Hoe complex is de overgang van Wmo naar Wlz?

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

En tips voor onafhankelijke cliëntondersteuners

Onafhankelijke cliëntondersteuners proberen hun cliënten op alle levensterreinen te ondersteunen. Gemeenten bieden onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Bij toenemende zorgbehoefte kan het nodig zijn om te kijken naar zorgaanbod vanuit de Wet langdurende zorg (Wlz), in plaats van de Wmo. Deze overgang kan nogal ingewikkeld zijn. Hoe ga je hier het beste mee om?

Vooral ouderen en mensen met dementie hebben behoefte aan ondersteuning vanuit de Wlz, maar ook bij andere doelgroepen kan dit nodig zijn. De overgang van zorg en ondersteuning vanuit de Wmo naar de Wlz kan erg lastig zijn. De wet- en regelgeving kan sterk verschillen en de regelgeving rondom de Wlz is behoorlijk complex. Mee De Meent Groep heeft hierover diverse trainingen ontwikkeld. We spreken hierover met Ilse Op de Laak (programmamanager MEE Academie), Maarten van den Broek (projectleider koploperprojecten en onafhankelijke cliëntondersteuner) en Theo Schonenberg (onafhankelijke cliëntondersteuner en expert Wlz). 

Ingewikkelde materie

Ilse: ‘Eén van onze trainingen gaat over het snijvlak van Wmo en Wlz. Er wordt vaak makkelijk gedacht over de Wlz, maar het is hele ingewikkelde materie. We vinden de kennis over de Wlz zo belangrijk dat ook al onze medewerkers de training moeten volgen. We zien zoveel casussen waar de overgang van Wmo naar Wlz speelt met daarbij allerlei ingewikkelde afwegingen.’ Maarten: ‘Het systeem is heel ingewikkeld ingericht. De professionals zijn allemaal hbo-geschoolde mensen, maar het is ook voor hen complex. En dat kan wel behoorlijke gevolgen hebben voor de burger.’

Theo vult aan: ‘Wij worden wekelijks geconfronteerd met burgers die er niks van snappen. En ook voor professionals is het te ingewikkeld als je er niet dagelijks mee te maken hebt. De inwoner kan daar de dupe van worden. Het is van belang dat de professional – die de Wlz aanvraag doet – op de hoogte is van alle ontwikkelingen en veranderingen in de Wlz, want de criteria worden steeds iets bijgesteld. Met een goede en volledige aanvraag voorkom je ook bezwaren richting het CIZ.’ 

‘Werken met casussen kan echt helpen, het wordt duidelijk hoe ingewikkeld het kan zijn’

Deskundigheidsbevordering

Theo vindt het belangrijk dat de professionals, die de aanvraag doet, veel ervaring heeft. ‘Je moet wel 15 keer per jaar een Wlz-aanvraag begeleiden om er goed in thuis te zijn. Dus je moet je afvragen of informele cliëntondersteuners een Wlz-aanvraag moeten begeleiden. Het zou beter zijn als zij verwijzen naar gespecialiseerde cliëntondersteuners.’ Maarten: ‘Elke toegangsprofessional moet enige kennis hebben van de Wlz en zou moeten kunnen signaleren of een Wlz-indicatie in de desbetreffende situatie een mogelijkheid kan zijn. En bij twijfel een specialist erbij betrekken om te beoordelen of de vermoedens gegrond zijn en een Wlz indicatie passend is.’

Complexe casussen 

In de trainingen van de MEE Academie wordt gewerkt met casussen uit de praktijk. Dat maakt goed duidelijk wat de gevolgen kunnen zijn voor de betrokkenen. Ilse: ‘We werken daarvoor bijvoorbeeld met een ervaringsdeskundige. Zo’n casus helpt enorm om alles duidelijker te maken.’ Maarten: ‘Werken met casussen kan echt helpen, het wordt duidelijk hoe ingewikkeld het kan zijn. En je kunt daardoor van te voren kijken waar je goed op moet letten bij een Wlz-aanvraag.’

https://www.movisie.nl/artikel/hoe-complex-overgang-wmo-naar-wlz

Afbeelding van PublicDomainPictures via Pixabay

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?