Het Centrum Seksueel Geweld maakt vlogs voor mensen met een verstandelijke beperking, hun professionals en hun ouders

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

Wat is seksueel misbruik? Wat kan helpen als je seksueel misbruikt bent? Kun je wat doen om je te beschermen tegen seksueel misbruik? Allemaal vragen van mensen met een (licht) verstandelijke beperking die te maken hebben (gehad) met seksueel misbruik. Op de website van het Centrum Seksueel Geweld en op haar YouTube-kanaal is vanaf vandaag speciaal voor deze doelgroep een serie vlogs te vinden. Ook zijn er vlogs beschikbaar voor professionals en ouders/naasten.

Mensen met een (licht) verstandelijke beperking zijn de meest kwetsbare doelgroep als het gaat om seksueel misbruik. ‘Zij worden 3 tot 5 keer vaker slachtoffer van seksueel geweld dan mensen in de gewone populatie’, vertelt klinisch psycholoog en orthopedagoog Aafke Scharloo. Scharloo is expert op het gebied van seksueel misbruik van mensen met een verstandelijke beperking en geeft in de vlogs antwoord op de vragen van slachtoffers, professionals en ouders.

Onderzoek geeft aan dat 61% van de vrouwen met een verstandelijke beperking seksueel is misbruikt. ‘Dat we nu met deze serie vlogs komen, is belangrijk’, zegt Scharloo. ‘Deze doelgroep maakt het vaker mee dan ieder ander. Dit terwijl er op preventiegebied helemaal niet zo veel voor ze is. Ze worden een beetje vergeten. Met deze vlogs hopen we een start te maken naar meer. Meer inhoud en meer aandacht voor deze doelgroep. Nu staan we erbij en kijken we ernaar. Dat moet anders.’

Vooroordelen

Ook voor zorgprofessionals en ouders van mensen met een (licht) verstandelijke beperking is er weinig informatie over seksueel misbruik onder deze doelgroep. ‘Zorgverleners zijn belangrijke signaleerders’, zegt Scharloo. ‘Maar er is onder hen nog altijd veel handelingsverlegenheid op dit thema, om maar niet te spreken over de vooroordelen. Moet je mensen met een beperking wel geloven als ze zeggen dat ze zijn misbruikt? Hebben mensen met een beperking eigenlijk wel last van seksueel misbruik? Heeft therapie wel zin bij mensen met een beperking? Dat soort vragen zijn, helaas, nog altijd aan de orde van de dag. Met deze vlogs willen we bewustwording creëren, zodat risicofactoren beter kunnen worden aangepakt en er juiste behandeling, opvang en begeleiding is voor deze slachtoffers. Hierin hebben we in Nederland nog een wereld te winnen.’

De vlogs bedoeld voor personen met een verstandelijke beperking worden ondersteund door een gebarentolk en zijn gemaakt met steun van de Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving. Eerder verschenen vanuit het Centrum Seksueel Geweld vlogs voor zorgprofessionals, leerkrachten van basisscholen en voortgezet onderwijs, kinderen en ouders en naasten. De vlogs zijn allemaal te vinden op het YouTube-kanaal van het Centrum Seksueel Geweld en op www.centrumseksueelgeweld.nl.

https://centrumseksueelgeweld.nl/vlogs-voor-mensen-met-een-verstandelijke-beperking/

Afbeelding van Gordon Johnson via Pixabay

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?