Jongerenpanel adviseert overheid bij aanpak dakloosheid

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

Niemand weet beter wat er nodig is om dak- en thuisloze jongeren goed te helpen, dan de jongeren zelf. Daarom is een jongerenpanel onderdeel van het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren. Tien jongeren die zelf ervaring hebben met dak- en thuisloosheid kijken kritisch mee met het Actieprogramma en geven waardevolle input. 

Een belangrijke doelstelling van het Actieprogramma is dat geen enkele jongere meer op straat slaapt of langer dan drie maanden in de opvang verblijft. Het jongerenpanel helpt mee deze doelstelling te behalen door kritisch mee te kijken, mee te denken en oplossingen aan te dragen. Ze gaan in gesprek met andere jongeren en professionals over thema’s die het leven van dak- en thuisloze jongeren raken en initiëren projecten. Tegelijkertijd werken de jongeren in het panel aan hun eigen toekomst en het ontwikkelen van hun talenten. 

In onderstaande video’s vertellen een aantal leden van het jongerenpanel over de problemen waar dak- en thuisloze jongeren tegenaan lopen én geven ze hun kijk op hoe deze problemen opgelost kunnen worden. 

Jongerenregisseur

Een van de uitgangspunten van het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren is dat jongeren die begeleiding ontvangen vanuit de Jeugdwet of de Wmo 2015 één aanspreekpunt moeten hebben die op alle levensgebieden de benodigde hulp coördineert. De jongerenregisseur geeft invulling aan deze rol. Een jongerenregisseur brengt de behoeften van een jongere in beeld en gaat daar vervolgens mee aan de slag door het netwerk van de jongere te betrekken en/of gepaste zorg en ondersteuning te regelen. In deze video vertelt Luisa vanuit haar eigen ervaring wat de jongerenregisseur voor haar betekent heeft. 

Schulden

Veel jongeren raken dak- of thuisloos als het gevolg van schulden. Het Actieprogramma wil daarom dat gemeenten en andere partijen schulden vroegtijdig signaleren, zodat schuldhulpverlening op tijd kan worden ingezet. In deze video legt Lisa uit waarom het zo belangrijk is om jongeren in een vroeg stadium te helpen met het oplossen van hun schulden.

Briefadres

Een woonadres is nodig om een uitkering aan te vragen, je in te schrijven bij woningbouwcorporaties, een zorgverzekering af te sluiten of een ID-bewijs aan te vragen. Maar hoe gaat dat als iemand geen woonadres heeft? Het Actieprogramma stelt dat iedere Nederlander die geen woonadres heeft maar wel in Nederland verblijft ingeschreven dient te zijn in de Basisregistratie Personen (BRP) op basis van een briefadres. In de onderstaande video vertelt Kelly waarom het zo belangrijk is dat gemeenten handelen op basis van vertrouwen in plaats van wantrouwen bij het toekennen van zo’n briefadres.

24 -uurs opvang

Het verblijven in de nachtopvang zorgt voor veel stress en een gevoel van onveiligheid voor jongeren. Een 24-uurs opvang kan hiervoor de oplossing bieden. Het Actieprogramma zet in op de aanwezigheid van passende opvang voor jongeren. In de deze video vertelt Josephine waarom een 24-uurs opvang zo belangrijk is.

Toegang tot zorg

Een ander belangrijk uitgangspunt van het Actieprogramma is dat iedere jongere recht heeft op toegang tot passende zorg. In de onderstaande video pleit Femke voor goede, overzichtelijke informatievoorziening voor dak en thuisloze jongeren, zodat ze een helder beeld krijgen van alle mogelijkheden die er zijn op de weg naar herstel.

De filmpjes bij de tekst bekijken kan via onderstaande link.

https://www.iedereenondereendak.nl/aanpak-dakloosheid/jongeren/jongerenpanel-adviseert-overheid-bij-aanpak-dakloosheid

Afbeelding van Free-Photos via Pixabay

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?