Gezocht: organisaties die betere lokale samenwerking willen met mantelzorgers en vrijwilligers

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

Voor het programma In voor mantelzorg-thuis zijn Movisie en Vilans op zoek naar organisaties die in hun werkgebied, regio of gemeente, de samenwerking voor en met mantelzorgers en vrijwilligers willen verbeteren. Zij krijgen twee jaar lang begeleiding, terwijl ze in de praktijk, samen met andere lokale organisaties, aan de slag gaan met verbeteracties.

Anita Peters, programmamanager: ‘Ouderen wonen langer thuis en familie, buren en vrienden bieden waar nodig zorg en ondersteuning. Zij willen dat graag goed doen én de zorg kunnen volhouden. Hiervoor is goede lokale samenwerking essentieel. Daarom is dit programma opgezet: We willen graag in de praktijk de samenwerking tussen mantelzorgers en beroepskrachten, tussen beroepskrachten en vrijwilligers, tussen zorg- en welzijnsorganisaties en met de gemeente verbeteren. Zo kunnen we ervoor zorgen dat mantelzorgers het zorgen kunnen volhouden en vrijwilligers plezier houden in hun werk.’

Lerende praktijken

De opzet van het programma In voor mantelzorg-thuis is om met elkaar aan de slag te gaan in lokale lerende praktijken. In zo’n lerende praktijk participeren deelnemers uit verschillende organisaties met een werkgebied op wijk, lokaal of regionaal niveau. Dit kunnen partijen zijn met wie al een samenwerking is of partijen die graag een samenwerking willen starten. Gezamenlijk pakken de organisaties een vraagstuk op rondom mantelzorg, gebaseerd op een urgent vraagstuk vanuit het lokale werkgebied. Een traject duurt twintig maanden. Er is plaats voor tien van deze lerende praktijken in Nederland. De eerste intakegesprekken zijn in de loop van april. De voorbereidingen starten nog voor de zomer.

Wat levert een lerende praktijk op?

  • Je werkt actief samen met relevante stakeholders, wellicht voor een deel nieuwe contacten, op een inhoudelijk vraagstuk waarbij de samenwerking met informele zorg is verbeterd.
  • Je verrijkt je kennis over aanpakken voor samenwerking met mantelzorgers.
  • Je ontwikkelt een aanpak voor lokale samenwerking voor het oplossen van (actuele en toekomstige) vraagstukken op het gebied van de samenwerking met mantelzorg.
  • Je maakt inzichtelijk wat het effect is van je inspanningen vanuit het perspectief van mantelzorgers, vrijwilligers en professionals.

Begeleiding

De organisaties krijgen begeleiding van een duo van thema-coördinatoren – werkzaam bij de kennisinstituten van Movisie en Vilans – voor één dag in de week. Zij hebben kennis over jouw vraagstukken en de mogelijke oplossingen daarvoor en beschikken over (praktijk)kennis over duurzaam leren en implementeren. Je betaalt niets voor deelname aan In voor mantelzorg-thuis, maar je investeert wel tijd en menskracht.

In voor mantelzorg-thuis is een vervolg op het eerdere programma In voor mantelzorg. Ook toen kregen organisaties begeleiding bij het verbeteren van de samenwerking met mantelzorg. Deze keer richt het programma zich op informele zorg voor ouderen in de thuissituatie, duurt het programma langer en is ook de samenwerking met vrijwilligers onderdeel van de verbeteringstrajecten.

Het programma In voor mantelzorg–thuis is onderdeel van het programma Langer Thuis en wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.

Interesse?

Kijk voor meer informatie op www.invoormantelzorg.nl, stuur een mail aan ivm@movisie.nl of bel met Alana Nanlohy, programma-assistent In voor mantelzorg-thuis (06 55440614).

www.movisie.nl

Ontdek meer

Boekentip

De avonden

Leestijd: < 1 min. ‘Een schitterende collage van scherpe waarnemingen, grappige innerlijke monoloog en haarzuivere dialoog. Het beneemt de lezer de adem, tot de

Lees verder »

Volledig overzicht bekijken?