Factsheet Familiegroepsplan beschikbaar

Delen op Social Media

Leestijd: < 1 min.

Het familiegroepsplan is een belangrijk instrument in de Jeugdwet. Daarin is vastgelegd dat gezinnen de mogelijkheid krijgen een familiegroepsplan op te stellen, samen met familie, vrienden en anderen uit de sociale omgeving van de jongere. Hierover is nu een factsheet beschikbaar.

De Jeugdwet beoogt dat gezinnen zoveel mogelijk zelf (en met hun netwerk) problemen in de opvoed- en opgroeisituatie aanpakken. Daarbij voeren ouders en jeugdigen de regie over de hulp die zij nodig hebben.

Factsheet

De factsheet beantwoordt vragen als:

  •     Wat is een familiegroepsplan?
  •     Wat staat in de Jeugdwet over het familiegroepsplan?
  •     Welke vormen zijn er voor het opstellen van het familiegroepsplan?
  •     Hoe ondersteunt de gemeente het maken van het familiegroepsplan?
  •     Wat betekent het familiegroepsplan voor de gemeentelijke toegang?
  •     Wat betekent het familiegroepsplan voor aanbieders?
  •     Wat is de rol van het familiegroepsplan bij gesloten plaatsingen?

De factsheet verscheen in 2016 als uitgave van de VNG, NJi en de ministeries van VWS en VenJ. In augustus 2017 is een aanpassing gedaan.  

Meer informatie

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?