Grip op herstel na verward gedrag

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

Voor mensen die een periode van verwardheid hebben gehad is het vaak een uitdaging om weer mee te draaien in de samenleving. Ook is het voor hen vaak moeilijk om op alle leefgebieden structuur op te bouwen. Het is dan belangrijk dat mensen goede ondersteuning krijgen; dat de zorg en ondersteuning aansluit op hun situatie, wensen en mogelijkheden en dat naasten worden betrokken.

In het toezichtonderzoek ‘Grip op herstel na verward gedrag’ doen wij onderzoek naar herstelgerichte zorg en ondersteuning voor mensen die door ggz-problematiek verward zijn geweest. Met dit toezichtonderzoek willen wij bevorderen dat deze mensen resultaatgerichte en samenhangende zorg en ondersteuning krijgen die bijdraagt aan het persoonlijk, sociaal en maatschappelijk herstel.

Brede benadering van herstel

Verschillende domeinen spelen een rol in herstelgerichte zorg en ondersteuning. Denk aan de gezondheidzorg, werk en inkomen, maatschappelijke ondersteuning, wonen en justitie. We bekijken of die domeinen er samen en als het kan ook samen met naasten in slagen passende, samenhangende en resultaatgerichte zorg en ondersteuning te bieden. Met ons toezicht stimuleren wij regionale en lokale partijen om gezamenlijk te investeren en de aanpak te verbeteren.  Die aanpak moet vorm krijgen op lokaal niveau, gericht op de wijk, waar de inwoner zorg en ondersteuning vindt bij het herstel.

In ons toezicht betrekken wij zo veel mogelijk organisaties uit de verschillende domeinen. Ook zijn (professioneel) ervaringsdeskundigen betrokken in alle fases van het onderzoek. Zij weten als geen ander wat er nodig is voor een integrale en persoonsgerichte aanpak binnen het sociaal domein. Het toezicht wordt in overleg met Wmo-toezichthouders voorbereid en als het kan met hen uitgevoerd. Verder stemmen we ons toezicht af met het Toezicht op de Ambulante ggz  (TAG) van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Rode draden uit de onderzoeken zullen wij onder de aandacht brengen bij betrokken partijen, waaronder de verantwoordelijke ministeries.

Illustratie met de partijen die betrokken zijn bij herstel na verward gedrag
Beeld: TSD

Onderzoek en resultaten

In de afgelopen jaren hebben we in vier gemeenten onderzoek gedaan.
Het eerste onderzoek was een pilot in Veldhoven die was gericht op herstelgerichte ondersteuning in de toeleiding naar dagbesteding. We keken wat er volgens de cliënten en professionals nodig is om de toeleiding van (vroegere) ggz-cliënten naar dagbesteding goed te laten verlopen en wat er beter kan. De onderzoeksopzet en de resultaten zijn te lezen in de rapportage ‘Doen wat nodig is’.

In de gemeente Arnhem, Lelystad en Midden-Drenthe hebben we ons onderzoek uitgebreid. Hier onderzochten we ook de inzet van zorg en ondersteuning op de verschillende leefgebieden. De resultaten van het onderzoek in Arnhem zijn samengevat in een infographic. De onderzoekresultaten van Lelystad worden naar verwachting begin 2021 bekend gemaakt en de resultaten van Midden-Drenthe worden in het voorjaar van 2021 verwacht.

https://www.toezichtsociaaldomein.nl/onderzoeken-en-instrumenten/grip-op-herstel-na-verward-gedrag

Afbeelding van shauking via Pixabay

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?