrecht op de verdere levensloop van LVB’ers hebben. Daarom heeft het NSCR een LVB-Levensloopstudie gedaan. Daarin worden de ontwikkelingen gevolgd in het leven van 120 licht verstandelijk beperkte jongeren die in 2009 een jeugdreclasseringsmaatregel hebben afgerond van minimaal 1,5 jaar. De jongeren zijn gevolgd in de periode 2009-2018.

Terugval in criminaliteit

Uiteindelijk blijkt dat over de periode 2009-2018 68% heeft gerecidiveerd. Een van de doelen van het strafrecht – het voorkomen hiervan – blijkt bij ongeveer 2/3 van de onderzoeksgroep niet te worden bereikt.

https://wegwijzerjeugdenveiligheid.nl/actueel/een-lvb-levensloopstudie-in-het-strafrecht-en-de-zorg

Afbeelding van 3D Animation Production Company via Pixabay

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?