Gezondheid is ook goed voor de economie

hands-2906458_1280

10 december 2020

Bijlage ‘Gezondheid, 10 december 2020, Het Financieele Dagblad

Interview met Karen van Ruiten, Programmahoofd Alles is Gezondheid

Door de COVID-19 pandemie zien we meer dan ooit het belang van welzijn en goede gezondheid. Niet alleen voor het individu, maar ook voor de economie. Hierin is echter nog wel wat werk aan de winkel.

In de huidige wereld zijn economische prikkels namelijk niet altijd bevorderlijk voor de gezondheid, aldus Karen van Ruiten, teamhoofd van Alles is Gezondheid. “Als we kijken naar de huidige economie en totstandkoming van het BBP dan zien we dat er nu aan ongezonde producten, ziekte en zorg vaak meer verdiend wordt dan aan het stimuleren van gezondheid. Een simpel voorbeeld is de farmacie. Die hebben hele nuttige medicijnen voor mensen die ziek zijn, maar het zou natuurlijk nog veel beter zijn als we bepaalde ziektes kunnen vermijden. Qua structuren en stelsels wil je daarin naar een duurzame toekomst met elkaar. Als we samen zeggen dat we die shift willen maken naar meer gezondheid moeten we daarvoor ook randvoorwaarden en financiële prikkels realiseren. Binnen de zorg en binnen de maatschappij.”

Om echt een positieve impact op de gezondheid te realiseren, is er dus nog wel werk aan de winkel. “Daarvoor is een hoop samenwerking nodig”, vertelt Van Ruiten. “Er is niet één organisatie die gezondheid in de toekomst kan verbeteren, dat kunnen we alleen samen doen. Met inzet vanuit overheden, inzet vanuit de zorg, maar ook vanuit het onderwijs, werkgevers en organisaties. Als we alle kinderen de basis al kunnen leren, dan kan dat behoorlijk helpen.”

Ook het sociale aspect is hierbij relevant, stelt Van Ruiten. “Momenteel is er een verschil van acht jaar in de levensverwachting van bevolkingsgroepen, bijvoorbeeld afhankelijk van inkomen en opleiding. Bepaalde groepen kunnen we dus ook op een andere manier benaderen en daar zien we al mooie voorbeelden van. Voor een alleenstaande moeder met schulden is een een gezonde salade bij lunch niet of lastig haalbaar, die heeft wel iets anders aan haar hoofd. Door samen te werken kunnen we zorgen dat voor deze groepen de gezonde keuze ook een gemakkelijke keuze kan zijn.”

En als we dat dan doen, dan kan dat enorm positieve gevolgen hebben. “Voor mensen zelf natuurlijk, maar ook voor onze economie”, vertelt Van Ruiten. “Als we in de toekomst inzetten op healthy human capital, dan kunnen we als Nederland succesvol blijven dat ondernemen en innoveren. Want uitval door gezondheidsklachten is voor niemand wenselijk. Gezonde kinderen op school en gezonde mensen op werk en in de wijken, daar hebben we samen een collectieve verantwoordelijkheid.”

Afbeelding van Sabine van Erp via Pixabay

Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

GEZONDHEID
Shaaneequa Peper

Kindcheck

De kindcheck is onderdeel van stap 1 van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarom is de kindcheck verplicht voor iedereen die onder de Wet

Read More »