Fries preventie akkoord in de maak

Delen op Social Media

Leestijd: < 1 min.

In navolging van het Nationaal Preventieakkoord, dat inzet op vermindering van overmatig alcoholgebruik, roken en overgewicht, worden er nu stappen gezet om gezamenlijk te komen tot een Fries preventieakkoord. 

‘Natuurlijk doen we al aan preventie’, zegt wethouder Hanneke Zonderland uit Weststellingwerf. Zij is portefeuillehouder vitaliteit in het bestuur van GGD Fryslân. ‘De bedoeling van het preventieakkoord is te komen tot een samenhangende aanpak met zoveel mogelijk integratie van wat er al gebeurt: de programma’s Nuchter over Gewicht, Nuchtere Fries, Rookvrije Generatie, Friese beweegakkoord, Kansrijke start, Gezonde School, GIDS aanpak, JOGG en fysieke leefomgeving’. 

Het preventieakkoord gaat uit van de levensloopgedachte waarbij de bestaande programma’s nog meer op elkaar worden afgestemd, gekeken wordt naar life events en leeftijdsgroepen.

GGD Fryslân is de trekker van het proces. In het najaar 2019 moet het procesvoorstel klaar zijn zodat begin 2020 een handtekening onder een bestuurlijk akkoord kan worden gezet.

Ondersteuningsprogramma Lokale Preventieakkoorden

De GGD krijgt ondersteuning via het Ondersteuningsprogramma Lokale Preventieakkoorden. 

Wilt u ook aan de slag met een Lokaal Preventie Akkoord? Bekijk de meer informatie op vng.nl.

Bron: www.vng.nl

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?